Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_3 Anglický jazyk III ACJ_3
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
ACJ_5 Anglický jazyk V ACJ_5
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AMP Administrativa podniku AMP
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ATL_1 Ateliér I ATL_1
ATL_2 Ateliér II ATL_2
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_ar Bakalářská práce BAK_ar
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAK_z_r Bakalářská práce BAK_z_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BDP Budovy a prostředí BDP
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CER Cestovní ruch CER
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DOP Dopravní politika DOP
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DOT Dopravní stavby DOT
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPY Dopravní prostředky DPY
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYN Dynamika DYN
EAB Energetický audit budov EAB
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDS Environmentální dopady ve strojírenství EDS
EKD_z Ekonomika dopravy EKD_z
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_ST Exkurze pro strojaře EXK_ST
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
FKT Finanční a kapitálové trhy FKT
FUC_2 Finanční účetnictví II FUC_2
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
HIK Historické konstrukce HIK
HIK_AJ Historical Constructions HIK_AJ
IMA Instrumentální metody pro analýzu stavebních materiálů IMA
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_2 Informatika II INF_2
INF_2z Informatika II INF_2z
IPB Integrované projektování budov IPB
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KSW Kancelářský SW pro pokročilé KSW
MAK Marketingová komunikace MAK
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_2z Matematika II MAT_2z
MEK Mechanika tekutin MEK
MIN Materiálové inženýrství MIN
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
MZU Mzdové účetnictví MZU
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
NCJ_2z Německý jazyk II NCJ_2z
NCJ_4 Německý jazyk IV NCJ_4
NCJ_4z Německý jazyk IV NCJ_4z
NCJ_5 Německý jazyk V NCJ_5
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium NE_ALP
NE_AMA Aplikovaná matematika NE_AMA
NE_CJ_PRL Public Relations NE_CJ_PRL
NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP
NE_HSS Hospodářská a sociální statistika NE_HSS
N_EKM Ekonometrie N_EKM
NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium NE_MAE
NE_MIE Mikroekonomie pro magisterské studium NE_MIE
NE_NJ_PRL Německý jazyk odborný - Public Relations NE_NJ_PRL
NE_PRL Public Relations NE_PRL
NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium NE_RLZ
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_1 Konstrukce staveb I. N_KST_1
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby NPS
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_ZIS Základy inženýrské seismologie N_ZIS
N_ZMK Základy mechaniky kontinua N_ZMK
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCN Obchodní činnost OCN
OPX Odborná praxe OPX
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVY Operační výzkum OVY
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PIS Podnikové informační systémy PIS
PMA Projektový management PMA
POR Požární rizika staveb POR
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRM Personální management PRM
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PXK Odborná praxe PXK
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RIN Řízení investic RIN
RIZ Řízení změn RIZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RPM Repetitorium matematiky RPM
RZI Řízení inovací RZI
SA_ACJ_2 Foreign English language II SA_ACJ_2
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
SAM Statistické a analytické metody ve stavební praxi SAM
SA_MAT_2 Mathematics II SA_MAT_2
SA_N_AIL Applied Informatics in logistics SA_N_AIL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
SA_N_DOL Transport Logistics SA_N_DOL
SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics SA_N_NFP
SA_N_RDR Supply Chain Management SA_N_RDR
SA_NRZ Purchasing and Inventory Management SA_NRZ
SA_N_TOL Theory of constraints in logistics SA_N_TOL
SA_NTP_1 Professional Foreigner Language – Technological SA_NTP_1
SA_POS_1 Building construction I SA_POS_1
SA_PRM Personnel management SA_PRM
SA_RIN Investment management SA_RIN
SA_SHM Building materials SA_SHM
SA_SMC_1 Building mechanics I SA_SMC_1
SA_STA Statistics SA_STA
SA_STG Building geodesy SA_STG
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR History of architecture S_DAR
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_FYS Physics S_FYS
S_HIK Historical Constructions S_HIK
SHM Stavební hmoty SHM
SHM_AJ Technická odborná angličtina - Construction Materials SHM_AJ
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
S_IDW Introduction Week S_IDW
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1_AJ Technická odborná angličtina - Construction Mechanics I SMC_1_AJ
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
SNS Strojové učení a neuronové sítě SNS
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
STA Statistika STA
STA_z Statistika STA_z
STG Stavební geodézie STG
STM_a Strategický management STM_a
STP_V Stavebně technické průzkumy STP_V
STT Statika STT
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
TEM Termomechanika TEM
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TEX Základy psaní v Texu TEX
TIM_a Time management TIM_a
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TMR Technická měření II TMR
TVO Technologie a vedení obchodu TVO
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
USC Úvod do studia čínských trhů USC
UVB_AJ Sustainable construction of buildings UVB_AJ
UVG Úvod do geofyziky UVG
VEN Venkovská výstavba VEN
VPR Výrobní proces VPR
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
z_CJPC_2 Kurz českého jazyka 2 z_CJPC_2
ZEX Zahraniční dopravní exkurze ZEX
ZFY Základy fyziky ZFY
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
z_PER Personalista z_PER
ZP_MVZ_a Management vzdělávání ZP_MVZ_a
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_ROV Rodinná výchova ZP_ROV
ZP_SOC_a Sociologie ZP_SOC_a
ZP_SOP_a Sociální psychologie ZP_SOP_a
ZP_STV Soudobé teorie vzdělávání a výukové strategie ZP_STV
ZP_TEV_a Technologie vzdělávání ZP_TEV_a
z_SZZEK1 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 1 z_SZZEK1
z_SZZEK2 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 2 z_SZZEK2
ZTS Zatížení staveb ZTS
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
z_ZNAL_MIN Znalecké minimum z_ZNAL_MIN
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.