Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2016 zima2016
Složky
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADP_1 Anglický jazyk pro dopravu 1 ADP_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
ASP_1 Anglický jazyk pro strojírenství I ASP_1
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ATV Automatizované technické výpočty ATV
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
B_CON Controlling B_CON
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_STA Strategické analýzy B_STA
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BZK_a Betonové a zděné konstrukce BZK_a
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CIN_1 Čínština 1 CIN_1
CIN_1a Čínština I. CIN_1a
CIN_3a Čínština III. CIN_3a
CMS_1 Části a mechanismy strojů I. CMS_1
DAN Daně DAN
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAP_2a Doprava a přeprava II DAP_2a
DAR Dějiny architektury DAR
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DOO Dopravní obslužnost DOO
DPY Dopravní prostředky DPY
DVS_a Dopravní infrastruktura a teorie dopravních systémů DVS_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EET Etika a etiketa EET
ENE Energetika ENE
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
ETE Ekonomická teorie ETE
ETP Etika v podnikání ETP
EXK Odborná exkurze EXK
FDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FDK_1
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
FJZ Francouzský jazyk pro začátečníky FJZ
FPM Finanční a pojistná matematika FPM
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FPO_2 Finance podniku 2 FPO_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FTR_a Finanční trh FTR_a
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
HOP Hotelový provoz HOP
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
CH_GHK Čína - geografie, historie, kultura CH_GHK
CH_MAM Marketing a management na čínských trzích CH_MAM
CHS Chemie CHS
IFO IFO - Informační den IFO
INA Interní audit INA
INF_z Informatika INF_z
INF_1 Informatika INF_1
IPR Inovační procesy IPR
IZM Izolační materiály IZM
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KDO Komunikační dovednosti KDO
KIN Kinematika KIN
KRM Krizový management KRM
LIS Logistické informační systémy LIS
LOS Logistika ve strojírenství LOS
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
MAD_a Manažerské dovednosti MAD_a
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAR_a Marketing MAR_a
MAT Matematika MAT
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
M_FIP_1 Finance podniku I M_FIP_1
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MOP Metodika odborné práce MOP
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP_z Metodika odborné práce MOP_z
M_POS Podniková strategie M_POS
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MSP Materiály ve strojírenské praxi MSP
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
M_URE Účetnictví a reporting M_URE
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AJL_1 Anglický jazyk odborný pro logistiku I N_AJL_1
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_ATE_1 Ateliér I. N_ATE_1
N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika N_BMP
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
N_DPL Diplomová práce N_DPL
NDP_1 Německý jazyk pro dopravu 1 NDP_1
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
N_KVM Kvantitativní metody N_KVM
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_LPZ Logistika přírodních zdrojů N_LPZ
N_MPS Matematické modelování procesů a systémů N_MPS
N_MRS Marketing ve stavebnictví N_MRS
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
NOP Nauka o podniku NOP
N_PNI Prostředky a nástroje identifikace balení N_PNI
N_SAZ Stroje a zařízení N_SAZ
N_SLP Semestrální logistický projekt N_SLP
NSP_1 Německý jazyk pro strojírenství I. NSP_1
N_SRK Statické řešení konstrukcí N_SRK
N_SWI Softwarové inženýrství N_SWI
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazujcící tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_UVB Udržitelná výstavba budov N_UVB
N_VLG Výrobní logistika N_VLG
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBP Obchodní podnikání II OBP
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
ODV Ochrana duševního vlastnictví ODV
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ONE_a Oceňování nemovitostí ONE_a
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPX Odborná praxe OPX
OPX_ch Odborná praxe OPX_ch
OVY Operační výzkum OVY
PAP Pružnost a pevnost PAP
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PCR_2 Podniky cestovního ruchu II PCR_2
PEB_a Peníze a banky PEB_a
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEM Personální management PEM
PEM_a Personální management PEM_a
POI Povrchové inženýrství POI
POR Požární rizika staveb POR
POS Pohony strojů POS
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_2a Pozemní stavitelství II POS_2a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. PPK_1
PPK_2 Počítačem podporované konstruování II. PPK_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_z Podnikové řízení PRI_z
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_1 Projekt I PRJ_1
PRO Protikorozní ochrana PRO
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS Psychologie a sociologie PSS
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PTV Progresivní technologie budov PTV
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RKS Rekonstrukce střech RKS
RLZ Řízení lidských zdrojů RLZ
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_1a Řízení stavebního díla I RSD_1a
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
S_AEP_1 English for Economists first I S_AEP_1
S_AJP_1 English Language I S_AJP_1
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
SA_N_AJL_1 English Language Specialized for Logistics I SA_N_AJL_1
SA_N_FLP Physics in Logistics Processes SA_N_FLP
SA_N_MPS Mathematical Modeling the Processes and Systems SA_N_MPS
SA_N_TCL Technology of City Logistics SA_N_TCL
SA_N_TOR Decision-making Theory SA_N_TOR
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR Architectural History S_DAR
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
S_FPO_2 Corporate Finance II S_FPO_2
S_FYS Physics S_FYS
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_INF_2 Informatics II S_INF_2
SJZ Španělský jazyk pro začátečníky SJZ
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_MAM Marketing management S_MAM
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAT_2 Matematika II S_MAT_2
S_MAT_3 Mathematics III S_MAT_3
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_2a Stavební mechanika II SMC_2a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_ATE_1 Atelier 1 S_N_ATE_1
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_SRK Statické řešení konstrukcí S_N_SRK
S_N_SWI Software ingeneering S_N_SWI
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_TOL Theory of constraints in logistics S_N_TOL
S_N_TOR Decision-making theory S_N_TOR
S_N_UVB Udržitelná výstavba budov S_N_UVB
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_PRO Project S_PRO
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_SMA Spalovací motory a alternativní pohony S_SMA
S_STT_1 Engineering Technology I. S_STT_1
STA Statistika STA
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STM Strategický management STM
STP Stavebně technické průzkumy STP
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT_2 Strojírenské technologie II. STT_2
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
TBU_1 Typologie budov I TBU_1
TCO Technologie strojového a CNC obrábění TCO
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TEZ Technická měření TEZ
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TSD Technologie a řízení dopravy - SD TSD
TSK Technologie svařování kovů a nekovů TSK
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZD Technologie a řízení dopravy - ŽD TZD
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_4a Účetnictví IV UCE_4a
UCR Úvod do studia cestovního ruchu UCR
UDS Úvod do studia oboru UDS
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_IVD Zkouška z profesní kvalifikace Informátor v dopravě Z_IVD
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KCINI_1 Kurz čínského jazyka I - individuální výuka Z_KCINI_1
Z_KCINI_2 Kurz čínského jazyka II - individuální výuka Z_KCINI_2
Z_KCINM_1 Kurz čínského jazyka I - mini-skupina Z_KCINM_1
Z_KCINM_2 Kurz čínského jazyka II - mini-skupina Z_KCINM_2
Z_KCINS_1 Kurz čínského jazyka I - skupina Z_KCINS_1
Z_KCINS_2 Kurz čínského jazyka II - skupina Z_KCINS_2
Z_KKVLD Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy Z_KKVLD
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
ZPD Životní prostředí a doprava ZPD
Z_PERSL Zkouška z profesní kvalifikace Personalista Z_PERSL
Z_PKMS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMS
ZP_MVY Mediální výchova ZP_MVY
ZP_ODI Obecná didaktika ZP_ODI
ZP_OPS Obecná psychologie ZP_OPS
ZPP Základy podnikového práva ZPP
ZP_PKO Pedagogická komunikace ZP_PKO
ZPR Základy práva ZPR
ZPR_a Základy práva ZPR_a
ZP_RVP Rámcové vzdělávací programy v kontextu odborného vzdělávání ZP_RVP
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a klíčové dovednosti ZP_STV
ZP_SZP Seminář k závěrečné práci a závěrečným zkouškám ZP_SZP
ZP_TZP Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP
ZP_UPS Úvod do pedagogického studia ZP_UPS
ZP_VPS Vývojová psychologie ZP_VPS
Z_SEKO Přípravný kurz ke Státní závěrečné zkoušce z Ekonomie Z_SEKO
Z_VPPERS Vzdělávací program Personalista Z_VPPERS
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.