Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2023 leto2023
Složky
ABC_u Testovací predmet - uznávanie ABC_u
ACJ_2a Anglický jazyk II ACJ_2a
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJO_2 Anglický jazyk obecný II. AJO_2
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJT_2 Anglický jazyk pro techniky II AJT_2
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ANJ_2 Anglický jazyk II. ANJ_2
ATE_1 Ateliér I. ATE_1
ATE_2 Ateliér II. ATE_2
ATE_3 Ateliér III. ATE_3
BAE Budovy a energie BAE
BAK_STR Bakalářská práce BAK_STR
BAK_STR_r Bakalářská práce BAK_STR_r
BAK_s_1 Bakalářská práce 1 BAK_s_1
BAK_s_2 Bakalářská práce 2 BAK_s_2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BDP Budovy a prostředí BDP
BIP Blended Intesive Program BIP
BIP_2 Blended Intesive Program 2 BIP_2
BIP_3 Blended Intesive Program 3 BIP_3
BPE_ACJ_4 Anglický jazyk IV BPE_ACJ_4
BPE_BAK Bakalářská práce BPE_BAK
BPE_BAK_r Bakalářská práce BPE_BAK_r
BPE_FKT Finanční a kapitálové trhy BPE_FKT
BPE_INF Informatika pro ekonomy BPE_INF
BPE_MZU Mzdové účetnictví BPE_MZU
BPE_NCJ_4 Německý jazyk IV BPE_NCJ_4
BPE_NRZ Nákup a řízení zásob BPE_NRZ
BPE_OBC Obchodní činnost BPE_OBC
BPE_OPX Odborná praxe BPE_OPX
BPE_PST Podnikatelský plán – případová studie BPE_PST
BPE_STA Statistika pro ekonomy BPE_STA
BSA_ACJ_2 Anglický jazyk II BSA_ACJ_2
BSA_ACJ_4 Anglický jazyk IV BSA_ACJ_4
BSA_INF_2 Informatika II BSA_INF_2
BSA_MPP Modelování podnikových procesů - materiálové toky BSA_MPP
BSA_PIS Podnikové informační systémy BSA_PIS
BSA_UCE Účetnictví BSA_UCE
BSA_ZAP Základy automatizace produkčních procesů BSA_ZAP
BSA_ZMM Základy matematického modelování BSA_ZMM
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CMS_2a Části a mechanismy strojů II. CMS_2a
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPS Dopravní stavby DPS
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYM Dynamika DYM
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
ENG Energetika ENG
EXK_T Exkurze EXK_T
FAB Prefabrikované konstrukce FAB
FAM Facility management FAM
FIP_s Finance podniku FIP_s
FYS Fyzika FYS
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1a Fyzika I. FYS_1a
CHC1 Comprehensive Chinese CHC1
CHC2 Business Chinese CHC2
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_1z Informatika I. INF_1z
INF_2z Informatika II INF_2z
INK Inženýrské konstrukce INK
INO_s Řízení inovací INO_s
MAE_s Makroekonomie - pro bakalářské studium MAE_s
MAR_s Marketing MAR_s
MAS Materiály ve strojírenské praxi MAS
MAT_a Matematika MAT_a
MAT_2z Matematika II MAT_2z
M_FIP_3 Finance podniku III M_FIP_3
M_FKT Finanční a kapitálové trhy M_FKT
M_MFI Mimořádné financování M_MFI
MNG Management MNG
MOP_s Metodika odborné práce MOP_s
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
N_AJG_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku II. N_AJG_2
N_AJS_2 Anglický jazyk odborný pro strojírenství II. N_AJS_2
NAK_2 Numerická analýza konstrukcí II. NAK_2
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů N_BSP
NCJ_2a Německý jazyk II NCJ_2a
N_DIS Diplomový seminář N_DIS
N_DNK Diagnostika nosných konstrukcí N_DNK
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPR Diplomová práce N_DPR
N_DPS Diplomová práce N_DPS
N_DSE Diplomový seminář N_DSE
NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium NE_ALP
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
NE_DIS_r Diplomový seminář NE_DIS_r
NE_FIP_s Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP_s
NE_HSS Hospodářská a sociální statistika NE_HSS
NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium NE_MAE
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PTP Progresivní technologie pro produkční procesy pro magisterské studium NE_PTP
NE_PUR Public Relations NE_PUR
NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium NE_RLZ
NE_STM_a Strategický management pro magisterské studium NE_STM_a
N_EVD Environmentální dopady ve strojírenství N_EVD
NE_VTE Výrobní technologie pro ekonomy NE_VTE
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
N_KOM Kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů N_KOM
N_KST_2a Konstrukce staveb II. N_KST_2a
N_MSL Moderní slévárenské technologie N_MSL
N_MTS Materiálové toky ve strojírenství N_MTS
NOM_1 Nauka o materiálu I. NOM_1
N_ONK Obnova nosných konstrukcí N_ONK
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PJK_1 Projekt I. N_PJK_1
N_PJK_2 Projekt II. N_PJK_2
N_PVP Projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů N_PVP
N_RAM Roboty a manipulátory N_RAM
N_SAM Systémová analýza a modelování N_SAM
N_SAS Sklady a skladování N_SAS
N_STE_3 Strojírenské technologie III. N_STE_3
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
NZ_DIS Seminář k diplomové práci NZ_DIS
NZ_MEK Manažerská ekonomika NZ_MEK
NZ_OBP Občanské právo NZ_OBP
NZ_OCN Oceňování nemovitostí NZ_OCN
NZ_OCP_1 Oceňování podniku I NZ_OCP_1
NZ_OMZ Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat NZ_OMZ
NZ_ONM Oceňování nehmotného majetku NZ_ONM
NZ_OPX Praxe NZ_OPX
NZ_SIN_1 Soudní inženýrství I NZ_SIN_1
NZ_SIN_2 Soudní inženýrství II NZ_SIN_2
NZ_STA Applied statistics NZ_STA
NZ_ZSP Základy správního práva NZ_ZSP
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCR Oceňování a rozpočtování ve stavebnictví OCR
OPX Odborná praxe OPX
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
P_CJ Čeština pro cizince P_CJ
PJK_2 Projekt II. PJK_2
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPK_1a Počítačem podporované konstruování I. PPK_1a
PRI_a Podnikové řízení PRI_a
PRP_2 Pružnost a pevnost II. PRP_2
PRR_V Příprava a řízení staveb PRR_V
PS_BAK Bakalářská práce PS_BAK
PS_BAK_r Bakalářská práce PS_BAK_r
RIZ_s Řízení změn RIZ_s
RLZ_ACJ_4 Anglický jazyk IV RLZ_ACJ_4
RLZ_FMU Finanční a mzdové účetnictví RLZ_FMU
RLZ_IMT Interkulturní management RLZ_IMT
RLZ_IPP Informatika pro personalisty RLZ_IPP
RLZ_KDO Komunikační dovednosti RLZ_KDO
RLZ_MAD Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů RLZ_MAD
RLZ_NCJ_1 Německý jazyk I RLZ_NCJ_1
RLZ_NCJ_3 Německý jazyk III RLZ_NCJ_3
RLZ_OKU Organizační kultura RLZ_OKU
RLZ_OPX Odborná praxe RLZ_OPX
RLZ_PPR Pracovní právo RLZ_PPR
RLZ_PSO Psychologie osobnosti RLZ_PSO
RLZ_PSP Psychologie práce a psychologie řízení RLZ_PSP
RLZ_s Řízení lidských zdrojů RLZ_s
RLZ_STA Statistika pro ekonomy RLZ_STA
RPM Repetitorium matematiky RPM
SA_ANJ_2 English language II. SA_ANJ_2
SA_ENG Energetics SA_ENG
SA_N_AJG_2 Professional English for Logistics II. SA_N_AJG_2
SA_N_ARL Automation and robotization of logistics processes SA_N_ARL
SA_N_BSP Security and reliability of logistics processes SA_N_BSP
SA_NE_ALP Automation and Designing Logistic Production Processes - for Master study programme SA_NE_ALP
SA_NE_HSS Economic and Social Statistics SA_NE_HSS
SA_NE_MAE Macroeconomics – for Master study programme SA_NE_MAE
SA_NE_RLZ Human Resources Management – for Master study programme SA_NE_RLZ
SA_NE_STM Strategic Management – for Master study programme SA_NE_STM
SA_N_SAM System analysis and modeling SA_N_SAM
SA_N_SAS Warehousing and storage SA_N_SAS
SA_N_TCL Technology of City Logistics SA_N_TCL
SA_STE_1 Engineering technology I. SA_STE_1
SA_THE Bachelor's thesis SA_THE
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_EIP English in Practice S_EIP
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SEP_s Společenská odpovědnost a etika podnikání SEP_s
SFA_1 Stavební fyzika I. SFA_1
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_FYS Physics S_FYS
S_INO Innovation management S_INO
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1_AJ Technická odborná angličtina - Construction Mechanics I. SMC_1_AJ
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_TCL Technology of city logistics S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_PEM Personnel management S_PEM
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
S_TEM Termomechanics S_TEM
STE_1 Strojírenské technologie I. STE_1
STH Stavební hmoty STH
STK Statika STK
STR_s Podniková strategie STR_s
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
SZS Speciální zakládání staveb SZS
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TEM Termomechanika TEM
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TEX Základy psaní v Texu TEX
TLK Technologie lití kovů pod tlakem TLK
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSV Technologie svařování kovů a nekovů TSV
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TYB_2 Typologie budov II. TYB_2
TZB_1 Technická zařízení budov I. TZB_1
UVG Úvod do geofyziky UVG
VEN Venkovská výstavba VEN
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_CJC_NK Český jazyk pro cizince - navazující kurz Z_CJC_NK
Z_CPC_1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC_1
Z_CPC_2 Čeština pro cizince 2 Z_CPC_2
Z_DID_an Didaktika Z_DID_an
Z_DOE_an Didaktika odborných předmětů ekonomických Z_DOE_an
Z_DOT_an Didaktika odborných předmětů technických Z_DOT_an
ZFY Základy fyziky ZFY
ZID Základy interiérového designu ZID
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KOM_an Komunikace Z_KOM_an
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
Z_KZZ Kurz na znaleckou zkoušku Z_KZZ
Z_MVZ_an Management vzdělávání Z_MVZ_an
ZNM Znalostní management ZNM
ZNSB Základy němčiny pro techniky - stavebnictví ZNSB
ZNSJ Základy němčiny pro techniky - strojírenství ZNSJ
Z_OPS_an Obecná psychologie Z_OPS_an
Z_PED1_an Pedagogika I. Z_PED1_an
Z_PED2_an Pedagogika II. Z_PED2_an
Z_PME_an Pedagogická metodologie, evaluace žáka Z_PME_an
zp_mvz_a Management vzdělávání zp_mvz_a
zp_pme_a Pedagogická metodologie, evaluace žáka zp_pme_a
Z_PPS1_an Pedagogická psychologie I. Z_PPS1_an
Z_PPS2_an Pedagogická psychologie II. Z_PPS2_an
Z_PPX_an Pedagogická praxe Z_PPX_an
zp_rov_a Rodinná výchova zp_rov_a
zp_rov_e Rodinná výchova zp_rov_e
zp_soc_a Sociologie zp_soc_a
zp_soc_e Sociologie zp_soc_e
zp_sop_a Sociální psychologie zp_sop_a
Z_RVP_an Rámcové vzdělávací programy Z_RVP_an
ZSI Základy 3D simulace lití kovů a slitin ZSI
Z_SOP_an Sociální psychologie Z_SOP_an
Z_SPE_an Speciální pedagogika Z_SPE_an
Z_SZZ_BPE1 Přípravný kurz ke SZZ_BPE_Podniková ekonomika Z_SZZ_BPE1
Z_SZZ_BPE2 Přípravný kurz ke SZZ_BPE_Ekonomika Z_SZZ_BPE2
Z_SZZ_NPE1 Přípravný kurz ke SZZ_NPE_Podniková ekonomika Z_SZZ_NPE1
Z_SZZ_NPE2 Přípravný kurz ke SZZ_NPE_Ekonomie Z_SZZ_NPE2
Z_SZZ_POS Přípravný kurz ke SZZ_PS_Pozemní stavitelství Z_SZZ_POS
Z_SZZ_RLZ Přípravný kurz ke SZZ_RLZ_Podniková ekonomika Z_SZZ_RLZ
Z_TZP_an Tutoriál k závěrečným zkouškám a závěrečné práci Z_TZP_an
Z_UPS_an Úvod do pedagogického studia Z_UPS_an
Z_VPS_an Vývojová psychologie Z_VPS_an
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Z_ZFG_U3V Základy finanční gramotnosti Z_ZFG_U3V
Z_ZNSTAV Základy němčiny pro techniky - stavebnictví Z_ZNSTAV
Z_ZNSTRO Základy němčiny pro techniky – strojírenství Z_ZNSTRO
Z_ZPP_U3V Základy práce s počítačem Z_ZPP_U3V
Z_ZUF Kurz Základy účetnictví a financí podniku Z_ZUF
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.