Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2021 zima2021
Složky
ACJ_1a Anglický jazyk I ACJ_1a
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJO_1 Anglický jazyk obecný I. AJO_1
AJT Anglický jazyk technický AJT
AJT_1 Anglický jazyk pro techniky I. AJT_1
AKT Architektonické kreslení a tvorba AKT
ANJ_1 Anglický jazyk I. ANJ_1
ATE_1 Ateliér I. ATE_1
ATE_2 Ateliér II. ATE_2
ATE_3 Ateliér III. ATE_3
ATV_a Automatizované technické výpočty ATV_a
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_PS_r Bakalářská práce BAK_PS_r
BAK_STR Bakalářská práce BAK_STR
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BEK_1 Betonové konstrukce I. BEK_1
BEK_2 Betonové konstrukce II. BEK_2
BPE_ACJ_3 Anglický jazyk III BPE_ACJ_3
BPE_ACJ_5 Anglický jazyk V BPE_ACJ_5
BPE_BAK Bakalářská práce BPE_BAK
BPE_CRM CRM systémy BPE_CRM
BPE_CTR Controlling BPE_CTR
BPE_FIP Finance podniku I BPE_FIP
BPE_FIP_el Finance podniku II - e-learning BPE_FIP_el
BPE_FIP_2 Finance podniku II BPE_FIP_2
BPE_FKT Finanční a kapitálové trhy BPE_FKT
BPE_FKT_el Finanční a kapitálové trhy - e-learning BPE_FKT_el
BPE_FUC_el Finanční účetnictví II - e-learning BPE_FUC_el
BPE_FUC_1 Finanční účetnictví I BPE_FUC_1
BPE_FUC_2 Finanční účetnictví II BPE_FUC_2
BPE_INF Informatika pro ekonomy BPE_INF
BPE_MAD Manažerské dovednosti BPE_MAD
BPE_MAE Makroekonomie - pro bakalářské studium BPE_MAE
BPE_MAE_el Makroeknomie - pro bakalářské studium - e-learning BPE_MAE_el
BPE_MAR Marketing BPE_MAR
BPE_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium BPE_MIE
BPE_MOP Metodika odborné práce BPE_MOP
BPE_MZU Mzdové účetnictví BPE_MZU
BPE_MZU_el Mzdové účetnictví - e-learning BPE_MZU_el
BPE_NCJ_3 Německý jazyk III BPE_NCJ_3
BPE_NCJ_5 Německý jazyk V BPE_NCJ_5
BPE_NOP Nauka o podniku BPE_NOP
BPE_OPX Odborná praxe BPE_OPX
BPE_PCM Procesní management BPE_PCM
BPE_PCM_el Procesní management - e-learning BPE_PCM_el
BPE_PPS Podnikatelský plán – případová studie BPE_PPS
BPE_RIN Řízení investic BPE_RIN
BPE_VPR Výrobní proces BPE_VPR
BSA_ACJ_1 Anglický jazyk I BSA_ACJ_1
BSA_INF_1 Informatika I BSA_INF_1
BSA_MAT Matematika BSA_MAT
BSA_MIE Mikroekonomie - pro bakalářské studium BSA_MIE
BSA_PKH Podnikové hospodářství BSA_PKH
BSA_PPL Podnikové právo a legislativa BSA_PPL
BSA_RLZ Řízení lidských zdrojů BSA_RLZ
BSA_STA Statistika BSA_STA
BSA_TMP Teorie managementu a procesní řízení BSA_TMP
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět CAD_1_V
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
DAR_a Dějiny architektury DAR_a
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DRK Dřevěné konstrukce DRK
EFVP Etika a filozofie vysokoškolského prostředí EFVP
EKO_INF_EL Informatika pro ekonomy – e-learning EKO_INF_EL
EKP_z Ekonomika podniku EKP_z
ENA Energetický audit ENA
EVD Environmentální dopady ve strojírenství EVD
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FKP Finanční a pojistné kalkulace FKP
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_2a Fyzika II. FYS_2a
CHM Chemie materiálů CHM
IDS_z Technologie a řízení dopravy - IDS IDS_z
INF_1z Informatika I. INF_1z
IZM_V Izolační materiály IZM_V
KNM Kinematika KNM
LGT Logistika ve strojírenství LGT
LOG_z Logistika LOG_z
MAT_a Matematika MAT_a
MAT_z Matematika I MAT_z
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
MET Mechanika tekutin MET
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
MIN Materiálové inženýrství MIN
MKD Marketing v dopravě MKD
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MOP Metodika odborné práce MOP
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
N_ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi N_ADM
N_AJG_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJG_1
N_AJS_1 Anglický jazyk odborný pro strojírenství I. N_AJS_1
NAK_1 Numerická analýza konstrukcí I. NAK_1
N_AMS Aplikovaná matematika a fyzika ve strojírenství N_AMS
N_APM Aplikovaná matematika a fyzika N_APM
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_BIM_a Building Information Management N_BIM_a
NCJ_1a Německý jazyk I NCJ_1a
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DIS Diplomový seminář N_DIS
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPR Diplomová práce N_DPR
NE_AMA Aplikovaná matematika NE_AMA
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
N_EFN Ekonomické a finanční nástroje v logistice N_EFN
NE_MAN Marketing management NE_MAN
NE_MAS Materiály pro produkční procesy - pro magisterské studium NE_MAS
NE_MEV Metody výzkumu NE_MEV
NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium NE_MIE
NE_MPR Metody řízení a plánování produkčních procesů – pro magisterské studium NE_MPR
NE_NOP Nauka o podniku pro magisterské studium NE_NOP
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PRJ Projekt NE_PRJ
NE_RPP Řízení podnikových projektů NE_RPP
NE_SEP Společenská odpovědnost a etika v podnikání NE_SEP
NE_SMT Strojírenské materiály pro ekonomy NE_SMT
NE_SOB South Bohemian Region NE_SOB
NE_STM Strategický management pro magisterské studium NE_STM
N_EVP Ekonomika výrobního podniku N_EVP
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_ITT Informační a telekomunikační technologie a systémy N_ITT
N_KOM Kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů N_KOM
N_KST_1a Konstrukce staveb I. N_KST_1a
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_OMS Operační, výrobní a procesní management ve strojírenství N_OMS
NOM_1 Nauka o materiálu I. NOM_1
NOM_2 Nauka o materiálu II. NOM_2
NOP Nauka o podniku NOP
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PEM Personální management N_PEM
N_PJK_1 Projekt I. N_PJK_1
N_PJK_3 Projekt III. N_PJK_3
N_PRP Příprava a řízení projektů N_PRP
N_RDS Řízení dodavatelských systémů N_RDS
N_SAM Systémová analýza a modelování N_SAM
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TER Teorie rozhodování N_TER
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
N_VRS Virtuální realita designu strojních konstrukcí N_VRS
NZ_AMA Aplikovaná matematika NZ_AMA
NZ_OBP Občanské právo NZ_OBP
NZ_OCN Oceňování nemovitostí NZ_OCN
NZ_OCP_1 Oceňování podniku I NZ_OCP_1
NZ_PSY Psychologie NZ_PSY
NZ_SIN_1 Soudní inženýrství I NZ_SIN_1
NZ_SRE Social responsibility and ethics NZ_SRE
NZ_TPH Trestní právo hmotné NZ_TPH
OPX Odborná praxe OPX
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
PIN Povrchové inženýrství PIN
PJK_1 Projekt I. PJK_1
PJK_3 Projekt III. PJK_3
POH Pohony strojů POH
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3_AJ Building Construction III. POS_3_AJ
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
PPK_1a Počítačem podporované konstruování I. PPK_1a
PPK_2a Počítačem podporované konstruování II. PPK_2a
PPV_a Počítačem podporovaná výroba PPV_a
PRK Protikorozní ochrana PRK
PRP_1 Pružnost a pevnost I. PRP_1
PS_BAK Bakalářská práce PS_BAK
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PUS_a Provoz a údržba strojů PUS_a
PXK Odborná praxe PXK
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RIN Řízení investic RIN
RLZ_ACJ_3 Anglický jazyk III RLZ_ACJ_3
RLZ_ETE_I Ekonomická teorie I RLZ_ETE_I
RLZ_FIP Finance podniku I RLZ_FIP
RLZ_HRM HR Marketing RLZ_HRM
RLZ_MOP Metodika odborné práce RLZ_MOP
RLZ_NCJ_2 Německý jazyk II RLZ_NCJ_2
RLZ_PEK Podniková ekonomika RLZ_PEK
RLZ_POP Praktika odborné práce RLZ_POP
RLZ_RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ_RLZ
RLZ_VRZ Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců RLZ_VRZ
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RRP_a Regionalistika a regionální politika RRP_a
RRP_a_el Regionalistika a regionální politika - e-learning RRP_a_el
SA_ATL_1 Atelier I. SA_ATL_1
SA_BFI_2 Business finance II SA_BFI_2
SA_BOL Basics of law SA_BOL
SA_BPM Business process management SA_BPM
SA_BSC Business science SA_BSC
SA_BSP Business plan - case study SA_BSP
SA_CON Controlling SA_CON
SAD_AJ Technická odborná angličtina - Modern Architecture SAD_AJ
SA_DRK Wooden Structures SA_DRK
SA_GER_1 German language I SA_GER_1
SA_GER_2 German language II SA_GER_2
SA_MAR Marketing SA_MAR
SA_MATH Mathematics SA_MATH
SA_MIC Microeconomics - for Bachelor's Degree SA_MIC
SAN Sanace a rekonstrukce staveb SAN
SA_POS_3 Building Construction III. SA_POS_3
SA_POS_4 Building Construction IV. SA_POS_4
SA_RRP Regional science abd regional policy SA_RRP
SA_SFY_2 Building Physics II. SA_SFY_2
SA_STR Strategic management SA_STR
SA_TES_1 Construction technology I. SA_TES_1
SA_TZB_1 Technical building equipment I. SA_TZB_1
SA_UUP Urbanism and Urban Planning SA_UUP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR History of architecture S_DAR
S_ENG_3 English language III S_ENG_3
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SFA_2 Stavební fyzika II. SFA_2
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
SGE Stavební geodézie SGE
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_TCL Technology of city logistics S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_POS_3 Building Construction III S_POS_3
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_SBR South Bohemian Region S_SBR
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
STA_z Statistika STA_z
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STE_2 Strojírenské technologie II. STE_2
STR Strategické řízení STR
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TCN Technologie strojového a CNC obrábění TCN
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TME Technická měření TME
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TOP Technologie osobní přepravy TOP
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TYB Typologie budov TYB
TYB_1 Typologie budov I. TYB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZB_3 Technická zařízení budov III TZB_3
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UST Úvod do strojírenství UST
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UVG Úvod do geofyziky UVG
ZAK Zatížení konstrukcí ZAK
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAPR Základy práva ZAPR
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_CPC_1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC_1
Z_DID_an Didaktika Z_DID_an
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KOM_an Komunikace Z_KOM_an
Z_OPS_an Obecná psychologie Z_OPS_an
ZP_DEK_a Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK_a
ZP_DOE Didaktika odborného výcviku v oblasti ekonomiky ZP_DOE
ZP_DOP_a Didaktika odborných předmětů ZP_DOP_a
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
Z_PED1_an Pedagogika I. Z_PED1_an
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_ODI_a Obecná didaktika ZP_ODI_a
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_POV_a Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV_a
ZP_PP Pedagogická praxe ZP_PP
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
Z_PPS1_an Pedagogická psychologie I. Z_PPS1_an
ZP_RVM_a Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM_a
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_SPE Speciální pedagogika ZP_SPE
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV
ZP_STV_e Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV_e
ZP_TAN_a Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN_a
ZP_TZP_a Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP_a
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VLP_a Výchova k lidským právům ZP_VLP_a
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
Z_RVP_an Rámcové vzdělávací programy Z_RVP_an
Z_SJS_U3V Senior jako spotřebitel Z_SJS_U3V
ZST Základy slévárenských technologií ZST
Z_UPS_an Úvod do pedagogického studia Z_UPS_an
Z_VPS_an Vývojová psychologie Z_VPS_an
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.