Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. František Šíma, Ph.D
Pracoviště
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  Katedra informatiky a přírodních věd
  Okružní 517/10,
  370 01 České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ph.D.- 2013, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Didaktika matematiky
 • Mgr.- 1975, Univerzita Palackého v Olomouci, obor: Učitelství pro střední školy, aprobace Matematika a Deskriptivní geometrie
Přehled zaměstnání
 • 2008 - VŠTE České Budějovice, odborný asistent na Katedře informatiky a přírodních věd
 • 2000 - 2007 zástupce ředitele SSOŠ a SOU, s. r. o. v Prachaticích
 • 1998 - 2007 SSOŠ a SOU, s. r. o. v Prachaticích, pedagogický pracovník, výuka matematiky a finanční matematiky
 • 1976 - 1998 Gymnázium v Prachaticích, pedagogický pracovník, výuka matematiky a deskriptivní geometrie
 • 1992 - 1996 a 1987 - 1990 zástupce ředitele
 • Pedagogická činnost
  • Matematika, seminář
  • Deskriptivní geometrie, seminář
  • Plochy stavebně technické praxe, seminář
  • Cvičení z matematiky
  Vědeckovýzkumná činnost
  • Disertační práce na téma- Matematizace reálné situace
  Publikace
  • ŠÍMA, František. Porovnání výsledků řešení slovních úloh na základních a středních školách (Comparison of the results of word problems´ solving at primary and secondary schools). Trendy ve vzdělávání, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, vol. 8, No 1, p. 371-376. ISSN 1805-8949. info
  • ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce (Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. p. 150-158, 9 pp. ISBN 978-80-7468-063-2. info
  • ŠÍMA, František. K jednomu způsobu řešení slovních úloh o společné práci (About One Way of the Solution of Word Problems about Joint Work). In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. p. 141-156, 16 pp. ISBN 978-80-7290-801-1. info
  • ŠÍMA, František. Porovnání zátěže studentů VŠTE v Českých Budějovicích v předmětu Deskriptivní geometrie (Comparison of the Workload of Students of VŠTE (The Institute of Technology and Busi-ness) in České Budějovice in the Subject Descriptive Geometry). In Dva dny s didaktikou matematiky 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. p. 90-99, 10 pp. ISBN 978-80-86843-44-5. info

2016/02/10


Životopis: Mgr. František Šíma, Ph.D. (učo 4040), verze: čeština(1), změněno: 10. 2. 2016 12:39, K. Skubýová

Another Variant: Czech(8)