VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D104P


  • Ing. Jiřina Klimešová, tel. 387 842 170 (Interní auditor)
  • Mgr. František Kotrba, tel. 777 478 061 (Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotní vzdělávání)
  • Bc. Hedvika Milisdorferová (Úsek vnějších vztahů)