VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D410L


  • Ing. Adam Fošum (Oddělení znalecké činnosti I (Skupina Oceňování podniku a oceňování nemovitostí))
  • Ing. Tomáš Krulický, MBA, PhD., tel. 387 842 159 (Ústav znalectví a oceňování)