Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. arch. Filip Landa
Funkce na pracovišti
 • Asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing. arch. - 2012 Fakulta umění a architektury TU v Liberci, obor: Architektura a urbanismus
 • Bc. - 2009 Fakulta umění a architektury TU v Liberci, obor: Architektura a urbanismus
Přehled zaměstnání
 • 2017–dosud šéfredaktor architektonického časopisu ERA21
 • 2015–dosud vlastní architektonická praxe (FAKT architekti, České Budějovice)
 • 2012–2016 odpovědný redaktor, kurátor a člen redakční rady časopisu ERA21, Brno
 • 2011–2015 spolupráce s volným sdružením architektů Ateliér Sféra, Praha
 • 2009 Page and Turnbull architects Inc. San Francisco, USA
 • 2009 MATH architecten bv, Delft, Nizozemsko
Pedagogická činnost
 • 2015–dosud VŠTE v Českých Budějovicích, Katedra stavebnictví
 • 2012–2015 asistent v atelieru doc. Ing. arch. Radka Kolaříka, Fakulta architektury ČVUT v Praze
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014–dosud člen programové rady konference Inventura urbanismu, FA ČVUT v Praze
 • 2013–2015 grantový projekt „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“ (Program výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy, tým hlavního řešitele)
 • 2013–2015 grantový projekt „Proměna struktury města v kontextu globalizace a udržitelného rozvoje“ (grant SGS ČVUT Praha, spoluřešitel)
 • 2012–2014 česko-německý výzkumný projekt Topographie der Bauten der Moderne (Topografie staveb moderní architektury – grant Stiftung Haus Schminke Löbau a TU v Liberci, odborný garant)
 • 2011 grantový projekt „Migrace a transformace center“ (grant SGS TU v Liberci, spoluřešitel)
 • 2010–2011 P.O.E. Post Occupancy Evaluation Research of Budascoop Cultural Centre in Kortrijk, W&K Belgie
 • Hlavní editor výstupů projektu Metodika zadávání územních plánů v letech 2013–2015 na FA ČVUT v Praze.
 • Editor a kurátor vybraných čísel časopisu ERA21 a odborných webů liberec-reichenberg.net a litomerice-leitmeritz.net, editor dvou sborníků z mezinárodních konferencí.
Akademické stáže
 • 2016 výjezd v rámci Erasmus+ | přednáška a participace ve výuce na VGTU Vilnius, Litva
 • 2010–2011 Sint-Lucas Collage of Architecture, University for Sciences and Arts - W&K Gent | Belgie
Ocenění
 • 2013 Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha - Barrandov, 2. místo v architektonické soutěži
 • 2012 Cena rektora TU v Liberci za mimořádnou diplomovou práci
Vybrané publikace
 • LANDA, F. Actual changes in system of urban planning in post-socialist city: the case of Prague. In: Journal of Architecture and Urbanism, vol. 40, 4/2016. Vilnius: Taylor and Francis, VGTU. ISSN 2029-7955 (SCOPUS), s. 303-310.
 • KOLAŘÍK, R., F. LANDA a L. KOLAŘÍKOVÁ. Urbanistická soutěž. In: LANDA, F. (ed.) Metodika zadávání územních plánů – Analýzy vybraných témat. Praha: FA ČVUT, 2015, s. 190-207. ISBN 978-80-01-05705-6.
 • LANDA, F. Post-mining landscape as an architectural challange. In: LANDA, F. (ed.) Transformation of Urban Structures in Global World. Brno: MSD, 2014, s. 34-45. ISBN 978-80-7392-239-9.
 • LANDA, F. a R. ČERBÁK. „Velvet revolution“ in urban planning and city development of the post-socialist city: the case of Prague. In: Rethinking the informality – II. Contemporary Urban Issues Proceedings. Istanbul: DAKAM Publishing, 2014, s. 188-189. ISBN 978-605-5120-91-7.
 • LANDA, F. Exploitation of Landscape: Edge cities and non-residental suburbanism. In: LANDA, F (ed.) Proceedings of the International Doctoral Conference "Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda". Brno: MSD, 2013, s. 56–63. ISBN 978-80-7392-222-1.
 • LANDA, F. Socialistický Liberec a technokraticky pojatý střed 1945–1990. In: UMLAUF, V. (ed.) Střed Liberce v proměnách staletí. Liberec: TU v Liberci, 2011, s. 101–134. ISBN 978-80-7372-804-5.
 • LANDA, F. a Z. KOŇASOVÁ. Architektura severních Čech na webu. In: UMLAUF, V. (ed) Střed Liberce v proměnách staletí. Liberec: TU v Liberci, 2011, s. 145–148. ISBN 978-80-7372-804-5.

2017/03/22


Životopis: Ing. arch. Filip Landa (učo 19508), verze: čeština(1), změněno: 22. 3. 2017 08:44, F. Landa