Název
Vložil
Vloženo
Práva
Vnitřní předpisy a normy 1905433/140
10. 3. 2020
Složky
Bílek, T.
8. 10. 2012
Bílek, T.
8. 10. 2012
Bílek, T.
8. 10. 2012
Bílek, T.
8. 10. 2012
Směrnice č. 1/2010 Časové rozlišení 1896209
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 2/2012 Organizace pracovních cest a poskytování cestovních náhrad 1895866
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 10/2012 Zrušení směrnice č. 3/2008 1895870
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 16/2012 Zjišťování kurzových rozdílů 1829377
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 18/2012 Inventarizace a její provedení 1889833
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 19/2012 Majetek a zásoby - způsob účtování a vedení evidence 1895888
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 25/2012 Zrušení vnitřních norem 1925014
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 26/2012 Statut Profesní rady 1973650
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 4/2013 Ediční a vydavatelská činnost na VŠTE 2009683
Bílek, T.
13. 2. 2013
Směrnice č. 7/2013 Systém tvorby časopisu Návštěvník 2037929
Bílek, T.
7. 3. 2013
Směrnice č. 10/2013 Pracovní řád VŠTE 2161224
Bílek, T.
26. 8. 2013
Směrnice č. 18/2013 Zrušení opatření rektora č. 3/2013 2205265
Bílek, T.
10. 10. 2013
Směrnice č. 3/2014 Čestné vědecké hodnosti a tituly, medaile a ceny VŠTE 2330265
Bílek, T.
18. 2. 2014
Směrnice č. 7/2014 k užívání informační a komunikační technologie na VŠTE 2369874
Bílek, T.
3. 4. 2014
Směrnice č. 10/2014 Stanovení podmínek přiděl. cílů a úkolů a požadavků a jejich kontroly 2392062
Bílek, T.
29. 4. 2014
Směrnice č. 12/2014 Zrušení opatření rektora č. 12/2013 2396820
Bílek, T.
6. 5. 2014
Směrnice č. 18/2014 Škodní komise a škodní řízení na VŠTE 2471545
Bílek, T.
12. 8. 2014
Směrnice č. 2/2015 Osobní konto studenta a zaměstnance 2635479
Bílek, T.
6. 2. 2015
Směrnice č. 6/2015 Statut ústavu technicko-technologického 2765956
Bílek, T.
25. 5. 2016
Směrnice č. 7/2015 Statut ústavu podnikové strategie 2765960
Bílek, T.
30. 6. 2015
Směrnice č. 8/2015 Statut ústavu znalectví a oceňování 2765962
Bílek, T.
30. 6. 2015
Směrnice č. 6/2016 Zásady komunikace 3068543
Bílek, T.
12. 4. 2016
Směrnice č. 8/2016 Autoprovoz 3084570
Bílek, T.
22. 4. 2016
Směrnice č. 4/2017 Činnost Oddělení projektových prací 3474526
21. 2. 2017
Mašek, P.
17. 9. 2018
Směrnice č. 5/2018 Odpisový plán VŠTE 4366725
Mašek, P.
26. 6. 2018
Směrnice č. 3/2021 Výzkumná pracoviště na VŠTE smernice_c_3_2021_vyzkumna_pracoviste_na_vste
11. 5. 2021
Směrnice č. 4/2021 Interní grantová soutěž smernice_c_4_2021_interni_grantova_soutez
13. 5. 2021
Směrnice č. 6/2021 Systemizace vnitřních norem VŠTE smernice_c_6_2021_systemizace_vnitrnich_norem_vste
10. 8. 2021
Opatření č. 2/2009 Jednotnost komunikace k orgánům veřejné správy 1906610
Bílek, T.
13. 2. 2013
Opatření č. 21/2011 Odevzdávání, kontrola a archivace děl na VŠTE 1896422
Bílek, T.
13. 2. 2013
Opatření č. 5/2012 Pokladny a pokladní limity na VŠTE 1896358
Bílek, T.
13. 2. 2013
Opatření č. 6/2012 Studentská vědecká a odborná činnost na VŠTE 1896360
Bílek, T.
13. 2. 2013
Opatření č. 6/2013 Určení příkazce a správce rozpočtu pro jednotlivé zakázky a nákladová střediska 2061309
Bílek, T.
10. 4. 2013
Opatření č. 23/2013 Evidence docházky zaměstnanců na VŠTE 2206104
Bílek, T.
11. 10. 2013
Opatření č. 14/2014 k realizaci vnitroobjednávek z Menzy VŠTE 2590664
Bílek, T.
15. 12. 2014
Opatření č. 17/2015 Jednací řád Akademické rady technicko-technologického ústavu 2765968
Bílek, T.
30. 6. 2015
Opatření č. 18/2015 Jednací řád Akademické rady ústavu podnikové strategie 2765964
Bílek, T.
30. 6. 2015
Opatření č. 19/2015 Jednací řád Akademické rady ústavu znalectví a oceňování 2765966
Bílek, T.
30. 6. 2015
Opatření č. 8/2016 Corporate design 3036158
Bílek, T.
10. 3. 2016
Opatření č. 11/2016 Hospodářská a nehospodářská činnost na VŠTE 3112720
Bílek, T.
17. 5. 2016
Opatření č. 29/2016 Určení mzdových tarifů 3382540
19. 1. 2017
Opatření č. 6/2017 Používání razítek a podpisové vzory na VŠTE 3562265
7. 2. 2019
Opatření č. 2/2021 k pravidlům účtování na VŠTE opatreni_rektora_c_2_2021_k_pravidlum_uctovani_na_vste
15. 2. 2021
Opatření č. 9/2021 ke vzniku výzkumného pracoviště na VŠTE opatreni_c_9_2021_ke_vzniku_vyzkumneho_pracoviste_na_vste
11. 5. 2021
Opatření č. 20/2021 Zrušení opatření rektora č. 10/2013 opatreni_rektora_c_20
1. 9. 2021
Opatření ředitele č. 1/2021 Publikační činnost akademických pracovníků ÚPS opatreni_reditele_c_1_2021_publikacni_cinnost_akademickych_pracovniku_ups
21. 9. 2021
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.