Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2020 leto2020
Složky
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AMP Administrativa podniku AMP
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ATL_2 Ateliér II ATL_2
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_ar Bakalářská práce BAK_ar
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BDP Budovy a prostředí BDP
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CER Cestovní ruch CER
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYN Dynamika DYN
EAB Energetický audit budov EAB
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EDS Environmentální dopady ve strojírenství EDS
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_ST Exkurze pro strojaře EXK_ST
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_2 Odborná exkurze 2 EXK_2
FKT Finanční a kapitálové trhy FKT
HIK Historické konstrukce HIK
HIK_AJ Historical Constructions HIK_AJ
IMA Instrumentální metody pro analýzu stavebních materiálů IMA
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_2 Informatika II INF_2
INF_2z Informatika II INF_2z
IPB Integrované projektování budov IPB
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KSW Kancelářský SW pro pokročilé KSW
MAK Marketingová komunikace MAK
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_2z Matematika II MAT_2z
MEK Mechanika tekutin MEK
MIN Materiálové inženýrství MIN
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZU Mzdové účetnictví MZU
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BIM Management životního cyklu stavby N_BIM
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
NCJ_2z Německý jazyk II NCJ_2z
NCJ_4 Německý jazyk IV NCJ_4
NCJ_4z Německý jazyk IV NCJ_4z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
NE_ALP Automatizace a projektování logistických produkčních procesů – pro magisterské studium NE_ALP
NE_CJ_PRL Public Relations NE_CJ_PRL
NE_FIP Finance podniku – pro magisterské studium NE_FIP
NE_HSS Hospodářská a sociální statistika NE_HSS
N_EKM Ekonometrie N_EKM
NE_MAE Makroekonomie – pro magisterské studium NE_MAE
NE_NJ_PRL Německý jazyk odborný - Public Relations NE_NJ_PRL
NE_PRL Public Relations NE_PRL
NE_RLZ Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium NE_RLZ
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Navazující exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby NPS
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_ZIS Základy inženýrské seismologie N_ZIS
N_ZMK Základy mechaniky kontinua N_ZMK
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCN Obchodní činnost OCN
OPX Odborná praxe OPX
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PIS Podnikové informační systémy PIS
PMA Projektový management PMA
POR Požární rizika staveb POR
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1_AJ Technická odborná angličtina - Building Construction I POS_1_AJ
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRJ_S2 Projekt 2 strojírenství PRJ_S2
PRM Personální management PRM
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PXK Odborná praxe PXK
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RIN Řízení investic RIN
RIZ Řízení změn RIZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RPM Repetitorium matematiky RPM
RZI Řízení inovací RZI
SA_ACJ_2 Foreign English language I SA_ACJ_2
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
SA_FKT Financial and Capital Markets SA_FKT
SAM Statistické a analytické metody ve stavební praxi SAM
SA_MAT_2 Mathematics II SA_MAT_2
SA_N_AIL Applied Informatics in logistics SA_N_AIL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
SA_N_DOL Transport Logistics SA_N_DOL
SA_N_FLP Physics in Logistics Processes SA_N_FLP
SA_N_MPS Mathematical Modeling the Processes and Systems SA_N_MPS
SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics SA_N_NFP
SA_N_RDR Supply Chain Management SA_N_RDR
SA_NRZ Purchasing and Inventory Management SA_NRZ
SA_N_TCL Technology of City Logistics SA_N_TCL
SA_N_TOL Theory of constraints in logistics SA_N_TOL
SA_N_TOR Decision-making Theory SA_N_TOR
SA_NTP_1 German for Civil Engineering I SA_NTP_1
SA_POS_1 Building construction I SA_POS_1
SA_POS_1a Building construction SA_POS_1a
SA_PRM Personnel management SA_PRM
SA_RIN Investment management SA_RIN
SA_SHM Building materials SA_SHM
SA_SMC_1 Building mechanics I SA_SMC_1
SA_STA Statistics SA_STA
SA_STG Building geodesy SA_STG
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR History of architecture S_DAR
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_FYS Physics S_FYS
S_HIK Historical Constructions S_HIK
SHM Stavební hmoty SHM
SHM_AJ Stavební hmoty SHM_AJ
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
S_IDW Introduction Week S_IDW
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1_AJ Technická odborná angličtina - Construction Mechanics I SMC_1_AJ
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_FLP Fyzika v logistických procesech S_N_FLP
S_N_RDR Supply chain management S_N_RDR
SNS Strojové učení a neuronové sítě SNS
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SHM Building materials S_SHM
S_SMC_1 Building mechanics I S_SMC_1
STA Statistika STA
STG Stavební geodézie STG
STP_V Stavebně technické průzkumy STP_V
STT Statika STT
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
TEM Termomechanika TEM
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TEX Základy psaní v Texu TEX
TIM_a Time management TIM_a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TMR Technická měření II TMR
TVO Technologie a vedení obchodu TVO
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
USC Úvod do studia čínských trhů USC
UVB_AJ Sustainable construction of buildings UVB_AJ
UVG Úvod do geofyziky UVG
VEN Venkovská výstavba VEN
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAP Projektové řízení staveb ZAP
ZEX Zahraniční dopravní exkurze ZEX
ZFY Základy fyziky ZFY
ZKP Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti ZKP
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZTS Zatížení staveb ZTS
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.