Název
Vložil
Vloženo
Práva
léto 2012 leto2012
Složky
Z_ZKRJ_B2 Zkouška z ruského jazyka pro akademické i neakademické pracovníky VŠTE - úroveň B2 Z_ZKRJ_B2
Z_ZKRJ_B1 Zkouška z ruského jazyka pro akademické i neakademické pracovníky VŠTE - úroveň B1 Z_ZKRJ_B1
Z_ZCJ Zkouška z českého jazyka pro cizince Z_ZCJ
Z_UP2 Ústavní právo II. Z_UP2
Z_UP1 Ústavní právo I. Z_UP1
Z_UPS Účetnictví pro podnikatelské subjekty Z_UPS
Z_TP Trestní právo Z_TP
Z_SP Správní právo Z_SP
Z_SJ_MP Španělský jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_SJ_MP
Z_SDL Specializační kurz Dopravní logistika Z_SDL
Z_ROK Praktický kurz ruské obchodní korespondence Z_ROK
Z_RJ_Z Ruský jazyk pro začátečníky (zaměstnanci) Z_RJ_Z
Z_RJ_P2 Ruský jazyk pro pokročilé - úroveň B2 (zaměstnanci) Z_RJ_P2
Z_RJ_MP Ruský jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_RJ_MP
Z_RDL Rekvalifikační kurz Dopravní logistika Z_RDL
ZPZ Životní prostředí a zdravotní nezávadnost staveb ZPZ
ZPR Základy práva ZPR
Z_PPS Počítačové projektování staveb Z_PPS
Z_POR_CCV Požární rizika staveb Z_POR_CCV
Z_PKNJ Přípravný kurz z německého jazyka Z_PKNJ
Z_PKMAT Přípravný kurz z matematiky Z_PKMAT
Z_PKF Přípravný kurz z fyziky Z_PKF
Z_PKAJ Přípravný kurz anglického jazyka Z_PKAJ
Z_PERS Podniková ekonomika a řízení specializační Z_PERS
ZOV Zásady organizace výstavby a BOZP ZOV
Z_OPP Občanské právo procesní Z_OPP
Z_OPH Občanské právo hmotné Z_OPH
Z_OP Obchodní právo Z_OP
ZNS Zdravotní nezávadnost staveb ZNS
Z_NOK Praktický kurz německé obchodní korespondence Z_NOK
Z_NJ_MP Německý jazyk pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_NJ_MP
Z_MU Mzdové účetnictví Z_MU
Z_MRLZ Moderní řízení lidských zdrojů Z_MRLZ
ZMA Základy personální a mzdové agendy ZMA
Z_KSTV Kreslení stavebních výkresů na PC Z_KSTV
Z_DSL Daň silniční Z_DSL
Z_DS Daňový specialista Z_DS
Z_DPPO Daň z příjmů právnických osob Z_DPPO
Z_DPH Daň z přidané hodnoty Z_DPH
Z_DPFO Daň z příjmů fyzických osob Z_DPFO
Z_DE Vedení daňové evidence Z_DE
ZAS Zasilatelství ZAS
ZAP Základy projektového řízení ZAP
Z_AOK Praktický kurz anglické obchodní korespondence Z_AOK
ZAM Základy matematiky ZAM
Z_AJ_MP Anglický jazyk - pro mírně pokročilé (zaměstnanci) Z_AJ_MP
Z_AJ_K Anglický jazyk - konverzace (zaměstnanci) Z_AJ_K
Z_AJ_I Anglický jazyk - individuální kurz (zaměstnanci) Z_AJ_I
VYS Výběrový seminář VYS
VYA Vývoj architektury VYA
UUP Urbanismus a územní plánování UUP
UPD Územní plánování a doprava UPD
UCE_4 Účetnictví IV UCE_4
UCE_3 Účetnictví III UCE_3
UCE_2 Účetnictví II UCE_2
UCE_1a Účetnictví I UCE_1a
UCE_1 Účetnictví I UCE_1
TZB_2 Technická zařízení budov II TZB_2
TZB_1 Technické zařízení budov I TZB_1
TVP_2 Tělesná výchova - plavání II. TVP_2
TVM_2 Tělesná výchova - míčové hry II. TVM_2
TVK Tělesná výchova pro kombinovanou formu TVK
TVF_2 Tělesná výchova - fotbal II. TVF_2
TVA_2 Tělesná výchova - aerobik II. TVA_2
TTD Tvorba technické dokumentace TTD
TSP Technologie stavebních procesů TSP
TRP Tvorba reklamních prostředků TRP
TMM Tvůrčí manažerské myšlení TMM
TMD Technologie a řízení dopravy MHD TMD
TLD Technologie a řízení dopravy LD,VD TLD
TES_2 Technologie staveb II TES_2
TES_1 Technologie staveb I TES_1
TER Termoizolace TER
TEM Termomechanika TEM
TBO Typologie bytových a občanských staveb TBO
STT_1 Strojírenské technologie I. STT_1
STP Stavebně technické průzkumy STP
STM Strategický management STM
STA Statistika STA
SPS Sociální psychologie SPS
SPR Stavební právo SPR
SOK_a Sociální komunikace SOK_a
SOK Sociální komunikace SOK
SMC_2 Stavební mechanika II SMC_2
SMC_1a Stavební mechanika I SMC_1a
SMC_1 Stavební mechanika I SMC_1
SCH Stavební chemie SCH
SHM_2 Stavební hmoty II SHM_2
SHM_1 Stavební hmoty I SHM_1
SHM Stavební hmoty SHM
SFY_2 Stavební fyzika II SFY_2
SFY_1a Stavební fyzika I SFY_1a
SFY_1 Stavební fyzika I SFY_1
SFA_a Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA_a
SFA Stavební fyzika II ( akustika, osvětlení) SFA
SEK Světová ekonomika SEK
SED_5 Španělský jazyk pro ekonomy druhý V SED_5
SED_4 Španělský jazyk pro ekonomy druhý IV SED_4
SED_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SED_2
SED_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SED_1
SEDK_3 Španělský jazyk pro ekonomy druhý III SEDK_3
SEDK_2 Španělský jazyk pro ekonomy druhý II SEDK_2
SEDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SEDK_1
SDK_1 Španělský jazyk pro ekonomy druhý I SDK_1
SBP Seminář k bakalářské práci SBP
RVS Řízení vztahů se zákazníky RVS
RTP_2 Ruský jazyk pro techniky první II RTP_2
RTP_1 Ruský jazyk pro techniky první I RTP_1
RSS Rekonstrukce spodní stavby RSS
RSF Řízení stavební firmy RSF
RSD_2a Řízení stavebního díla II RSD_2a
RSD_2 Řízení stavebního díla II RSD_2
RSD_1 Řízení stavebního díla I RSD_1
RRP Regionalistika a regionální projektování RRP
RPK Řízení profesní kariéry RPK
RPB Rekonstrukce panelových budov RPB
ROP Rekonstrukce obvodových plášťů ROP
RNK Rekonstrukce nosné konstrukce RNK
RKS Rekonstrukce střech RKS
RJP_2 Ruský jazyk prní II RJP_2
RJP_1 Ruský jazyk prní I RJP_1
RJA_a Řízení jakosti RJA_a
RJA Řízení jakosti RJA
REP_3 Ruský jazyk pro ekonomy první III REP_3
REP_2 Ruský jazyk pro ekonomy první II REP_2
REP_1 Ruský jazyk pro ekonomy první I REP_1
RED_5 Ruský jazyk pro ekonomy druhý V RED_5
RED_4 Ruský jazyk pro ekonomy druhý IV RED_4
RED_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II RED_2
RED_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RED_1
REDK_3 Ruský jazyk pro ekonomy druhý III REDK_3
REDK_2 Ruský jazyk pro ekonomy druhý II REDK_2
REDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I REDK_1
RDP Rekonstrukce dokončovacích prací RDP
RDK_1 Ruský jazyk pro ekonomy druhý I RDK_1
PXT_4 Odborná praxe PXT_4
PXT_3 Praxe III PXT_3
PXT_2 Praxe II PXT_2
PXT_1 Praxe I PXT_1
PXK Odborná praxe PXK
PXE Odborná praxe PXE
PUS Provoz a údržba strojů PUS
PUC Praktika z účetnictví PUC
PTV Progresivní technologie ve výstavbě PTV
PST Plochy stavebně technické praxe PST
PSS_a Psychologie a sociologie PSS_a
PSS Psychologie a sociologie PSS
PRS_2 Projekt II ST PRS_2
PRS_1 Projekt I ST PRS_1
PRR Příprava a řízení staveb PRR
PRO_2 Projekt II obchod PRO_2
PRM_2 Projekt II marketing PRM_2
PRM_1 Projekt I management PRM_1
PRI_2a Podnikové řízení II PRI_2a
PRI_2 Podnikové řízení II PRI_2
PRI_1 Podnikové řízení I PRI_1
PRI Podnikové řízení PRI
PRF_2 Projekt II finance PRF_2
PRE_1 Projekt I ekonomika PRE_1
PRD_2 Projekt II doprava PRD_2
PPV Počítačem podporovaná výroba PPV
POS_4 Pozemní stavitelství IV POS_4
POS_3a Pozemní stavitelství III POS_3a
POS_3 Pozemní stavitelství III POS_3
POS_2 Pozemní stavitelství II POS_2
POS_1 Pozemní stavitelství I. POS_1
POS Pohony strojů POS
POR Požární rizika staveb POR
POI Povrchové inženýrství POI
POB_2 Pojišťovnictví a bankovnictví II POB_2
POB_1 Pojišťovnictví a bankovnictví I POB_1
PEM_a Personální management PEM_a
PEM Personální management PEM
PEK_2 Podniková ekonomika II PEK_2
PEK_1 Podniková ekonomika I PEK_1
PEB Peníze a banky PEB
PAR_a Poruchy a rekonstrukce PAR_a
PAR Poruchy a rekonstrukce PAR
PAP_1 Pružnost a pevnost I. PAP_1
PAP Pružnost a pevnost PAP
OVS Organizace veřejné správy OVS
ORS Oceňování a rozpočtování staveb ORS
OPR_a Obchodní právo OPR_a
OPR Obchodní právo OPR
ONE Oceňování nemovitostí ONE
OCH Ochrana a údržba památek OCH
OHO Odpadové hospodářství OHO
ODP Osobní doprava a přeprava ODP
OCP Obchodování s cennými papíry OCP
OBP_2 Obchodní podnikání II OBP_2
OBP_1 Obchodní podnikání I OBP_1
OBC_a Obchodní činnost OBC_a
OBC Obchodní činnost OBC
NTP_4 Německý jazyk pro techniky IV NTP_4
NTP_3 Německý jazyk pro techniky III NTP_3
NTP_2 Německý jazyk pro techniky II NTP_2
NTP_1 Německý jazyk pro techniky I NTP_1
NSP_2 Německý jazyk pro techniky II. NSP_2
NOP Nauka o podniku NOP
NKO Odborná konverzace v NJ NKO
NJZ_2 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_2
NJZ_1 Německý jazyk pro začátečníky NJZ_1
NJP_2 Německý jazyk první II NJP_2
NJP_1 Německý jazyk první I NJP_1
NEP_5 Německý jazyk pro ekonomy první V NEP_5
NEP_4 Německý jazyk pro ekonomy první IV NEP_4
NEP_3 Německý jazyk pro ekonomy první III NEP_3
NEP_2 Německý jazyk pro ekonomy první II NEP_2
NEP_1 Německý jazyk pro ekonomy první I NEP_1
NED_5 Německý jazyk pro ekonomy druhý V NED_5
NED_4 Německý jazyk pro ekonomy druhý IV NED_4
NED_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NED_3
NED_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NED_2
NED_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NED_1
NEDK_3 Německý jazyk pro ekonomy druhý III NEDK_3
NEDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NEDK_2
NEDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NEDK_1
NDK_2 Německý jazyk pro ekonomy druhý II NDK_2
NDK_1 Německý jazyk pro ekonomy druhý I NDK_1
NCP Příprava na německý certifikát B1 NCP
NAM_2 Nauka o materiálu II. NAM_2
NAM_1 Nauka o materiálu I. NAM_1
MZG Mechanika zemin a geologie MZG
MUS Mezinárodní účetní standardy MUS
MUC_a Manažerské účetnictví MUC_a
MUC Manažerské účetnictví MUC
MTD Moderní trendy v osobní dopravě MTD
MRS Marketing ve stavebnictví MRS
MOP_a Metodika odborné práce MOP_a
MOP Metodika odborné práce MOP
MIE_a Mikroekonomie MIE_a
MIE Mikroekonomie MIE
MEK Mechanika tekutin MEK
MAV_a Marketingový výzkum MAV_a
MAV Marketingový výzkum MAV
MAT_3 Matematika III MAT_3
MAT_2 Matematika II MAT_2
MAT_1 Matematika I MAT_1
MAR Marketing MAR
MAM_2a Marketing management II MAM_2a
MAM_2 Marketing management II MAM_2
MAM_1a Marketing management I MAM_1a
MAM_1 Marketing management I MAM_1
MAK Marketingová komunikace MAK
MAE_a Makroekonomie MAE_a
MAE Makroekonomie MAE
MAD Managerské dovednosti MAD
MAA Marketingové aplikace MAA
LSK Letní sportovní kurz LSK
LPT Logistické a přepravní technologie LPT
LOG_a Logistika LOG_a
LOG Logistika LOG
LEK Legislativa ve stavebnictví LEK
LEG Logistika ve stavebnictví LEG
KIN Kinematika KIN
KDO Komunikační dovednosti KDO
KDK Kovové a dřevěné konstrukce KDK
KAS Kalkulace a nabídky ve stavebnictví KAS
IPR Inovační procesy IPR
INP Insolvenční právo INP
INF_2 Informatika II INF_2
INF_1 Informatika INF_1
IBW_H International Business Week - home IBW_H
IBW_A International Business Week - abroad IBW_A
HYD_2 Hydroizolace II HYD_2
HYD_1 Hydroizolace I HYD_1
HIK Historické konstrukce HIK
GEO_a Geodézie GEO_a
GEO Geodézie GEO
FYZ Fyzika FYZ
FYS_1 Fyzika I. FYS_1
FTR_a Finanční trh FTR_a
FTR Finanční trh FTR
FRI_2a Finanční řízení podniku II FRI_2a
FRI_2 Finanční řízení podniku II FRI_2
FRI_1a Finanční řízení podniku I FRI_1a
FRI_1 Finanční řízení podniku I FRI_1
FIN Financování investic FIN
FED_5 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý V FED_5
FED_4 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý IV FED_4
FED_3 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý III FED_3
FED_2 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II FED_2
FED_1 Francouzský jazyk pro ekonomy druhý I FED_1
ETP Etika v podnikání ETP
EST_a Ekonomika ve stavebnictví EST_a
EST Ekonomika ve stavebnictví EST
EPS Environmentální politika ve stavebnictví EPS
ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby ENS
EKS Ekologické stavby EKS
EKL Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologie EKL
EDP Ekonomika dopravního podniku EDP
DYN Dynamika DYN
DVS Dopravní a vodohospodářské stavby DVS
DST Diagnostika staveb DST
DPY Dopravní prostředky DPY
DPR Daňové praktikum DPR
DOT Dopravní stavby DOT
DOS Dopravní služby DOS
DOR Dopravní právo DOR
DOP Dopravní politika DOP
DIS Diplomový seminář DIS
DEG_a Deskriptivní geometrie DEG_a
DEG Deskriptivní geometrie DEG
DBT Bewerbungstraining - Deutsch DBT
DAP_2 Doprava a přeprava II DAP_2
DAP_1 Doprava a přeprava I DAP_1
DAN_a Daně DAN_a
DAN Daně DAN
CMS_2 Části a mechanismy strojů II. CMS_2
CCCC cccc CCCC
CAD_4 CAD systémy IV CAD_4
CAD_3 CAD systémy III CAD_3
CAD_2 CAD systémy II CAD_2
CAD_1 CAD systémy I CAD_1
BZK Betonové a zděné konstrukce BZK
BET_2 Betonové konstrukce II BET_2
BET_1a Betonové konstrukce I BET_1a
BET_1 Betonové konstrukce I BET_1
BAS Bankovní seminář BAS
BAP Bakalářská práce BAP
BAK Bakalářská práce BAK
A_ZNS Health and safety buildings A_ZNS
A_TZB_1 Technical building Equipment A_TZB_1
ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II ATP_2
A_TBO Typology of residential and civil buildings A_TBO
A_TBM Trade Business Management A_TBM
ASP_2 Anglický jazyk pro strojírenství II. ASP_2
A_PRO Project A_PRO
A_PAR Failures and Reconstructions A_PAR
A_PAP Flexibilty and Strenght A_PAP
A_MAT_2 Mathematics 2 A_MAT_2
A_MAT_1 Mathematics 1 A_MAT_1
A_MAM Marketing management A_MAM
A_MAD Management Skills A_MAD
AKV Všeobecná konverzace v AJ AKV
AKO Odborná konverzace v AJ AKO
A_KDK Metal and Wooden Structures A_KDK
A_KAS Calculation and Offers in Civil Engineering A_KAS
AJZ_2 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_2
AJZ_1 Anglický jazyk pro začátečníky AJZ_1
AJP_2 Anglický jazyk první II AJP_2
AJP_1 Anglický jazyk první I AJP_1
A_IDW Introduction Week A_IDW
A_IBW_H International Business Week - home A_IBW_H
A_IBW_A International Business Week - abroad A_IBW_A
A_IBW International Business Week A_IBW
A_HRM Human resources management A_HRM
A_FIA Financial analysis A_FIA
A_FDM Financial decision making A_FDM
AEP_5 Anglický jazyk pro ekonomy první V AEP_5
AEP_4 Anglický jazyk pro ekonomy první IV AEP_4
AEP_3 Anglický jazyk pro ekonomy první III AEP_3
AEP_2 Anglický jazyk pro ekonomy první II AEP_2
AEP_1 Anglický jazyk pro ekonomy první I AEP_1
A_EPC Economy Policy in the Czech Republic A_EPC
A_ENS Low energetic and passive constructions A_ENS
A_EKS Ecological Structures A_EKS
AED_5 Anglický jazyk pro ekonomy druhý V AED_5
AED_4 Anglický jazyk pro ekonomy druhý IV AED_4
AED_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AED_3
AED_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AED_2
AED_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AED_1
AEDK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III AEDK_3
AEDK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II AEDK_2
AEDK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I AEDK_1
ADP_2 Anglický jazyk pro dopravu 2 ADP_2
ADK_3 Anglický jazyk pro ekonomy druhý III ADK_3
ADK_2 Anglický jazyk pro ekonomy druhý II ADK_2
ADK_1 Anglický jazyk pro ekonomy druhý I ADK_1
A_CZE Czech A_CZE
ACP Příprava na anglický certifikát B1 ACP
A_BZK Contrete and Brick structures A_BZK
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.