Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Martin Stach
Pracoviště
 • JIKORD, s. r. o.
Funkce na pracovišti
 • odborný referent pro železniční dopravu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Ing.-2014, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, obor: Logistika, technologie a management dopravy
 • Bc.-2012, ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, obor: Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
Přehled zaměstnání
 • 2017 - současnost - JIKORD, s. r. o. - odborný referent pro železniční dopravu 2015 – 2016: práce na společném pracovišti JIKORD, s.r.o. a VŠTE - především příprava IDS a další činnosti spojené s veřejnou dopravou v jižních Čechách
 • 2014 – 2015: Mikroregion Dačicko – spolupráce na evropském dopravním projektu
 • 2014 spolupráce s JIKORD, s.r.o – příprava IDS a další dokumenty k veřejné dopravě v Jihočeském kraji
 • 2014 Stanovení čekacích dob veřejné linkové dopravy - oblasti Lounsko-západ a Mostecká pánev (Krajský úřad Ústeckého kraje – externí spolupráce)
 • 2013 průvodčí, Arriva vlaky, s.r.o.
 • 2012 spolupráce na dokumentu „Řešení dopravní obslužnosti v Kraji Vysočina pro přechodné období dle Nařízení EP a Rady č. 1370/2007 - autobusová doprava“
 • 2008 - 2013 průvodce na lůžkových a lehátkových vozech, JLV, a. s.
Pedagogická činnost
 • 2015/2016 - cvičení z předmětu Technologie železniční dopravy

2017/06/14


Životopis: Ing. Martin Stach (učo 17787), verze: čeština(1), změněno: 14. 6. 2017 18:18, M. Stach