Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Doc. RNDr. Stuchlý Jaroslav, CSc., born July 31, 1939 in Vlachovo Březí, married, 3 children
Department
 • University of Technology and Economics (VŠTE) in Czech Budejovice, Department of Economics, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Employment - Position
 • Associate Professor, Lecturer subjects Statistics, Econometrics and Associate Professor, Lecturer subjects Statistics, Econometrics and Associate Professor, Lecturer subjects Statistics, Econometrics and Marketing Research
Education and Academic Qualifications
 • 1972 MFF of Charles University in Prague, Probability and Mathematical statistics
 • 1962 M.Sc., MFF of Charles University in Prague, Mathematics and Physics
Employment
 • From 2009 until now - VŠTE Č.Budějovice, M.Sc.
 • 1998 – 2009 FM J.Hradec, VŠE Praha , Associate Professor of Matematics, Statistics and Ekonometrics, Quality Management and Marketing Research.
  Expert guarantor most of these subjects, head of the department of Mathematical methods to the year 2002.
 • 1992 – 1994 Faculty of Education Č.Budějovice, Institute of Regional Management in J.Hradec, Associate Professor of Mathematics and Statistics, Head of the Department of Mathematical Methods and Computer Science 1974 – 1992 VŠDS Žilina, 1974 – 1992, Assistant Professor and since 1992 associate professor of Mathematics, Probability and Mathematical statistics
 • 1967– 1974 SVS Hranice, teacher of Mathematics and Physics
 • 1964 – 1967 Grammar Scool in Kaplice, teacher of Mathematics and Physics
Teaching Activities
 • Lectures and seminars on subjects: Statistics, Marketing Research, Ekonometrics, Statistical methods for Management decisions, Quality Management, Statistical models Textbooks: STUCHLÝ, J. 2004 Statistical methods for management decisions. Jindřichův Hradec: VŠE, Faculty of Management. ISBN 80-245-0153-8 STUCHLÝ, J. 2012 Marketing Research : study support for the combined study. 1. ed. České Budějovice: University of Technology and Economics, pp. 97 ISBN 978-80-7468-022-9 STUCHLÝ, J. 2012 Statistics : study support for the combined study. 1. ed. České Budějovice: University of Technology and Economics, pp. 197 ISBN 978-80-7468-021-2
Scientific and Research Activities
 • Risk factors influenting the probability of browning by hoofed game on forest trees - co-author with V.Malík, Journal of Forest Science, Ročník 2007 (8), č. 53, pp. 359 -363.
 • STESKALOVÁ, I., ROLÍNEK, L. et al. Management audit in small and medium-sized enterprises. Praha : ASPI Wolters Kluwer 2008, pp. 160 (co-author of chap. 3 Statistical processing of results and verification methodology of management audit, pp. 23 – 41. ISBN 978-80-7357-406-2. ŠOLC, L. - STUCHLÝ, J. The purchase decisions of customers by price and quality of goods. České Budějovice: University of Technology and Economics, Littera Scripta, 2012, Vol. 5, No. 1, pp. 155-163. ISSN 1802-503X. STUCHLÝ, J. – ZEMAN, R. 2013 Analysis of relationships and forecasting models of securities. Collection of papers from the school-wide seminar "Creative activity as a process of perception, cognition and self-realization". České Budějovice: University of Technology and Economics, pp. 336 - 346 Co-investigator of the research project of the National Research Programme IT MŠMT č. 2E06044 „Management audit as a tool to support for sustainable development of small and medium-sized enterprises" in 2006-2008 solved at the Faculty of Management VŠE in Prague and Faculty of Economics University of South Bohemia in Ceske Budejovice. "Co-investigator of the innovation project of outcomes, content and methods of bachelor programs of non-university colleges" on VŠTE in České Budejovice since 2013
Internship
 • 2 x study period of 4 weeks, Humboldt University, Berlin, Germany
 • International Conference on Mathematical Statistics, Olsztyn, Poland, 1988
University Activities
 • Member of the executive editorial board of the journal Acta Oeconomica Pragensia University of Economics in Prague from 1998 until now. He represents the University of Technology and Economics in České Budějovice since 2013.
Activities Outside University
 • Member of the Czech Statistical and Demographic Society Member of the Slovac Statistical and Demographic Society
Major Publications
 • STUCHLÝ, Jaroslav, Michal ŠUTA and Petr SÁDLO. Decisive Factors Influencing the Mortgage Loan Market in the Territory of the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2019. p. 7527-7539, 13 pp. ISBN 978-0-9998551-1-9. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav and Michal ŠUTA. Participation in the sharing economy in the Czech Republic. In Jakub Horák. Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy. Les Ulis: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101025. info
 • POPÍLKOVÁ, Markéta, Jaroslav STUCHLÝ and Daniel RAUŠER. Influence of selected factors on using investment grants in budgets of small municipalities of South Bohemian Region. In Ana Lorga da Silva; Daniel Tomic; Alica Grilec;. Economic and Social Development (Book of Proceedings), 39 th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Sustainability from an Economic and Social Perspective". Varazdin, Croatia: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. p. 245-255, 11 pp. ISSN 1849-6903. info
 • KMECOVÁ, Iveta, Jaroslav STUCHLÝ, Lukáš POLANECKÝ and Michal ŠUTA. Analysing structure of employed and unemployed population of Czech Republic as part of human capital on labour market. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, vol. 12, No 1, p. 121-141. ISSN 1805-9112. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina and Jaroslav STUCHLÝ. Structural Development of Utilised Agricultural Area in EU Countries Subsidy Policy of the Czech Republic. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, XII.19, No 2, p. nestránkováno. ISSN 1805-9112. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK, Michal ŠUTA and Lenka DIENESOVÁ. KOMPARACE OTH REGENSBURG A VŠTE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SE ZŘETELEM NA VYBRANÉ ASPEKTY PRAKTICKÉHO ZAMĚŘENÍ STUDIA (COMPARISON OF OTH REGENSBURG AND ITB IN ČESKÉ BUDĚJOVICE WITH REGARD TO SELECTED ASPECTS OF THE PRACTICAL ORIENTATION OF THE STUDY). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 1-12. ISSN 1339-3189. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal ŠUTA and Michal RUSCHAK. ANALÝZA ZÁMĚRU STUDENTŮ DVOU VYSOKÝCH ŠKOL VĚNOVAT SE PODNIKATELKÉ ČINNOSTI (AN ANALYSIS OF THE INTENTION TO RUN A BUSINESS AMONG STUDENTS OF TWO UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 13-19. ISSN 1339-3189. info
 • PÍCHOVÁ, Romana and Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice (DEVELOPMENT OF UNEMPLOYMENT RATE IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 112-118. ISSN 1339-3189. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav and Michal ŠUTA. ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE (Analysis of Factors Affecting Building Savings in the Czech Republic). Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, p. 82-94. ISSN 1214-4967. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav and Tsolmon JAMBAL. Quantitative assessment of the overall quality of urban public transport services in Ulaanbaatar. HRM - Meet the demand of today's HR professionals, Ulanbátar: New Indigo publishing, 2018, vol. 49, No 4, p. 19-29. ISSN 2410-7174. info
 • KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ and Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management, Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, vol. 20, No 2, p. 6-17. ISSN 1338-4430. info
 • JAMBAL, Tsolmon, Jaroslav STUCHLÝ and Šárka JEHNĚTOVÁ. Analysis of the satisfaction level of the employees in a selected company of the Czech Republic. In Neuveden. Mezinárodní věděcká a praktická konference - Management and Entrepreneurship in the Sustainable Development Paradigm (MESDP–2018). 1. vyd. Jekatěrinburk, Rusko: Uralská státní ekonomická univerzita, 2018. p. 87-92, 6 pp. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Tereza and Jaroslav STUCHLÝ. Komparace vybraných programů rozvoje obcí v praxi (COMBINATION OF SELECTED CIVIL DEVELOPMENT PROGRAMS IN PRACTICE). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 6, p. 30-38. ISSN 1339-3189. info
 • CAHA, Zdeněk, Jaroslav STUCHLÝ, Michal RUSCHAK and Michal ŠUTA. MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MALÝCH A STŘEDNĚ VELKÝCH FIRMÁCH V ČESKÉ REPUBLICE (EDUCATION OF MANAGERS IN SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 1-12. ISSN 1339-3189. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav, Ladislav ŠOLC and Iveta KMECOVÁ. SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ S KVALITOU SLUŽEB V DOPRAVNÍM PODNIKU JIHOTRANS (CUSTOMER SATISFACTION WITH THE QUALITY OF SERVICES IN THE TRANSPORT COMPANY JIHOTRANS). Logos polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016, ročník 7, No 3, p. 297-320. ISSN 1804-3682. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Statistické analýzy dat : vysokoškolská učebnice. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. 220 pp. ISBN 978-80-7468-087-8. info
 • ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predicting stock prices in Bank VIG. Logi, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 5, No 2, p. 116-129. ISSN 1804-3216. info
 • ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Preference kvality nebo ceny při nákupech spotřebního zboží (Preference of Quality or Price When Buying Consumer Goods). Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, No 1, p. 158-169. ISSN 1802-503X. info
 • ZEMAN, Robert and Jaroslav STUCHLÝ. Predikování cen akcií v komerční bance (Predicting stock prices in commercial bank). EMI, Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2013, vol. 5, No 2, p. Nestránkováno. ISSN 1805-353X. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 pp. ISBN 978-80-7468-021-2. info
 • STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 97 pp. ISBN 978-80-7468-022-9. info
 • ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží (Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products). Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 155-163. ISSN 1802-503X. info

2017/09/13


Curriculum Vitae: doc. RNDr. Jaroslav Stuchlý, CSc. (učo 6384), version: English(1), last update: 2017/09/13 11:59, J. Stuchlý

Another Variant: Czech(2)