VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D104P


  • Mgr. Martin Bugaj (Skupina Právo)
  • Ing. Jiřina Klimešová, tel. 387 842 170 (Interní auditor)
  • JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D. (Skupina Právo)
  • doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. (Skupina Právo)