Název
Vložil
Vloženo
Práva
zima 2010 zima2010
Složky
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_5 Anglický jazyk pro ekonomy první V AEP_5
AIBW_A International Business Week - abroad AIBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CPW Copywriting CPW
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEM Dějiny ekonomického myšlení DEM
DIS Diplomový seminář DIS
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ETP Etika v podnikání ETP
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FTR Finanční trh FTR
FYZ Fyzika FYZ
GEO Geodézie GEO
GEO_a Geodézie GEO_a
HIK Historické konstrukce HIK
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
INA Interní audit INA
INF_1 Informatika INF_1
INF_2 Informatika II INF_2
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KDK Kovové a dřevěnéné konstrukce KDK
KDO Komunikační dovednosti KDO
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
MAE Makroekonomie MAE
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAR Marketing MAR
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAV Marketingový výzkum MAV
MIE Mikroekonomie MIE
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MTE Matematika pro ekonomy MTE
MTT_1 Matematika pro techniky I MTT_1
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_1
NOP Nauka o podniku NOP
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
OBC Obchodní činnost OBC
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OPR Obchodní právo OPR
OVS Organizace veřejné správy OVS
PAP Pružnost a pevnost PAP
PEB Peníze a banky PEB
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PHP Aktuální problémy hospodářské a sociální politiky PHP
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
POR Požární rizika staveb POR
POS_1 Pozemní stavitelství POS_1
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PUC Praktika z účetnictví PUC
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
RED_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RED_3
RJA Řízení jakosti RJA
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SHM_2 Stavební hmoty II SHM_2
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SOK Sociální komunikace SOK
SPR Stavební právo SPR
STA Statistika STA
STM Strategický management STM
STP Stavebně technické průzkumy STP
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
TER Termoizolace TER
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TEV Tělesná výchova TEV
TEV_A Tělesná výchova - aerobik TEV_A
TEV_F Tělesná výchova - fotbal TEV_F
TEV_M Tělesná výchova - míčové hry TEV_M
TEV_P Tělesná výchova - plavání TEV_P
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
VYA Vývoj architektury VYA
VYS Výběrový seminář VYS
Z_AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV Z_AED_4
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAP Základy projektového řízení ZAP
Z_DAN Daně (CCV) Z_DAN
Z_MAT_prip Přípravný kurz z matematiky (CCV) Z_MAT_prip
Z_MTE_op Matematika pro ekonomy - opakování (CCV) Z_MTE_op
Z_NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II Z_NED_2
Z_NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV Z_NED_4
Z_NEP_3CCV Německý jazyk pro ekonomy první III Z_NEP_3CCV
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_OBD Obecná didaktika Z_OBD
Z_OPS Obecná psychologie Z_OPS
ZPR Základy práva ZPR
Z_PSY Pedagogická psychologie Z_PSY
Z_PVC Pedagogika volného času Z_PVC
Z_RVP Rámcové vzdělávací programy Z_RVP
ZSK Zimní sportovní kurz ZSK
Z_TVY Teorie výchovy Z_TVY
Z_UDP Úvod do pedagogiky Z_UDP
Z_UDS Úvod do studia Z_UDS
Z_VPS Vývojová psychologie Z_VPS
Z_ZKO Základy komunikace Z_ZKO
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.