Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2018 zima2018
Složky
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_3 Anglický jazyk III ACJ_3
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_5 Anglický jazyk V ACJ_5
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
A_FIP Finance podniku I A_FIP
A_FIP_2 Finance podniku II A_FIP_2
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AKT Architektonické kreslení a tvorba AKT
ATL_1 Ateliér I ATL_1
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATV Automatizované technické výpočty ATV
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BIM Management životního cyklu stavby BIM
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CIN_1a Čínština I. CIN_1a
CIN_3a Čínština III. CIN_3a
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
CRM CRM systémy CRM
CTR_a Controlling CTR_a
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAR Dějiny architektury DAR
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DHG Duševní hygiena DHG
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DRK Dřevěné konstrukce DRK
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EET Etika a etiketa EET
EKD_z Ekonomika dopravy EKD_z
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
ETE Ekonomická teorie ETE
EXK Odborná exkurze EXK
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
FIP_2 Finance podniku II FIP_2
FUC Finanční účetnictví FUC
FUC_2 Finanční účetnictví II FUC_2
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
CH_MAM Marketing a management na čínských trzích CH_MAM
CHS Chemie CHS
IBC Intercultural management IBC
IDS_z Technologie a řízení dopravy - IDS IDS_z
INF_z Informatika INF_z
INF_1 Informatika INF_1
IPR Inovační procesy IPR
IZM Izolační materiály IZM
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KDK_AJ Technická odborná angličtina - Metal and Wooden Structures KDK_AJ
KDO Komunikační dovednosti KDO
KIN Kinematika KIN
KOD Kombinovaná doprava KOD
LIS Logistické informační systémy LIS
LOG_a Logistika LOG_a
LOG_z Logistika LOG_z
LOS Logistika ve strojírenství LOS
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAR_a Marketing MAR_a
MARK Marketing MARK
MAT Matematika MAT
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAZ Marketingové řízení MAZ
M_FIP_1 Finance podniku I M_FIP_1
MIE Mikroekonomie MIE
MIN Materiálové inženýrství MIN
MOP Metodika odborné práce MOP
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
M_POS Podniková strategie M_POS
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
M_URE Účetnictví a reporting M_URE
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BIM Management životního cyklu stavby N_BIM
N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika N_BMP
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
NCJ_3 Německý jazyk III NCJ_3
NCJ_3z Německý jazyk III NCJ_3z
NCJ_5 Německý jazyk V NCJ_5
NCJ_5z Německý jazyk V NCJ_5z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
NOP Nauka o podniku NOP
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
OBC Obchodní činnost OBC
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBCH Obchodní podnikání OBCH
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
ODP_z Osobní doprava a přeprava ODP_z
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
OPX Odborná praxe OPX
OVY Operační výzkum OVY
OVY_2z Operační výzkum II OVY_2z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PCR_a Podniky cestovního ruchu PCR_a
PCR_2 Podniky cestovního ruchu II PCR_2
PCT Podnikání na čínských trzích PCT
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEM_a Personální management PEM_a
POI Povrchové inženýrství POI
POR Požární rizika staveb POR
POS Pohony strojů POS
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPZ Případová studie-podnikatelský záměr PPZ
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_z Podnikové řízení PRI_z
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRJ_1 Projekt 1 PRJ_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RKS Rekonstrukce střech RKS
RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
SA_ACJ_1 Foreign English language I SA_ACJ_1
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
SAD_AJ Technická odborná angličtina - Modern Architecture SAD_AJ
SA_ETE Economic theories SA_ETE
SA_MAT Mathematics SA_MAT
SA_MOP_a Technical Thesis Methodology SA_MOP_a
SA_N_AJL_1 English Language Specialized for Logistics I SA_N_AJL_1
SA_N_DPL Diplomová práce SA_N_DPL
SA_N_FLP Physics in Logistics Processes SA_N_FLP
SA_N_MPS Mathematical Modeling the Processes and Systems SA_N_MPS
SA_NOP Enterprise studies SA_NOP
SA_N_TCL Technology of City Logistics SA_N_TCL
SA_N_TOR Decision-making Theory SA_N_TOR
SA_PRI Businees Management SA_PRI
SA_RPK Career planning SA_RPK
SA_ZPP Basis of commercional law SA_ZPP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR Architectural History S_DAR
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_FYS Physics S_FYS
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
S_IDW Introduction Week S_IDW
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_N_FLP Fyzika v logistických procesech S_N_FLP
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_TCL Technology of city logistics S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
STA Statistika STA
STA_z Statistika STA_z
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STM Strategický management STM
STM_a Strategický management STM_a
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
TCO Technologie strojového a CNC obrábění TCO
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TES_1a Technologie staveb I TES_1a
TEZ Technická měření TEZ
TIM Time management TIM
TIM_a Time management TIM_a
TLK Technologie lití kovů pod tlakem TLK
TNP_z Technologie nákladní přepravy TNP_z
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
TZD_z Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD_z
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCR Úvod do studia cestovního ruchu UCR
UDS Úvod do studia oboru UDS
UPD Územní plánování a doprava UPD
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
VPR Výrobní proces VPR
XX_TEDM335 Forwarding XX_TEDM335
XX_TEDM735 Logistics Environmental Management XX_TEDM735
XX_TEEN745 Logistics Information Technology XX_TEEN745
XX_TEIL255 Production Logistics XX_TEIL255
XX_TEIL355 Quality and Risk Management XX_TEIL355
XX_ZWCE131 English Conversation XX_ZWCE131
XX_ZWCO112 Finnish 1 for exchange students XX_ZWCO112
Z_AJ_MP Anglický jazyk - pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_AJ_MP
Z_AJP_I Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance I. Z_AJP_I
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAS Zasílatelství ZAS
z_EPIM Epidemiologická metodologie z_EPIM
z_HDM Hygiena dětí a mladistvých z_HDM
z_HOK Hygiena obecná a komunální z_HOK
z_HP Hygiena práce z_HP
z_HV Hygiena výživy z_HV
z_INFEPI Infekční epidemiologie z_INFEPI
Z_KCIN_2 Kurz čínského jazyka II Z_KCIN_2
z_NEINFEPI Neinfekční epidemiologie z_NEINFEPI
ZPB Zpracování a prezentace dat pro bakalářské práce ZPB
z_PBU Předměty běžného užívání z_PBU
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_MVZ_a Management vzdělávání ZP_MVZ_a
ZP_ODI_a Obecná didaktika ZP_ODI_a
z_PODZ Podpora zdraví z_PODZ
ZP_OPS_a Obecná psychologie ZP_OPS_a
ZPP Základy podnikového práva ZPP
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_PPS Pedagogická psychologie ZP_PPS
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZP_ROV Rodinná výchova ZP_ROV
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_SOC_a Sociologie ZP_SOC_a
ZP_SOP_a Sociální psychologie ZP_SOP_a
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV
ZP_TEV_a Technologie vzdělávání ZP_TEV_a
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VPS_a Vývojová psychologie ZP_VPS_a
Z_SP_Z Španělský jazyk - začátečník (zaměstnanci) Z_SP_Z
z_ZNAL_MIN Znalecké minimum z_ZNAL_MIN
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.