Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2023 zima2023
Složky
ACJ_1a Anglický jazyk I ACJ_1a
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
AJO_1 Anglický jazyk obecný I. AJO_1
AJT Anglický jazyk technický AJT
AJT_1 Anglický jazyk pro techniky I. AJT_1
AKT Architektonické kreslení a tvorba AKT
ANJ_1 Anglický jazyk I. ANJ_1
A_PX Administrace praxe A_PX
ATE_1 Ateliér I. ATE_1
ATE_2 Ateliér II. ATE_2
ATE_3 Ateliér III. ATE_3
ATV_a Automatizované technické výpočty ATV_a
BAK_STR Bakalářská práce BAK_STR
BAK_s_1 Bakalářská práce 1 BAK_s_1
BAK_s_2 Bakalářská práce 2 BAK_s_2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BEK_1 Betonové konstrukce I. BEK_1
BEK_2 Betonové konstrukce II. BEK_2
BIP Blended Intesive Program BIP
BPE_ACJ_3 Anglický jazyk III BPE_ACJ_3
BPE_ACJ_5 Anglický jazyk V BPE_ACJ_5
BPE_BAK Bakalářská práce BPE_BAK
BPE_BAK_r Bakalářská práce BPE_BAK_r
BPE_CRM CRM systémy BPE_CRM
BPE_FIP_2 Finance podniku II BPE_FIP_2
BPE_FKT Finanční a kapitálové trhy BPE_FKT
BPE_FUC_1 Finanční účetnictví I BPE_FUC_1
BPE_FUC_2 Finanční účetnictví II BPE_FUC_2
BPE_NCJ_3 Německý jazyk III BPE_NCJ_3
BPE_NCJ_5 Německý jazyk V BPE_NCJ_5
BPE_NOP Nauka o podniku BPE_NOP
BPE_OPX Odborná praxe BPE_OPX
BPE_PCM Procesní management BPE_PCM
BPE_PPS Podnikatelský plán – případová studie BPE_PPS
BPE_PST Podnikatelský plán – případová studie BPE_PST
BPE_RIN Řízení investic BPE_RIN
BPE_SHR Simulační hra BPE_SHR
BPE_UZE Úvod do znalecké a expertní činnosti BPE_UZE
BPE_VPR Výrobní proces BPE_VPR
BSA_ACJ_1 Anglický jazyk I BSA_ACJ_1
BSA_ACJ_3 Anglický jazyk III BSA_ACJ_3
BSA_ACJ_5 Anglický jazyk V BSA_ACJ_5
BSA_AHO Analýza hodnotového řetězce BSA_AHO
BSA_APR Analýza podnikových rizik BSA_APR
BSA_BAK_1 Bakalářská práce 1 BSA_BAK_1
BSA_BAK_2 Bakalářská práce 2 BSA_BAK_2
BSA_FEA Finanční a ekonomické analýzy BSA_FEA
BSA_INF_1 Informatika I BSA_INF_1
BSA_MAT Matematika BSA_MAT
BSA_OPM Operační management BSA_OPM
BSA_OPX Odborná praxe BSA_OPX
BSA_PKH Podnikové hospodářství BSA_PKH
BSA_PPL Podnikové právo a legislativa BSA_PPL
BSA_PRJ Projektové řízení BSA_PRJ
BSA_RKL Řízení kvality BSA_RKL
BSA_STA Statistika BSA_STA
BSA_TIM Time management BSA_TIM
BSA_TMP Teorie managementu a procesní řízení BSA_TMP
BSA_VVP Vstupní a výstupní podniková logistika BSA_VVP
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAKM1 Český jazyk pro cizince – základní modul (Modul M1) CAKM1
CAKM2 Český jazyk pro cizince – navazující modul (Modul M2) CAKM2
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CPC_INT_1 Čeština pro cizince – Intenzivní kurz I CPC_INT_1
CTR_s Controlling CTR_s
DAR_a Dějiny architektury DAR_a
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DRK Dřevěné konstrukce DRK
EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí EFVP
EKP_z Ekonomika podniku EKP_z
ENA Energetický audit ENA
EVD Environmentální dopady ve strojírenství EVD
EXK_T Exkurze EXK_T
FIP_s Finance podniku FIP_s
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_2a Fyzika II. FYS_2a
CHM Chemie materiálů CHM
IDS_z Technologie a řízení dopravy - IDS IDS_z
INF_1z Informatika I. INF_1z
INO_s Řízení inovací INO_s
IZM_V Izolační materiály IZM_V
KDK_AJ Technická odborná angličtina - Metal and Wooden Structures KDK_AJ
KNM Kinematika KNM
LGT Logistika ve strojírenství LGT
LOG_z Logistika LOG_z
MAD_s Manažerské dovednosti - praktiky MAD_s
MAR_s Marketing MAR_s
MAT_a Matematika MAT_a
MAT_z Matematika I MAT_z
MET Mechanika tekutin MET
MIE_s Mikroekonomie - pro bakalářské studium MIE_s
MIN Materiálové inženýrství MIN
MKD Marketing v dopravě MKD
MOP_s Metodika odborné práce MOP_s
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
N_ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi N_ADM
N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJG_1
N_AJS_1 Anglický jazyk odborný pro strojírenství I. N_AJS_1
NAK_1 Numerická analýza konstrukcí I. NAK_1
N_AMS Aplikovaná matematika a fyzika ve strojírenství N_AMS
N_APM Aplikovaná matematika a fyzika N_APM
N_BIM_a Building Information Management N_BIM_a
NCJ_1a Německý jazyk I NCJ_1a
NCJ_5z Německý jazyk V NCJ_5z
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPS Diplomová práce N_DPS
N_DSE Diplomový seminář N_DSE
NE_AMA Aplikovaná matematika NE_AMA
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
NE_DIS_1 Diplomový seminář NE_DIS_1
NE_FIP_s Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP_s
N_EFN Ekonomické a finanční nástroje v logistice N_EFN
NE_KRM Krizový management pro magisterské studium NE_KRM
NE_MAN Marketing management NE_MAN
NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium NE_MAS
NE_MEV_a Metody výzkumu NE_MEV_a
NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium NE_MIE
NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium NE_MPR
NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium NE_NOP
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PRJ Projekt NE_PRJ
NE_RPP Řízení podnikových projektů NE_RPP
NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání NE_SEP
NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy NE_SMT
NE_SOB South Bohemian Region NE_SOB
NE_STM Strategický management pro magisterské studium NE_STM
N_EVP Ekonomika výrobního podniku N_EVP
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_IDP Identifikace integrity povrchu N_IDP
N_IKT Informační a komunikační technologie a systémy ve strojírenství N_IKT
N_INP Inovace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl N_INP
N_ITT Informační a telekomunikační technologie a systémy N_ITT
N_KST_1a Konstrukce staveb I. N_KST_1a
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_MPP Materiály v současné průmyslové praxi N_MPP
N_OMS Operační, výrobní a procesní management ve strojírenství N_OMS
NOM_2 Nauka o materiálu II. NOM_2
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PEM Personální management N_PEM
N_PJK_1 Projekt I. N_PJK_1
N_PJK_2 Projekt II. N_PJK_2
N_PJK_3 Projekt III. N_PJK_3
N_PMM Progresivní metody modelování technologie výroby kovových slitin N_PMM
N_PRP Příprava a řízení projektů N_PRP
N_PTE Progresivní technologie N_PTE
N_RDS Řízení dodavatelských systémů N_RDS
N_SAS Sklady a skladování N_SAS
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_SZA Stroje a zařízení pro automatizaci výrobních procesů N_SZA
N_TEC Technologie city logistiky N_TEC
N_TER Teorie rozhodování N_TER
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_VRS Virtuální realita designu strojních konstrukcí N_VRS
NZ_AMA Aplikovaná matematika NZ_AMA
NZ_DIS Seminář k diplomové práci NZ_DIS
NZ_INF Informatika pro magisterské studium (AJ) NZ_INF
NZ_OBP Občanské právo NZ_OBP
NZ_OCP_2 Oceňování podniku II NZ_OCP_2
NZ_OFI Oceňování finančního majetku a investic NZ_OFI
NZ_OMZ Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat NZ_OMZ
NZ_ONM Oceňování nehmotného majetku NZ_ONM
NZ_OOZ Oceňování oběžného majetku a závazků NZ_OOZ
NZ_OPX Praxe NZ_OPX
NZ_PRO Projekt - tvorba znaleckého posudku NZ_PRO
NZ_PSY Psychologie NZ_PSY
NZ_SIN_1 Soudní inženýrství I NZ_SIN_1
NZ_SIN_2 Soudní inženýrství II NZ_SIN_2
NZ_SRE Social responsibility and ethics NZ_SRE
NZ_TPH Trestní právo hmotné NZ_TPH
NZ_TPP Trestní právo procesní a dokazování NZ_TPP
NZ_USO Úvodní soustředění NZ_USO
OPX Odborná praxe OPX
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
P_CJ_2 Čeština pro cizince 2 P_CJ_2
PJK_1 Projekt I. PJK_1
PJK_2 Projekt II. PJK_2
PJK_3 Projekt III. PJK_3
POH Pohony strojů POH
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
PPK_2a Počítačem podporované konstruování II. PPK_2a
PPV_a Počítačem podporovaná výroba PPV_a
PRK Protikorozní ochrana PRK
PRP_1 Pružnost a pevnost I. PRP_1
PRR_V Příprava a řízení staveb PRR_V
PS_BAK Bakalářská práce PS_BAK
PS_BAK_r Bakalářská práce PS_BAK_r
PUS_a Provoz a údržba strojů PUS_a
RIZ_s Řízení změn RIZ_s
RLZ_ACJ_3 Anglický jazyk III RLZ_ACJ_3
RLZ_ACJ_5 Anglický jazyk V RLZ_ACJ_5
RLZ_HRM HR Marketing RLZ_HRM
RLZ_MOZ Motivace a odměňování zaměstnanců RLZ_MOZ
RLZ_NCJ_2 Německý jazyk II RLZ_NCJ_2
RLZ_OPX Odborná praxe RLZ_OPX
RLZ_PAD Personální agenda a dokumentace RLZ_PAD
RLZ_PEK Podniková ekonomika RLZ_PEK
RLZ_PRS Případová studie v personalistice RLZ_PRS
RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ_RLZ
RLZ_s Řízení lidských zdrojů RLZ_s
RLZ_SVS Státní a veřejná správa RLZ_SVS
RLZ_VRZ Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců RLZ_VRZ
RRP_a Regionalistika a regionální politika RRP_a
RST Rozpočtář staveb RST
SA_ANJ_1 English language I. SA_ANJ_1
SAN Sanace a rekonstrukce staveb SAN
SA_N_APM Applied mathematics and physics SA_N_APM
SA_NE_AMA Applied mathematics SA_NE_AMA
SA_NE_DIS1 Diploma seminar 1 SA_NE_DIS1
SA_NE_FIP Business Finance - for Master study programme SA_NE_FIP
SA_N_EFN Economic and financial instruments in logistics SA_N_EFN
SA_NE_KRM Crisis Management - for Master study programme SA_NE_KRM
SA_NE_MAN Marketing management SA_NE_MAN
SA_NE_MAS Materials for Production Processes - for Master study programme SA_NE_MAS
SA_NE_MEV Research methods SA_NE_MEV
SA_NE_MIE Microeconomics – for Master study programme SA_NE_MIE
SA_NE_MPR Methods of Production Processes Management and Planning- for Master study programme SA_NE_MPR
SA_NE_NOP Business Science – for Master study programme SA_NE_NOP
SA_NE_SEP Social Responsibility and Business Ethics SA_NE_SEP
SA_NE_SMT Engineering Materials for Economicsts SA_NE_SMT
SA_N_ITT Information and telecommunications technology and systems SA_N_ITT
SA_N_LGS Service logistics SA_N_LGS
SA_N_PEM Personal management SA_N_PEM
SA_N_RDS Management of supply systems SA_N_RDS
SA_N_TER Decision theory SA_N_TER
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_EIP English in Practice S_EIP
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SFA_2 Stavební fyzika II. SFA_2
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
SGE Stavební geodézie SGE
S_INO Innovation management S_INO
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
SKO Školení pro zaměstnance SKO
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_SBR South Bohemian Region S_SBR
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
STA_z Statistika STA_z
STE_2 Strojírenské technologie II. STE_2
STR_s Podniková strategie STR_s
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
TCN Technologie strojového a CNC obrábění TCN
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TME Technická měření TME
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TOP Technologie osobní přepravy TOP
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TYB Typologie budov TYB
TYB_1 Typologie budov I. TYB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_3 Technická zařízení budov III TZB_3
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UST Úvod do strojírenství UST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UVG Úvod do geofyziky UVG
ZAK Zatížení konstrukcí ZAK
ZAPR Základy práva ZAPR
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_CJC_NK Český jazyk pro cizince - navazující kurz Z_CJC_NK
Z_CPC_1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC_1
Z_DID_an Didaktika Z_DID_an
Z_DOE_an Didaktika odborných předmětů ekonomických Z_DOE_an
Z_DOT_an Didaktika odborných předmětů technických Z_DOT_an
Z_DTISK Základní kurz 3D tisku Z_DTISK
ZID Základy interiérového designu ZID
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KOM_an Komunikace Z_KOM_an
Z_KZZ Kurz na znaleckou zkoušku Z_KZZ
Z_MVZ_an Management vzdělávání Z_MVZ_an
ZNM Znalostní management ZNM
Z_OPS_an Obecná psychologie Z_OPS_an
Z_PED1_an Pedagogika I. Z_PED1_an
Z_PED2_an Pedagogika II. Z_PED2_an
Z_PME_an Pedagogická metodologie, evaluace žáka Z_PME_an
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
Z_PPS1_an Pedagogická psychologie I. Z_PPS1_an
Z_PPS2_an Pedagogická psychologie II. Z_PPS2_an
Z_PP_U3V Práce s počítačem Z_PP_U3V
Z_PPX_an Pedagogická praxe Z_PPX_an
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
Z_RMP_U3V Reklamní a mediální praktiky Z_RMP_U3V
Z_RVP_an Rámcové vzdělávací programy Z_RVP_an
Z_SJS_U3V Senior jako spotřebitel Z_SJS_U3V
Z_SOP_an Sociální psychologie Z_SOP_an
Z_SPE_an Speciální pedagogika Z_SPE_an
ZST Základy slévárenských technologií ZST
Z_TTD Tvorba a čtení technické dokumentace ve stavebnictví Z_TTD
Z_TZP_an Tutoriál k závěrečným zkouškám a závěrečné práci Z_TZP_an
Z_UPS_an Úvod do pedagogického studia Z_UPS_an
Z_VKTC1 Vstupní kurz tvůrčí činnosti pro akademické pracovníky Z_VKTC1
Z_VPS_an Vývojová psychologie Z_VPS_an
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.