Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2019 leto2019
Složky
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
ACJ_1z Anglický jazyk I ACJ_1z
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
ACJ_2z Anglický jazyk II ACJ_2z
ACJ_3 Anglický jazyk III ACJ_3
ACJ_3z Anglický jazyk III ACJ_3z
ACJ_4 Anglický jazyk IV ACJ_4
ACJ_4z Anglický jazyk IV ACJ_4z
ACJ_5 Anglický jazyk V ACJ_5
ACJ_5z Anglický jazyk V ACJ_5z
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
A_FIP_2 Finance podniku II A_FIP_2
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AMP Administrativa podniku AMP
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
ATL_2 Ateliér II ATL_2
ATL_3 Ateliér III. ATL_3
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
BAK Bakalářská práce BAK
BAK_a Bakalářská práce BAK_a
BAK_PS Bakalářská práce BAK_PS
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_z Bakalářská práce BAK_z
BAP Bakalářská práce BAP
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BDP Budovy a prostředí BDP
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BIM Management životního cyklu stavby BIM
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět CAD_1_V
CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět CAD_2_V
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CER Cestovní ruch CER
CIN_2a Čínština II. CIN_2a
CIN_4a Čínština IV. CIN_4a
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CTR Controlling CTR
CTR_a Controlling CTR_a
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAR_AJ Technická odborná angličtina - Architectural History DAR_AJ
DHG Duševní hygiena DHG
DIS Diplomový seminář DIS
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS_r2 Diplomový seminář DIS_r2
DOP Dopravní politika DOP
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOR Dopravní právo DOR
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DPY Dopravní prostředky DPY
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DYN Dynamika DYN
EAB Energetický audit budov EAB
EAD Ekologické a ekonomické atributy dálnic EAD
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDS Environmentální dopady ve strojírenství EDS
EKD_z Ekonomika dopravy EKD_z
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EXK Odborná exkurze EXK
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK_T Exkurze EXK_T
FIP_1 Finance podniku I FIP_1
FIP_2 Finance podniku II FIP_2
FKT Finanční a kapitálové trhy FKT
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FYS_z Fyzika FYS_z
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FYS_2 Fyzika II. FYS_2
GEO_a Geodézie GEO_a
HIK Historické konstrukce HIK
HIK_AJ Technická odborná angličtina - Historical Constructions HIK_AJ
HOP Hotelový provoz HOP
CH_MAM Marketing a management na čínských trzích CH_MAM
CHS_n Chemie CHS_n
IBC Intercultural management IBC
IMP_z Intermodální přeprava IMP_z
INF_2 Informatika II INF_2
IPB Integrované projektování budov IPB
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KDO Komunikační dovednosti KDO
KOD Kombinovaná doprava KOD
KRM Krizový management KRM
KSW Kancelářský SW pro pokročilé KSW
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
MAD_a Managerské dovednosti MAD_a
MADO Managerské dovednosti MADO
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAK Marketingová komunikace MAK
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAR_a Marketing MAR_a
MARK Marketing MARK
MAT Matematika MAT
MAT_z Matematika I MAT_z
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_2z Matematika II MAT_2z
M_COP Controlling a plánování M_COP
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
MEK Mechanika tekutin MEK
M_FIP_2 Finance podniku II M_FIP_2
M_FPM Finanční a pojistná matematika M_FPM
MIN Materiálové inženýrství MIN
MOP Metodika odborné práce MOP
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MVD_z Technologie a řízení dopravy - VD MVD_z
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
MZS_AJ Technická odborná angličtina - Mechanics and Building Foundation MZS_AJ
MZU Mzdové účetnictví MZU
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AKT Architektonické kreslení a tvorba N_AKT
N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika N_AMF
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
N_BIM Management životního cyklu stavby N_BIM
N_BOZP Navazující studium BOZP N_BOZP
N_BSL Bezpečnost a spolehlivost v logistice N_BSL
NCJ_1 Německý jazyk I NCJ_1
NCJ_1z Německý jazyk I NCJ_1z
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
NCJ_2z Německý jazyk II NCJ_2z
NCJ_4 Německý jazyk IV NCJ_4
NCJ_4z Německý jazyk IV NCJ_4z
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví N_DSZ
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
N_EKM Ekonometrie N_EKM
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
N_EXK Navazující studium exkurze N_EXK
N_EXK_K Exkurze N_EXK_K
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_FLP Fyzika v logistických procesech N_FLP
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
N_PMA Projektový management pro logistiku N_PMA
NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby NPS
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
OCK Ocelové konstrukce OCK
OCN Obchodní činnost OCN
OCH Ochrana a údržba památek OCH
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPX Odborná praxe OPX
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
OVY Operační výzkum OVY
OVY_z Operační výzkum I OVY_z
PAP Pružnost a pevnost PAP
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEM_a Personální management PEM_a
PIS Podnikové informační systémy PIS
PMA Projektový management PMA
PMT Počítačová mechanika tekutin PMT
POR Požární rizika staveb POR
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_4a Pozemní stavitelství IV POS_4a
POS_5 Pozemní stavitelství V POS_5
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRM Personální management PRM
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSA Psychologické aspekty - vedení a řízení lidí PSA
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PXE Odborná praxe PXE
PXK Odborná praxe PXK
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RIN Řízení investic RIN
RIZ Řízení změn RIZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RKS Rekonstrukce střech RKS
RLZ_a Řízení lidských zdrojů RLZ_a
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RZI Řízení inovací RZI
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
SA_MAT Mathematics SA_MAT
SA_N_AIL Applied Informatics in logistics SA_N_AIL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
SA_N_DOL Transport Logistics SA_N_DOL
SA_N_DPL Diplomová práce SA_N_DPL
SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics SA_N_NFP
SA_N_RDR Supply Chain Management SA_N_RDR
SA_N_TOL Theory of constraints in logistics SA_N_TOL
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_BSE Business Ethics S_BSE
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_CTR Controlling S_CTR
S_DAR Architectural History S_DAR
SFA_b Stavební fyzika II. SFA_b
S_FIA Financial analysis S_FIA
S_FIP_1 Corporate finance I S_FIP_1
S_HIK Historical Constructions S_HIK
SHM Stavební hmoty SHM
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
S_IDW Introduction Week S_IDW
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_FLP Physics in logistics processes S_N_FLP
S_N_LGS Logistics of Services S_N_LGS
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
SPR Stavební právo SPR
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SPR_V Stavební právo SPR_V
SRK_AJ Technická odborná angličtina - Static Solution of Constructions SRK_AJ
S_SRK Static Solution of Constructions S_SRK
STA Statistika STA
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STG Stavební geodézie STG
STM Strategický management STM
STM_a Strategický management STM_a
STP Stavebně technické průzkumy STP
STP_V Stavebně technické průzkumy STP_V
STT Statika STT
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
S_UVB Sustainable construction of buildings S_UVB
TBO_AJ Technická odborná angličtina - Typology of Residential and Civic Buildings TBO_AJ
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
TEM Termomechanika TEM
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_2a Technologie staveb II TES_2a
TIM_a Time management TIM_a
TLD_z Technologie a řízení dopravy - LD TLD_z
TMD_z Technologie a řízení dopravy - MHD TMD_z
TMR Technická měření II TMR
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TVO Technologie a vedení obchodu TVO
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TZB_1 Technická zařízení budov I TZB_1
TZB_1_AJ Technická odborná angličtina - Technical Building Equipment I TZB_1_AJ
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_2a Technická zařízení budov II TZB_2a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
USC Úvod do studia čínských trhů USC
UVB_AJ Technická odborná angličtina - Sustainable construction of buildings UVB_AJ
VEN Venkovská výstavba VEN
VPR Výrobní proces VPR
XX_AGP America Government and Politics XX_AGP
XX_CCC Chinese comprehensive course XX_CCC
XX_CHI1 Chinese I XX_CHI1
XX_IBCN International Business Communication and Negotiation XX_IBCN
XX_IBCNInt International Business Communication and Negotiation XX_IBCNInt
XX_WHI World History XX_WHI
ZFY Základy fyziky ZFY
z_IOK Interkulturní odlišnosti a komunikace z_IOK
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_KCIN_1 Kurz čínského jazyka Z_KCIN_1
Z_KCIN_2 Kurz čínského jazyka Z_KCIN_2
Z_MSOFF Balíček MS Office Z_MSOFF
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZPB Zpracování a prezentace dat pro bakalářské práce ZPB
ZP_DEK_a Didaktika odborných předmětů ekonomických ZP_DEK_a
ZP_DOE Didaktika odborného výcviku v oblasti ekonomiky ZP_DOE
ZP_DOP_a Didaktika odborných předmětů ZP_DOP_a
ZP_DOV Didaktika odborného výcviku ZP_DOV
Z_PKMLOG Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMLOG
z_PKMPEK Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr. studia - Podniková ekonomika z_PKMPEK
ZP_MVZ_a Management vzdělávání ZP_MVZ_a
ZP_PME Pedagogická metodologie, evaluace žáka ZP_PME
ZP_POV_a Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání ZP_POV_a
ZP_ROV Rodinná výchova ZP_ROV
ZP_RVM_a Řízení výchovy a odborného vzdělávání, kapitoly ze školského managementu ZP_RVM_a
ZP_SOC_a Sociologie ZP_SOC_a
ZP_SOP_a Sociální psychologie ZP_SOP_a
ZP_SPE Speciální pedagogika ZP_SPE
ZP_SZP_a Seminář k závěrečné práci ZP_SZP_a
ZP_TAN_a Odborná pedagogická terminologie v AJ, komparace s NJ ZP_TAN_a
ZP_TEV_a Technologie vzdělávání ZP_TEV_a
ZP_TZP_a Tutorial k závěrečným zkouškám a závěrečné práci ZP_TZP_a
ZP_VLP_a Výchova k lidským právům ZP_VLP_a
z_SZZEK1 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 1 z_SZZEK1
z_SZZEK2 Přípravný kurz ke SZZ - Ekonomika podniku Blok 2 z_SZZEK2
ZTS Zatížení staveb ZTS
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
z_ZNAL_MIN Znalecké minimum z_ZNAL_MIN
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.