Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2011 leto2011
Složky
A_BAD Business Administration A_BAD
A_BPR Business Presentation A_BPR
A_CZE Czech A_CZE
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
AEDK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AEDK_1
AEDK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AEDK_2
AEDK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AEDK_3
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_4 Anglický jazyk pro ekonomy první IV AEP_4
A_IBW International Business Week A_IBW
A_IDW Introduction Week A_IDW
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJZ_2 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_2
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
A_PRO Project A_PRO
A_TBM Trade Business Management A_TBM
ATP_1 Anglický jazyk pro techniky I ATP_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
BAP Bakalářská práce BAP
BAS Bankovní seminář BAS
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
DAN Daně DAN
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DIS Diplomový seminář DIS
DOS Dopravní služby DOS
DST Diagnostika staveb DST
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EKS Ekologické stavby EKS
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
ETP Etika v podnikání ETP
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FIN Financování investic FIN
FRI_1 Finanční řízení podniku I FRI_1
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FTR Finanční trh FTR
FYZ Fyzika FYZ
GEO Geodézie GEO
GEO_a Geodézie GEO_a
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
IBW_A International Business Week - abroad IBW_A
INF_1 Informatika INF_1
INF_2 Informatika II INF_2
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
KDK Kovové a dřevěnéné konstrukce KDK
KDO Komunikační dovednosti KDO
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LOG Logistika LOG
LSK Letní sportovní kurz LSK
MAD Managerské dovednosti MAD
MAE Makroekonomie MAE
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAK Marketingová komunikace MAK
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAR Marketing MAR
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAV Marketingový výzkum MAV
MAV_2 Marketingový výzkum MAV_2
MIE Mikroekonomie MIE
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MUC Manažerské účetnictví MUC
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
NEDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NEDK_1
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_4 Německý jazyk pro ekonomy první IV NEP_4
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NJP Německý jazyk první SM NJP
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJZ_2 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_2
NOP Nauka o podniku NOP
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
OBC Obchodní činnost OBC
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OCH Ochrana a údržba památek OCH
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OPR Obchodní právo OPR
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
PAP Pružnost a pevnost PAP
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PEB Peníze a banky PEB
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEM Personální management PEM
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
POB_2 Pojišťovnictví a bankovnictví II POB_2
POR Požární rizika staveb POR
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PRF_2 Projekt II finance PRF_2
PRI Podnikové řízení PRI
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRM_2 Projekt II marketing PRM_2
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PSS Psychologie a sociologie PSS
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PTV Progresivní technologie ve výstavbě PTV
PUC Praktika z účetnictví PUC
PXE Odborná praxe PXE
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_2_xstm Praxe II - 5.kreditů PXT_2_xstm
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
RJA Řízení jakosti RJA
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSF Řízení stavební firmy RSF
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SED_3
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SOK Sociální komunikace SOK
SPR Stavební právo SPR
SPS Sociální psychologie SPS
STA Statistika STA
STM Strategický management STM
STP Stavebně technické průzkumy STP
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
TER Termoizolace TER
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TMM Tvůrčí manažerské myšlení TMM
TRP Tvorba reklamních prostředků TRP
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TVA_2 Tělesná výchova - aerobik II. TVA_2
TVF_2 Tělesná výchova - fotbal II. TVF_2
TVP_2 Tělesná výchova - plavání II. TVP_2
TVV_2 Tělesná výchova II. TVV_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
VYA Vývoj architektury VYA
VYS Výběrový seminář VYS
Z_AJMP Anglický jazyk mírně pokročilý - kurz pro zaměstnance Z_AJMP
Z_AJP_I Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance I. Z_AJP_I
Z_AJP_II Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance II. Z_AJP_II
Z_AJP_III Anglický jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance III. Z_AJP_III
Z_AJSP_I Anglický jazyk středně pokročilý - kurz pro zaměstnance I. Z_AJSP_I
Z_AJSP_II Anglický jazyk středně pokročilý - kurz pro zaměstnance II. Z_AJSP_II
Z_AJZ Anglický jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_AJZ
ZAM Základy matematiky ZAM
ZAP Základy projektového řízení ZAP
Z_DOP Didaktika odborných předmětů Z_DOP
Z_DOPP Didaktika odborných předmětů ve vlastní pedagogické praxi Z_DOPP
Z_KPOV Komparativní pedagogika v odborném vzdělávání Z_KPOV
Z_KSV Kreslení stavebních výkresů na PC Z_KSV
Z_KVV Komunikace ve výuce Z_KVV
ZMA Základy personální a mzdové agendy ZMA
Z_MAV Management vzdělávání Z_MAV
Z_MV Mediální výchova Z_MV
Z_NJMP Německý jazyk mírně pokročilý - kurz pro zaměstnance Z_NJMP
Z_NJP Německý jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance Z_NJP
Z_NJP_II Německý jazyk pro pokročilé - kurz pro zaměstnance II. Z_NJP_II
Z_NJZ Německý jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_NJZ
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
Z_PEDI Pedagogická diagnostika, hodnocení žáka Z_PEDI
Z_POR_CCV Požární rizika staveb Z_POR_CCV
Z_PPS Počítačové projektování staveb Z_PPS
ZPR Základy práva ZPR
Z_RJMP Ruský jazyk mírně pokročilý - kurz pro zaměstnance Z_RJMP
Z_RJZ Ruský jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_RJZ
Z_SJMP Španělský jazyk mírně pokročilý - kurz pro zaměstnance Z_SJMP
Z_SJZ Španělský jazyk pro začátečníky - kurz pro zaměstnance Z_SJZ
Z_SOV Sociální výchova a výchova ke vztahu k národnostním menšinám, zdravotně a sociálně znevýhodněným skupinám Z_SOV
Z_SPSY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE, KLIMA ŠKOLNÍ TŘÍDY Z_SPSY
Z_TEV Technologie vzdělávání Z_TEV
Z_VLP Výchova k lidským právům Z_VLP
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.