VŠTE, Okružní 10, České Budějovice, 370 01D309L


  • Ing. Martina Hlatká, tel. 387 842 191 (Katedra dopravy a logistiky)
  • doc. Ing. Lenka Ližbetinová, PhD., tel. 387842191 (Katedra dopravy a logistiky)
  • doc. Ing. Nikoleta Mikušová, PhD, tel. 387 842 191 (Katedra dopravy a logistiky)