Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2022 zima2022
Složky
ACJ_1a Anglický jazyk I ACJ_1a
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
AJO_1 Anglický jazyk obecný I. AJO_1
AJT Anglický jazyk technický AJT
AJT_1 Anglický jazyk pro techniky I. AJT_1
AKT Architektonické kreslení a tvorba AKT
ANJ_1 Anglický jazyk I. ANJ_1
A_PX Administrace praxe A_PX
ATE_1 Ateliér I. ATE_1
ATE_2 Ateliér II. ATE_2
ATE_3 Ateliér III. ATE_3
ATV_a Automatizované technické výpočty ATV_a
BAK_STR Bakalářská práce BAK_STR
BAK_STR_r Bakalářská práce BAK_STR_r
BAK_s_1 Bakalářská práce 1 BAK_s_1
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BEK_1 Betonové konstrukce I. BEK_1
BEK_2 Betonové konstrukce II. BEK_2
BIP Blended Intesive Program BIP
BIP_2 Blended Intesive Program BIP_2
BPE_ACJ_3 Anglický jazyk III BPE_ACJ_3
BPE_ACJ_5 Anglický jazyk V BPE_ACJ_5
BPE_BAK Bakalářská práce BPE_BAK
BPE_BAK_r Bakalářská práce BPE_BAK_r
BPE_CRM CRM systémy BPE_CRM
BPE_FIP_el Finance podniku II - e-learning BPE_FIP_el
BPE_FIP_2 Finance podniku II BPE_FIP_2
BPE_FKT_el Finanční a kapitálové trhy - e-learning BPE_FKT_el
BPE_FUC_el Finanční účetnictví II - e-learning BPE_FUC_el
BPE_FUC_1 Finanční účetnictví I BPE_FUC_1
BPE_FUC_2 Finanční účetnictví II BPE_FUC_2
BPE_INF Informatika pro ekonomy BPE_INF
BPE_MAE_el Makroekonomie - pro bakalářské studium - e-learning BPE_MAE_el
BPE_MZU_el Mzdové účetnictví - e-learning BPE_MZU_el
BPE_NCJ_3 Německý jazyk III BPE_NCJ_3
BPE_NCJ_5 Německý jazyk V BPE_NCJ_5
BPE_NOP Nauka o podniku BPE_NOP
BPE_OPX Odborná praxe BPE_OPX
BPE_PCM Procesní management BPE_PCM
BPE_PCM_el Procesní management - e-learning BPE_PCM_el
BPE_PPS Podnikatelský plán – případová studie BPE_PPS
BPE_RIN Řízení investic BPE_RIN
BPE_SHR Simulační hra BPE_SHR
BPE_UZE Úvod do znalecké a expertní činnosti BPE_UZE
BPE_VPR Výrobní proces BPE_VPR
BSA_ACJ_1 Anglický jazyk I BSA_ACJ_1
BSA_ACJ_3 Anglický jazyk III BSA_ACJ_3
BSA_APR Analýza podnikových rizik BSA_APR
BSA_BAK_1 Bakalářská práce 1 BSA_BAK_1
BSA_BAK_2 Bakalářská práce 2 BSA_BAK_2
BSA_INF_1 Informatika I BSA_INF_1
BSA_INO Řízení inovací BSA_INO
BSA_MAT Matematika BSA_MAT
BSA_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium BSA_MIE
BSA_PKH Podnikové hospodářství BSA_PKH
BSA_PPL Podnikové právo a legislativa BSA_PPL
BSA_STA Statistika BSA_STA
BSA_TIM Time management BSA_TIM
BSA_TMP Teorie managementu a procesní řízení BSA_TMP
BSA_VVP Vstupní a výstupní podniková logistika BSA_VVP
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CTR_s Controlling CTR_s
DAR_a Dějiny architektury DAR_a
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DRK Dřevěné konstrukce DRK
EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí EFVP
EKO_INF_EL Informatika pro ekonomy – e-learning EKO_INF_EL
EKP_z Ekonomika podniku EKP_z
ENA Energetický audit ENA
EVD Environmentální dopady ve strojírenství EVD
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FIP_s Finance podniku FIP_s
FKP Finanční a pojistné kalkulace FKP
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1a Fyzika I. FYS_1a
FYS_2a Fyzika II. FYS_2a
CHM Chemie materiálů CHM
IDS_z Technologie a řízení dopravy - IDS IDS_z
INF_1z Informatika I. INF_1z
INF_2z Informatika II INF_2z
INO_s Řízení inovací INO_s
IZM_V Izolační materiály IZM_V
KNM Kinematika KNM
LGT Logistika ve strojírenství LGT
LOG_z Logistika LOG_z
MAD_s Manažerské dovednosti - praktiky MAD_s
MAR_s Marketing MAR_s
MAT_a Matematika MAT_a
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_2z Matematika II MAT_2z
M_COP Controlling a plánování M_COP
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
MET Mechanika tekutin MET
M_FIP_2 Finance podniku II M_FIP_2
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
M_FPM Finanční a pojistná matematika M_FPM
MIE_s Mikroekonomie - pro bakalářské studium MIE_s
MIN Materiálové inženýrství MIN
MKD Marketing v dopravě MKD
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MOP_s Metodika odborné práce MOP_s
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
MPZ Mathematica pro začátečníky MPZ
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
N_ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi N_ADM
N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJG_1
N_AJS_1 Anglický jazyk odborný pro strojírenství I. N_AJS_1
NAK_1 Numerická analýza konstrukcí I. NAK_1
N_AMS Aplikovaná matematika a fyzika ve strojírenství N_AMS
N_APM Aplikovaná matematika a fyzika N_APM
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_BIM_a Building Information Management N_BIM_a
N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů N_BSP
NCJ_1a Německý jazyk I NCJ_1a
N_DIS Diplomový seminář N_DIS
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPR Diplomová práce N_DPR
N_DSE Diplomový seminář N_DSE
NE_AMA Aplikovaná matematika NE_AMA
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
NE_DIS_r Diplomový seminář NE_DIS_r
N_EFN Ekonomické a finanční nástroje v logistice N_EFN
NE_MAN Marketing management NE_MAN
NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium NE_MAS
NE_MEV Metody výzkumu NE_MEV
NE_MEV_a Metody výzkumu NE_MEV_a
NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium NE_MIE
NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium NE_MPR
NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium NE_NOP
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PRJ Projekt NE_PRJ
NE_RPP Řízení podnikových projektů NE_RPP
NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání NE_SEP
NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy NE_SMT
NE_SOB South Bohemian Region NE_SOB
NE_STM Strategický management pro magisterské studium NE_STM
N_EVP Ekonomika výrobního podniku N_EVP
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_IDP Identifikace integrity povrchu N_IDP
N_IKT Informační a komunikační technologie a systémy ve strojírenství N_IKT
N_INP Inovace pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl N_INP
N_ITT Informační a telekomunikační technologie a systémy N_ITT
N_KOM Kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů N_KOM
N_KST_1a Konstrukce staveb I. N_KST_1a
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_MPP Materiály v současné průmyslové praxi N_MPP
N_OMS Operační, výrobní a procesní management ve strojírenství N_OMS
NOM_1 Nauka o materiálu I. NOM_1
NOM_2 Nauka o materiálu II. NOM_2
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PEM Personální management N_PEM
N_PJK_1 Projekt I. N_PJK_1
N_PJK_2 Projek II. N_PJK_2
N_PJK_3 Projekt III. N_PJK_3
N_PMM Progresivní metody modelování technologie výroby kovových slitin N_PMM
N_PRP Příprava a řízení projektů N_PRP
N_PTE Progresivní technologie N_PTE
N_RDS Řízení dodavatelských systémů N_RDS
N_SAM Systémová analýza a modelování N_SAM
N_SAS Sklady a skladování N_SAS
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_SZA Stroje a zařízení pro automatizaci výrobních procesů N_SZA
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TEC Technologie city logistiky N_TEC
N_TER Teorie rozhodování N_TER
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_VRS Virtuální realita designu strojních konstrukcí N_VRS
NZ_AMA Aplikovaná matematika NZ_AMA
NZ_INF Informatika pro magisterské studium (AJ) NZ_INF
NZ_OBP Občanské právo NZ_OBP
NZ_OCN Oceňování nemovitostí NZ_OCN
NZ_OCP_1 Oceňování podniku I NZ_OCP_1
NZ_OCP_2 Oceňování podniku II NZ_OCP_2
NZ_OFI Oceňování finančního majetku a investic NZ_OFI
NZ_OMZ Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat NZ_OMZ
NZ_OOZ Oceňování oběžného majetku a závazků NZ_OOZ
NZ_PRO Projekt - tvorba znaleckého posudku NZ_PRO
NZ_PSY Psychologie NZ_PSY
NZ_SIN_1 Soudní inženýrství I NZ_SIN_1
NZ_SRE Social responsibility and ethics NZ_SRE
NZ_TPH Trestní právo hmotné NZ_TPH
NZ_TPP Trestní právo procesní a dokazování NZ_TPP
NZ_USO Úvodní soustředění NZ_USO
OPX Odborná praxe OPX
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
PIN Povrchové inženýrství PIN
PJK_1 Projekt I. PJK_1
PJK_3 Projekt III. PJK_3
POH Pohony strojů POH
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3_AJ Building Construction III. POS_3_AJ
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
PPK_2a Počítačem podporované konstruování II. PPK_2a
PPV_a Počítačem podporovaná výroba PPV_a
PRK Protikorozní ochrana PRK
PRP_1 Pružnost a pevnost I. PRP_1
PRR_V Příprava a řízení staveb PRR_V
PRR_VO Příprava a řízení staveb – volitelný předmět PRR_VO
PS_BAK Bakalářská práce PS_BAK
PS_BAK_r Bakalářská práce PS_BAK_r
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PUS_a Provoz a údržba strojů PUS_a
PXK Odborná praxe PXK
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RIZ_s Řízení změn RIZ_s
RLZ_ACJ_3 Anglický jazyk III RLZ_ACJ_3
RLZ_ACJ_5 Anglický jazyk V RLZ_ACJ_5
RLZ_HRM HR Marketing RLZ_HRM
RLZ_MOZ Motivace a odměňování zaměstnanců RLZ_MOZ
RLZ_NCJ_2 Německý jazyk II RLZ_NCJ_2
RLZ_PAD Personální agenda a dokumentace RLZ_PAD
RLZ_PEK Podniková ekonomika RLZ_PEK
RLZ_PRS Případová studie v personalistice RLZ_PRS
RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ_RLZ
RLZ_s Řízení lidských zdrojů RLZ_s
RLZ_SVS Státní a veřejná správa RLZ_SVS
RLZ_VRZ Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců RLZ_VRZ
RRP_a Regionalistika a regionální politika RRP_a
RRP_a_el Regionalistika a regionální politika - e-learning RRP_a_el
SA_ANJ_1 English language I. SA_ANJ_1
SA_ATL_1 Atelier I. SA_ATL_1
SA_BFI_2 Business finance II SA_BFI_2
SA_BSP Business plan - case study SA_BSP
SA_CON Controlling SA_CON
SAD_AJ Technická odborná angličtina - Modern Architecture SAD_AJ
SA_DRK Wooden Structures SA_DRK
SA_FIA_1 Financial accounting I SA_FIA_1
SA_FYS_z Physics SA_FYS_z
SA_INF_1z Informatics I. SA_INF_1z
SA_INM Investment management SA_INM
SA_MATH Mathematics SA_MATH
SA_MAT_z Mathematics I. SA_MAT_z
SA_MKD Marketing in transport SA_MKD
SAN Sanace a rekonstrukce staveb SAN
SA_N_AJL_1 English Language Specialized for Logistics I SA_N_AJL_1
SA_N_APM Applied mathematics and physics SA_N_APM
SA_N_DOL Transport Logistics SA_N_DOL
SA_NE_AMA Applied mathematics SA_NE_AMA
SA_NE_MAN Marketing management SA_NE_MAN
SA_NE_MEV Research methods SA_NE_MEV
SA_NE_MIE Microeconomics – for Master study programme SA_NE_MIE
SA_NE_MPR Methods of Production Processes Management and Planning- for Master study programme SA_NE_MPR
SA_NE_NOP Business Science – for Master study programme SA_NE_NOP
SA_NE_SEP Social Responsibility and Business Ethics SA_NE_SEP
SA_N_PRP Project preparation and management SA_N_PRP
SA_N_TER Decision theory SA_N_TER
SA_N_VLG Production logistics SA_N_VLG
SA_POS_3 Building Construction III. SA_POS_3
SA_POS_4 Building Construction IV. SA_POS_4
SA_PPK_1a Computer-aided designing I. SA_PPK_1a
SA_PRP Production process SA_PRP
SA_RRP Regional science and regional policy SA_RRP
SA_SFY_2 Building Physics II. SA_SFY_2
SA_STR Strategic management SA_STR
SA_TES_1 Construction technology I. SA_TES_1
SA_TZB_1 Technical building equipment I. SA_TZB_1
SA_UDO Introduction to transport SA_UDO
SA_UUP Urbanism and Urban Planning SA_UUP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR History of architecture S_DAR
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SFA_1 Stavební fyzika I. SFA_1
SFA_2 Stavební fyzika II. SFA_2
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
SGE Stavební geodézie SGE
S_INO Innovation management S_INO
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_TCL Technology of city logistics S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_POS_3 Building Construction III S_POS_3
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_SBR South Bohemian Region S_SBR
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
STA_z Statistika STA_z
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STE_1 Strojírenské technologie I. STE_1
STE_2 Strojírenské technologie II. STE_2
STH Stavební hmoty STH
STR_s Podniková strategie STR_s
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TCN Technologie strojového a CNC obrábění TCN
TEM Termomechanika TEM
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TME Technická měření TME
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TOP Technologie osobní přepravy TOP
TSV Technologie svařování kovů a nekovů TSV
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TYB Typologie budov TYB
TYB_1 Typologie budov I. TYB_1
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_3 Technická zařízení budov III TZB_3
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UST Úvod do strojírenství UST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UVG Úvod do geofyziky UVG
ZAK Zatížení konstrukcí ZAK
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAPR Základy práva ZAPR
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_CPC_1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC_1
Z_DID_an Didaktika Z_DID_an
Z_DOE_an Didaktika odborných předmětů ekonomických Z_DOE_an
Z_DOT_an Didaktika odborných předmětů technických Z_DOT_an
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KOM_an Komunikace Z_KOM_an
Z_MVZ_an Management vzdělávání Z_MVZ_an
ZNM Znalostní management ZNM
Z_OPS_an Obecná psychologie Z_OPS_an
ZP_DEK_a Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK_a
ZP_DOE Didaktika odborného výcviku v oblasti ekonomiky ZP_DOE
ZP_DOP_a Didaktika odborných předmětů ZP_DOP_a
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
Z_PED1_an Pedagogika I. Z_PED1_an
Z_PED2_an Pedagogika II. Z_PED2_an
Z_PME_an Pedagogická metodologie, evaluace žáka Z_PME_an
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_POV_a Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV_a
ZP_PP Pedagogická praxe ZP_PP
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
Z_PPS1_an Pedagogická psychologie I. Z_PPS1_an
Z_PPS2_an Pedagogická psychologie II. Z_PPS2_an
Z_PPX_an Pedagogická praxe Z_PPX_an
ZP_RVM_a Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM_a
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_SPE Speciální pedagogika ZP_SPE
ZP_TAN_a Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN_a
ZP_TZP_a Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP_a
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VLP_a Výchova k lidským právům ZP_VLP_a
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
Z_RMP_U3V Reklamní a mediální praktiky Z_RMP_U3V
Z_RVP_an Rámcové vzdělávací programy Z_RVP_an
Z_SJS_U3V Senior jako spotřebitel Z_SJS_U3V
Z_SOP_an Sociální psychologie Z_SOP_an
Z_SPE_an Speciální pedagogika Z_SPE_an
ZST Základy slévárenských technologií ZST
Z_TZP_an Tutoriál k závěrečným zkouškám a závěrečné práci Z_TZP_an
Z_UPS_an Úvod do pedagogického studia Z_UPS_an
Z_VKTC1 Vstupní kurz tvůrčí činnosti pro akademické pracovníky Z_VKTC1
Z_VPS_an Vývojová psychologie Z_VPS_an
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.