Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2017 leto2017
Složky
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
ZTS Zatížení staveb ZTS
Z_SEKO Přípravný kurz ke Státní závěrečné zkoušce z Ekonomie Z_SEKO
ZPM Základy personální a mzdové agendy ZPM
Z_PKMLOG Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia logistické technologie Z_PKMLOG
Z_PKMKOS Přípravný kurz k přijímací zkoušce NMgr.studia konstrukce staveb Z_PKMKOS
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_KCINM_2 Kurz čínského jazyka II - mini-skupina Z_KCINM_2
Z_KCINI_2 Kurz čínského jazyka II - individuální výuka Z_KCINI_2
Z_KCINI_1 Kurz čínského jazyka I - individuální výuka Z_KCINI_1
Z_JMGR Jazyková zkouška - magisterské studium Z_JMGR
Z_ENEX Průběžné vzdělávání energetických specialistů Z_ENEX
Z_AJZ Anglický jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_AJZ
Z_AJP_I Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance I. Z_AJP_I
Z_AJ_MP Anglický jazyk - pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_AJ_MP
VEN Venkovská výstavba VEN
VBS Využití a řízení bezpilotních systémů VBS
UPD Územní plánování a doprava UPD
UCE_3a Účetnictví III UCE_3a
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVU_2 Tělesná výchova - všeobecná II TVU_2
TVU_1 Tělesná výchova - všeobecná I TVU_1
TOD Trénink obchodních dovedností TOD
TMR Technická měření TMR
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TEM Termomechanika TEM
TBU_2 Typologie budov II TBU_2
S_TZB_1 Technical Buiding Equipment I S_TZB_1
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STT Statika STT
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STG Stavební geodézie STG
S_TBO Typology of Residential and Civic Buildings S_TBO
STA_a Strategické analýzy STA_a
STA Statistika STA
S_STT_1 Engineering Technology I. S_STT_1
S_SMA Spalovací motory a alternativní pohony S_SMA
S_SJZ Spanish for Beginners S_SJZ
S_SAD Modern Architecture S_SAD
S_RJZ Russian for Beginners S_RJZ
S_PRO Project S_PRO
S_PRI_1 Business Management I S_PRI_1
SPR Stavební právo SPR
S_PPK_1 Počítačem podporované konstruování I. S_PPK_1
S_POS_1 Building Construction I S_POS_1
S_PEK_2 Business Economics II S_PEK_2
S_PEK_1 Business Economics I S_PEK_1
S_PEB Money and Banks S_PEB
S_PAP Flexibility and Strenght S_PAP
S_OBC_a Business Activities S_OBC_a
S_N_TCL Technologie city logistiky S_N_TCL
S_N_SRK Static Solution of Constructions S_N_SRK
S_N_MPS Mathematical modeling of processes and systems S_N_MPS
S_N_DOL Transport Logistics S_N_DOL
S_N_AJL_2 English for Logistics 2 S_N_AJL_2
S_N_AIL Applied Informatics in logistics S_N_AIL
S_MZS Soil Mechanics and Building Foundation S_MZS
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
S_MAV Introduction to Marketing Research S_MAV
S_MAT_3 Mathematics III S_MAT_3
S_MAT_2 Mathematics II S_MAT_2
S_MAT_1 Mathematics I S_MAT_1
S_MAM Marketing management S_MAM
S_KDK Metal and Wooden Structures S_KDK
S_IPR Inovační procesy S_IPR
S_INF_1 Informatics 1 S_INF_1
S_IBW_H International Business Week - home S_IBW_H
SHM Stavební hmoty SHM
S_HIK Historical Constructions S_HIK
S_FYS Physics S_FYS
S_FPO_2 Corporate Finance II S_FPO_2
S_FPO_1 Corporate finance I S_FPO_1
S_FJZ French for Beginners S_FJZ
S_FIA Financial analysis S_FIA
SFA_b Stavební fyzika II SFA_b
S_DAR Architectural History S_DAR
S_CTR Controlling S_CTR
S_CLI Czech life and institution S_CLI
S_CED_1 Czech S_CED_1
S_BSE Business Ethics S_BSE
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
S_ATP_1 English for Mechanical Engineering S_ATP_1
SA_N_TOL Theory of constraints in logistics SA_N_TOL
SA_N_RDR Supply Chain Management SA_N_RDR
SA_N_NFP Tools of financial policy in logistics SA_N_NFP
SA_N_DOL Transport Logistics SA_N_DOL
SA_N_AJL_2 English for logistics II SA_N_AJL_2
SA_N_AIL Applied Informatics in logistics SA_N_AIL
S_AKV General English Conversation S_AKV
S_AJP_2 English as the First Language II S_AJP_2
S_AEP_1 English for Economists first I S_AEP_1
S_ACJ_2 English Language II S_ACJ_2
S_ACJ_1 English language I S_ACJ_1
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJZ Ruský jazyk pro začátečníky RJZ
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RIN Řízení investic RIN
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III RDK_3
RDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RDK_2
RDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PSA Psychologické aspekty - vedení a řízení lidí PSA
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRM Personální management PRM
PRJ_E2 Projekt 2 ekonomika podniku PRJ_E2
PRJ_D2 Projekt 2 doprava PRJ_D2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
PPK Počítačem podporované konstruování PPK
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3b Pozemní stavitelství III POS_3b
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_1a Pozemní stavitelství I. POS_1a
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POR Požární rizika staveb POR
PEM_a Personální management PEM_a
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PCR_1 Podniky cestovního ruchu 1 PCR_1
PCM Procesní management PCM
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_2 Pružnost a pevnost II. PAP_2
PAP_a Pružnost a pevnost PAP_a
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVY Operační výzkum OVY
OVS_a Organizace veřejné správy OVS_a
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPX Odborná praxe OPX
OPR_a Obchodní a občanské právo OPR_a
OPR Obchodní a občanské právo OPR
OCH Ochrana a údržba památek OCH
OCK Ocelové konstrukce OCK
OBP_2a Obchodní podnikání II OBP_2a
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1a Obchodní podnikání I OBP_1a
N_VTL Vývojové trendy v logistice N_VTL
N_TVU_2 Navazující tělesná výchova - všeobecná II N_TVU_2
N_TVU_1 Navazující tělesná výchova - všeobecná I N_TVU_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
N_TOR Teorie rozhodování N_TOR
N_TOL Teorie omezení v logistice N_TOL
NSP_2 Německý jazyk pro strojírenství II. NSP_2
N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov N_SFB
NRZ Nákup a řízení zásob NRZ
N_RDR Řízení dodavatelských řetězců N_RDR
N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb N_PAR
N_NFP Nástroje finanční politiky v logistice N_NFP
N_MET Metody plánování a prognózování N_MET
N_LGS Logistika služeb N_LGS
N_KST_2 Konstrukce staveb II N_KST_2
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství N_GZP
N_EXM Experimentální metody N_EXM
N_EXK Navazující studium exkurze do podniku N_EXK
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
N_DYV Dynamické plánování výroby N_DYV
N_DTM Dopravní telematika N_DTM
NDP_2 Německý jazyk pro dopravu 2 NDP_2
N_DPL_r Diplomová práce N_DPL_r
N_DPL Diplomová práce N_DPL
N_DOL Dopravní logistika N_DOL
NDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NDK_3
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
N_DIP_r Diplomový projekt N_DIP_r
N_DIP Diplomový projekt N_DIP
NCJ_2z Německý jazyk II NCJ_2z
NCJ_2 Německý jazyk II NCJ_2
N_ATE_2 Ateliér II. N_ATE_2
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
N_AJL_2 Anglický jazyk odborný pro logistiku 2 N_AJL_2
N_AIL Aplikovaná informatika v logistice N_AIL
N_A_IBW_A International Business Week - abroad - Nmgr. N_A_IBW_A
MZS Mechanika zemin a zakládání staveb MZS
M_ZAP Závěrečná práce M_ZAP
MUV Mezinárodní standardy účetního výkaznictví MUV
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MPL Mechanizační a manipulační prostředky logistiky MPL
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
M_FPM Finanční a pojistná matematika M_FPM
M_FIP_2 Finance podniku II M_FIP_2
MEK Mechanika tekutin MEK
M_DAN Daně, finanční a správní právo M_DAN
M_COP Controlling a plánování M_COP
MAT_2z Matematika II MAT_2z
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MADO Managerské dovednosti MADO
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
KRM Krizový management KRM
KOD Kombinovaná doprava KOD
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
INF_2 Informatika II INF_2
CH_ETO Etika a obchodní jednání na čínských trzích CH_ETO
HPR Hospodářské a politické dějiny Ruska HPR
HIK Historické konstrukce HIK
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
GCR Geografie pro cestovní ruch GCR
FPO_1 Finance podniku 1 FPO_1
FMO Financování měst a obcí FMO
FJZ Francouzský jazyk pro začátečníky FJZ
FIN Financování investic FIN
FDK_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FDK_3
FDK_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FDK_2
FDK_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FDK_1
EXK_T Exkurze EXK_T
EXK_ST Exkurze EXK_ST
EXK Odborná exkurze EXK
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EDS Environmentální dopady ve strojírenství EDS
EDP_a Ekonomika dopravního podniku EDP_a
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DPY_z Dopravní prostředky DPY_z
DOT_z Dopravní stavby DOT_z
DOT Dopravní stavby DOT
DOS_a Dopravní služby DOS_a
DOR_z Dopravní právo DOR_z
DOR Dopravní právo DOR
DOP_z Dopravní politika DOP_z
DOP Dopravní politika DOP
DIS_r Diplomový seminář DIS_r
DIS Diplomový seminář DIS
DAP_1a Doprava a přeprava I DAP_1a
DAN_a Daně, správní a finanční právo DAN_a
DAN Daně DAN
CTR Controlling CTR
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CIN_4a Čínština IV. CIN_4a
CIN_2a Čínština II. CIN_2a
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
B_ZAP Závěrečná práce B_ZAP
B_STA Strategické analýzy B_STA
B_POP Právo v oceňování B_POP
B_POC Projekt Oceňování B_POC
B_OPO_2 Oceňování podniku II. B_OPO_2
B_OPO_1 Oceňování podniku I. B_OPO_1
B_OMZ Oceňování nehmotného majetku a závazků B_OMZ
B_OHM Oceňování hmotného majetku B_OHM
B_FIP_2 Finance podniku II. B_FIP_2
B_FIP_1 Finance podniku I. B_FIP_1
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BDP Budovy a prostředí BDP
B_CON Controlling B_CON
BAP_r2 Bakalářská práce_r BAP_r2
BAP_r Bakalářská práce_r BAP_r
BAP Bakalářská práce BAP
BAK_r2 Bakalářská práce BAK_r2
BAK_r Bakalářská práce BAK_r
BAK Bakalářská práce BAK
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
ASP_2 Anglický jazyk pro strojírenství II. ASP_2
AMT Aplikovaná matematika pro techniky AMT
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
ACJ_2z Anglický jazyk I ACJ_2z
ACJ_2 Anglický jazyk II ACJ_2
ACJ_1 Anglický jazyk I ACJ_1
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.