VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D410L


  • Bc. Adam Fošum (Oddělení znalecké činnosti)
  • Bc. Sandra Kašparová, tel. 771 137 897 (Oddělení znalecké činnosti)
  • Ing. Tomáš Krulický, MBA, tel. 387 842 159 (Ústav znalectví a oceňování)