Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
léto 2022 leto2022
Folders
ACJ_2a Anglický jazyk II ACJ_2a
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJO_2 Anglický jazyk obecný II. AJO_2
AJT_2 Anglický jazyk pro techniky II AJT_2
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ANJ_2 Anglický jazyk II. ANJ_2
ATE_1 Ateliér I. ATE_1
ATE_2 Ateliér II. ATE_2
ATE_3 Ateliér III. ATE_3
BAE Budovy a energie BAE
BAK_STR Bakalářská práce BAK_STR
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BDP Budovy a prostředí BDP
BIP Blended Intesive Program BIP
BPE_ACJ_4 Anglický jazyk IV BPE_ACJ_4
BPE_BAK Bakalářská práce BPE_BAK
BPE_BAK_r Bakalářská práce BPE_BAK_r
BPE_FIP_el Finance podniku II - e-learning BPE_FIP_el
BPE_FIP_2 Finance podniku II BPE_FIP_2
BPE_FKT Finanční a kapitálové trhy BPE_FKT
BPE_FKT_el Finanční a kapitálové trhy - e-learning BPE_FKT_el
BPE_FUC_el Finanční účetnictví II - e-learning BPE_FUC_el
BPE_FUC_2 Finanční účetnictví II BPE_FUC_2
BPE_INF Informatika pro ekonomy BPE_INF
BPE_MAE Makroekonomie – pro bakalářské studium BPE_MAE
BPE_MAE_el Makroekonomie - pro bakalářské studium - e-learning BPE_MAE_el
BPE_MOP Metodika odborné práce BPE_MOP
BPE_MZU Mzdové účetnictví BPE_MZU
BPE_MZU_el Mzdové účetnictví - e-learning BPE_MZU_el
BPE_NCJ_4 Německý jazyk IV BPE_NCJ_4
BPE_NRZ Nákup a řízení zásob BPE_NRZ
BPE_OBC Obchodní činnost BPE_OBC
BPE_OPX Odborná praxe BPE_OPX
BPE_PCM Procesní management BPE_PCM
BPE_PCM_el Procesní management - e-learning BPE_PCM_el
BPE_PRM Personální management BPE_PRM
BPE_RIZ Řízení změn BPE_RIZ
BPE_SEP Společenská odpovědnost BPE_SEP
BPE_STA Statistika pro ekonomy BPE_STA
BSA_ACJ_2 Anglický jazyk II BSA_ACJ_2
BSA_FIP Finance podniku BSA_FIP
BSA_INF_2 Informatika II BSA_INF_2
BSA_MAE Makroekonomie – pro bakalářské studium BSA_MAE
BSA_MAR Marketing BSA_MAR
BSA_MOP Metodika odborné práce BSA_MOP
BSA_UCE Účetnictví BSA_UCE
BSA_ZMM Základy matematického modelování BSA_ZMM
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CMS_2a Části a mechanismy strojů II. CMS_2a
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPS Dopravní stavby DPS
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYM Dynamika DYM
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EKO_INF_EL Informatika pro ekonomy – e-learning EKO_INF_EL
EKP_z Ekonomika podniku EKP_z
ENG Energetika ENG
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FAB Prefabrikované konstrukce FAB
FAM Facility management FAM
FKP Finanční a pojistné kalkulace FKP
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1a Fyzika I. FYS_1a
FYS_2a Fyzika II. FYS_2a
HIK_AJ Technická odborná angličtina - Historical Constructions HIK_AJ
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_2z Informatika II INF_2z
INK Inženýrské konstrukce INK
INO Řízení inovací INO
MAS Materiály ve strojírenské praxi MAS
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_2z Matematika II MAT_2z
M_FIP_1 Finance podniku I M_FIP_1
MNG Management MNG
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
M_POS Podniková strategie M_POS
M_URE Účetnictví a reporting M_URE
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
M_ZPD Zpracování dat M_ZPD
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AJG_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku II. N_AJG_2
N_AJS_2 Anglický jazyk odborný pro strojírenství II. N_AJS_2
NAK_2 Numerická analýza konstrukcí II. NAK_2
N_ARL Automatizace a robotizace logistických procesů N_ARL
N_BSP Bezpečnost a spolehlivost logistických procesů N_BSP
NCJ_2a Německý jazyk II NCJ_2a
N_DIS Diplomový seminář N_DIS
N_DNK Diagnostika nosných konstrukcí N_DNK
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPR Diplomová práce N_DPR
NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium NE_ALP
NE_CJ_IDM Investment Decision Making NE_CJ_IDM
NE_DIS Diplomový seminář NE_DIS
NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP
NE_HSS Hospodářská a sociální statistika NE_HSS
NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium NE_MAE
NE_OPX Praxe NE_OPX
NE_PTP Progresivní technologie pro produkční procesy pro magisterské studium NE_PTP
NE_PUR Public Relations NE_PUR
NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium NE_RLZ
N_EVD Environmentální dopady ve strojírenství N_EVD
NE_VTE Výrobní technologie pro ekonomy NE_VTE
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
N_KOM Kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů N_KOM
N_KST_2a Konstrukce staveb II. N_KST_2a
N_LEK Legislativa ve stavebnictví N_LEK
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_MSL Moderní slévárenské technologie N_MSL
N_MTS Materiálové toky ve strojírenství N_MTS
NOM_1 Nauka o materiálu I. NOM_1
N_ONK Obnova nosných konstrukcí N_ONK
N_OPX Odborná praxe N_OPX
N_PJK_2 Projekt II. N_PJK_2
N_PJK_3 Projekt III. N_PJK_3
N_PVP Projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů N_PVP
N_RAM Roboty a manipulátory N_RAM
N_SAM Systémová analýza a modelování N_SAM
N_SAS Sklady a skladování N_SAS
N_STE_3 Strojírenské technologie III. N_STE_3
N_TCL Technologie city logistiky N_TCL
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
NZ_MEK Manažerská ekonomika NZ_MEK
NZ_OMZ Oceňování movitého majetku, pěstitelských celků a zvířat NZ_OMZ
NZ_ONM Oceňování nehmotného majetku NZ_ONM
NZ_SIN_2 Soudní inženýrství II NZ_SIN_2
NZ_STA Applied statistics NZ_STA
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCR Oceňování a rozpočtování ve stavebnictví OCR
OPX Odborná praxe OPX
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PJK_2 Projekt II. PJK_2
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPK_1a Počítačem podporované konstruování I. PPK_1a
PRI_a Podnikové řízení PRI_a
PRP_2 Pružnost a pevnost II. PRP_2
PS_BAK Bakalářská práce PS_BAK
PS_BAK_r Bakalářská práce PS_BAK_r
RLZ_ACJ_4 Anglický jazyk IV RLZ_ACJ_4
RLZ_ETE_II Ekonomická teorie II RLZ_ETE_II
RLZ_FMU Finanční a mzdové účetnictví RLZ_FMU
RLZ_IMT Interkulturní management RLZ_IMT
RLZ_IPP Informatika pro personalisty RLZ_IPP
RLZ_KDO Komunikační dovednosti RLZ_KDO
RLZ_MAD Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů RLZ_MAD
RLZ_NCJ_1 Německý jazyk I RLZ_NCJ_1
RLZ_NCJ_3 Německý jazyk III RLZ_NCJ_3
RLZ_OKU Organizační kultura RLZ_OKU
RLZ_POE Podnikatelská etika a CSR RLZ_POE
RLZ_PPR Pracovní právo RLZ_PPR
RLZ_PSO Psychologie osobnosti RLZ_PSO
RLZ_PSP Psychologie práce a psychologie řízení RLZ_PSP
RLZ_STA Statistika pro ekonomy RLZ_STA
RPM Repetitorium matematiky RPM
RRP_a Regionalistika a regionální politika RRP_a
RRP_a_el Regionalistika a regionální politika - e-learning RRP_a_el
SA_ATL_2 Atelier II SA_ATL_2
SA_BSM Business management SA_BSM
SA_GER_3 German language III SA_GER_3
SA_GER_4 German language IV SA_GER_4
SA_GER_5 German language V SA_GER_5
SA_IFE Informatics for economists SA_IFE
SA_IPB Integral Design of Buildings SA_IPB
SA_MAC Macroeconomics - for Bachelor's Degree SA_MAC
SA_MAS Managerial skills SA_MAS
SA_MATH Mathematics SA_MATH
SA_NPS Low Energetic and Passive Constructionss SA_NPS
SA_PEM Personnel management SA_PEM
SA_PIM Purchase and inventory management SA_PIM
SA_POS_5 Building Construction V. SA_POS_5
SA_PRP Production process SA_PRP
SA_PTR Practical training SA_PTR
SA_STE Statistics SA_STE
SA_TES_2 Building Technology II. SA_TES_2
SA_THE Bachelor's thesis SA_THE
SA_TTM Technical thesis methodology SA_TTM
SA_TZB_2 Technical Building Equipment II. SA_TZB_2
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_DAR Architectural History S_DAR
S_ENG_3 English language III S_ENG_3
S_ENG_4 English Language IV S_ENG_4
SFA_1 Stavební fyzika I. SFA_1
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_FYS Physics S_FYS
S_HIK Historical Constructions S_HIK
SHM_AJ Technická odborná angličtina - Construction Materials SHM_AJ
S_INO Innovation management S_INO
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1_AJ Technická odborná angličtina - Construction Mechanics I. SMC_1_AJ
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_PEM Personnel management S_PEM
S_PIM Purchase and inventory management S_PIM
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
S_STE Statistics S_STE
S_STM_a Strategic Management S_STM_a
STE_1 Strojírenské technologie I. STE_1
STH Stavební hmoty STH
STK Statika STK
S_TTM Technical thesis methodology S_TTM
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
S_uvg Introduction to geophysics S_uvg
SZS Speciální zakládání staveb SZS
TEM Termomechanika TEM
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TEX Základy psaní v Texu TEX
TLK Technologie lití kovů pod tlakem TLK
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TME Technická měření TME
TSD_z Technologie a řízení dopravy - SD TSD_z
TSV Technologie svařování kovů a nekovů TSV
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TYB_2 Typologie budov II. TYB_2
TZB_1 Technická zařízení budov I. TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
UDO Úvod do dopravy a přepravy UDO
UVB_AJ Technická odborná angličtina - Sustainable construction of buildings UVB_AJ
UVG Úvod do geofyziky UVG
VEN Venkovská výstavba VEN
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAS Zasílatelství ZAS
Z_CPC_1 Čeština pro cizince 1 Z_CPC_1
Z_CPC_2 Čeština pro cizince 2 Z_CPC_2
Z_DID_an Didaktika Z_DID_an
ZFY Základy fyziky ZFY
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KOM_an Komunikace Z_KOM_an
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
Z_OPS_an Obecná psychologie Z_OPS_an
Z_PED1_an Pedagogika I. Z_PED1_an
zp_mvz_a Management vzdělávání zp_mvz_a
zp_pme_a Pedagogická metodologie, evaluace žáka zp_pme_a
Z_PPS1_an Pedagogická psychologie I. Z_PPS1_an
zp_rov_a Rodinná výchova zp_rov_a
zp_rov_e Rodinná výchova zp_rov_e
zp_soc_a Sociologie zp_soc_a
zp_soc_e Sociologie zp_soc_e
zp_sop_a Sociální psychologie zp_sop_a
zp_tev_a Technologie vzdělávání zp_tev_a
Z_RVP_an Rámcové vzdělávací programy Z_RVP_an
ZSI Základy 3D simulace lití kovů a slitin ZSI
Z_UPS_an Úvod do pedagogického studia Z_UPS_an
Z_VKTC1 Vstupní kurz tvůrčí činnosti pro akademické pracovníky Z_VKTC1
Z_VPS_an Vývojová psychologie Z_VPS_an
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Z_ZFG_U3V Základy finanční gramotnosti Z_ZFG_U3V
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.