Areál Nemanická - budova NN215


  • Ing. Tsolmon Jambal, Ph.D., tel. 387 842 184 (Skupina Organizační kultura a kompetence)
  • Ing. Iveta Kmecová, PhD., tel. 387 842 184 (Katedra řízení lidských zdrojů)