Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Vojtěch Stehel, 31.1.1986
Pracoviště
 • Prorektor
 • Ředitel - Projektové a inovační centrum VŠTE, s.r.o.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014 – 2018 – PhD. – Ekonomika a management podniku, Žilinská univerzita v Žilině
 • 2016 – 2018 – MBA – Finanční management, VŠTE
 • 2016: Soudní znalec – obor Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Oceňování hospodářské činnosti společností
 • 2016 - Soudní znalec – obor Ekonomika, odvětví Ceny a odhady, specializace Oceňování hospodářské činnosti společností
 • 2011 - 2013: Ing. - Řízení podniku a podnikové finance, VŠFS
 • 2007 - 2010: Bc. - Podniková ekonomika, VŠTE
Přehled zaměstnání
 • 2013 – trvá: Ředitel Projektového a inovačního centra VŠTE, s.r.o.
 • 2009 – trvá: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  - 2017 – trvá: Prorektor
  - 2016 – 2017: Akademický pracovník - Ústav znalectví a oceňování
  - 2015 – 2016: Odborný referent Ekonomické laboratoře
  - 2012 – 2014: Odborný referent útvaru prorektora pro praxi a vnější vztahy
  - 2010 – 2012: Samostatný referent kanceláře rektora
  - 2009 – 2010: Referent pedagogické činnosti
 • 2004 – 2008: Kreslení v DesinCADu u projektové kanceláře Nejedlý, Baloun
Členství v orgánech
 • 2018 – trvá: Člen dozorčí rady Jihočeského vědeckotechnického parku a.s.
 • 2018 – trvá: Člen komise znalců (poradní orgán předsedy krajského soudu) obor Ekonomika
 • 2018 – trvá: Člen komise Smart Region Jižní Čechy Rady Jihočeského kraje
 • 2018 – trvá: Člen dozorčí rady Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, z. s.
 • 2018 – trvá: Člen regionálního paktu zaměstnanosti
 • 2017 – trvá: Člen akademické rady VŠTE
 • 2017 – trvá: Hodnotitel rady vnitřního hodnocení
 • 2017 – trvá: Předseda Interní grantové agentury VŠTE
 • 2015 – 2018: Předseda bytové komise v Českých Budějovicích
 • 2018 – 2018: Předseda šachové akademie, z. s.
 • 2017 – 2018: Předseda Technického a vzdělávacího konsorcia, z.s.
 • 2016 – 2017: Člen Akademického senátu VŠTE – Komora akademických pracovníků
 • 2008 – 2010: Člen Studentské komory Akademického senátu VŠTE
 • 2008 – 2010: Člen Rady vysokých škol – komise pro Sociální a ekonomické záležitosti
 • 2008 – 2010: Pomvěd (pomocná vědecká síla) pro katedru řízení VŠTE
 • 2008 – 2010: Šéfredaktor studentských novin ŠNEK
Vybrané publikace
 • PALKOVÁ, Zuzana, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Vojtěch STEHEL, Walid Mahmoud KHALILIA, Nikolay MIHAILOV, Maria FRAGKAKI a Aziz Abdel Karim Awad SALAMEH. Perspective of education in Agriculture 4.0 in selected countries in European Union and Palestine. In Boris Evstatiev. 2022 8th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, EE and AE 2022. 8. vyd. Ruse, Bulgaria: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE), 2022. s. nestránkováno, 677 s. ISBN 978-1-6654-0709-0. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Caroley BRADLEY, Petr ŠULEŘ a Svitlana BILAN. Cyber-Physical system-based real-time monitoring, industrial Big Data analytics, and smart factory performance in sustainable manufacturing Internet of Things. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 16, č. 1, s. 42-51. ISSN 1842-3191. URL info
 • NICA, Elvira a Vojtěch STEHEL. Internet of Things Sensing Networks, Artificial Intelligence-based Decision-Making Algorithms, and Real-Time Process Monitoring in Sustainable Industry 4.0. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 3, s. 35-47. ISSN 2329-4175. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Business performance assessment of small and medium-sized enterprises: Evidence from the Czech Republic. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 3, s. 430-439. ISSN 1727-7051. URL info
 • WELLS, Robert, Marek VOCHOZKA a Vojtěch STEHEL. Hesitancy towards receiving a covid-19 vaccine: Concerns about side effects and safety, mistrust in government and health authorities, and perceived susceptibility and severity of the virus. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, č. 2021, s. 163-174. ISSN 1841-5261. URL info
 • VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Finance podniku: Komplexní pojetí. 1. vyd. Praha, Česká republika: Grada publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6. URL info
 • ALDRIDGE, Susan a Vojtěch STEHEL. Intelligent vehicular networks, deep learning-based sensing technologies, and big data-driven algorithmic decision-making in smart transportation systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 2, s. 107-120. ISSN 1948-9137. URL info
 • MICHALKOVÁ, Lucia, Vojtěch STEHEL, Elvira NICA a Pavol DURANA. Corporate management: capital structure and tax shields. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2021, roč. 3, neuvedeno, s. 35-47. ISSN 2218-4511. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ a Sowmya SHREEDHAR. Advances in dry fermentation extends biowaste management possibilities. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. USA: Taylor and Francis Inc., 2020, roč. 42, č. 2, s. 212-218. ISSN 1556-7036. doi:10.1080/15567036.2019.1587066. URL info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7. info
 • MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, s. 1 - 11. ISSN 1556-7036. URL info
 • FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL, Radek ŠEVČÍK, Magdaléna DOLEŽELOVÁ, Martin KEPPERT, Miloš JERMAN, Martina ZÁLESKÁ, Vojtěch STEHEL a Robert ČERNÝ. Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects. Construction and Building Materials. Elsevier Ltd, 2020, Neuveden, č. 2020, s. 1 - 11. ISSN 0950-0618. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL a Otakar STRUNECKÝ. Shock Waves for Enhancing Extraction Yield. In Knoerzer, K., Muthukumarappan, K. (Eds.). Innovative Food Processing Technologies: A Comprehensive Review. vol. 3. neuveden: Elsevier, 2020. s. 439-443. ISBN 978-0-12-815781-7. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Tomáš KLIEŠTIK a Vladimír BAKEŠ. Economic analysis of implementing VMI model using game theory. Oeconomia Copernicana. Torun, Poland: Nicolaus Copernicus University in Torun, 2019, roč. 10, č. 2, s. 253-272. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2019.013. URL info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 321-325. ISSN 1804-7890. info
 • STEHEL, Vojtěch, Zuzana ROWLAND a Jan MAREČEK. Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 287-291. ISSN 1804-7890. info
 • DURANA, Pavol, Pavol KRÁL, Vojtěch STEHEL, George LAZAROIU a Wlodzimierz STROKA. Quality culture of manufacturing enterprises: A possibleway to adaptation to industry 4.0. Social Sciences. Basel, Switzerland: MDPI AG, 2019, roč. 8, č. 4, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2076-0760. doi:10.3390/socsci8040124. URL info
 • HAYHOE, Terry, Ivana PODHORSKÁ, Anna SIEKELOVÁ a Vojtěch STEHEL. Sustainable manufacturing in Indrustry 4.0: Cross-sector networks of multiple supply chains, cyber-physical production systems, and al-driven decision-making. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 2, s. 31-36. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/JSME7220195. URL info
 • PUTMAN, Dermot, Mária KOVÁČOVÁ, Katarína VALAŠKOVÁ a Vojtěch STEHEL. The algorithmic governance of smart mobility: Regulatory mechanisms for driverless vehicle technologies and networked automated transport systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 11, č. 1, s. 21-26. ISSN 1948-9137. doi:10.22381/CRLSJ11120193. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Otakar STRUNECKÝ a Vojtěch STEHEL. Biochar farming: defining economically perspective applications. Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin, Německo: Springer Verlag, 2019, roč. 21, č. 7, s. 1389-1395. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-019-01728-7. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ, Aleš KAŇKOVSKÝ a Veronika SEDLÁKOVÁ. Utilization of Scientific Methods to Improve the Urban Safety. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052102. info
 • STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ a Aleš KAŇKOVSKÝ. Analysis of Building Sector Performance. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052080. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Ladislav KOLÁŘ, Anna MAROUŠKOVÁ, Otakar STRUNECKÝ, Jiří PETERKA, Marek KOPECKÝ a Sowmya SHREEDHAR. Ferrous sludge from water clarification: Changes in waste management practices advisable. Journal of Cleaner Production. England: Elsevier Ltd, 2019, roč. 218, 01.05.2019, s. 459-464. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2019.02.037. URL info
 • PODHORSKÁ, Ivana, Katarína VALÁŠKOVÁ, Vojtěch STEHEL a Tomáš KLIEŠTIK. Possibility of company goodwill valuation: Verification in Slovak and Czech Republic. Management and Marketing. Varšava, Polsko: Sciendo - Editura Economica, 2019, roč. 14, č. 3, s. 338-356. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2019-0024. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007. URL info
 • UDELL, Mitchell, Vojtěch STEHEL, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Pavol ĎURANA. Towards a smart automated society: Cognitive technologies, knowledge production, and economic growth. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 1, s. 44-49. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14120195. URL info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890. info
 • STEHEL, Vojtěch, Jan HEJDA a Marek VOCHOZKA. Use of objectivized value in business valuation. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 333-338. ISSN 1804-7890. info
 • VRBKA, Jaromír a Vojtěch STEHEL. The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 738-749. ISSN 2286-1440. URL info
 • SIEKELOVÁ, Anna, Mária KOVÁČOVÁ, Peter ADAMKO a Vojtěch STEHEL. Profit management as an instrument for SMEs developing: The case for Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina, Sumy: Sumy State University, 2019, roč. 3, č. 2019, s. 285-296. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.3-22. URL info
 • STEHEL, Vojtěch, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jiří ŠÁL a Ladislav KOLÁŘ. Charred fermentation residues accelerate methanogenesis and sorb air pollutants. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. USA: TAYLOR & FRANCIS INC, 530 WALNUT STREET, STE 850, PHILADELPHIA, PA 19106 USA, 2018, roč. 40, č. 3, s. 301-305. ISSN 1556-7036. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA, Jiří ŠÁL a Jaroslav ŽÁK. Povrchová úprava interiéru pro zlepšení kvality vzduchu a dalších parametrů uvnitř objektu. 2018. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Marek VOCHOZKA a Jiří ŠÁL. Lehčená betonová směs. 2018. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Uncovering a New Moral Dilemma of Economic Optimization in Biotechnological Processing. Science and Engineering Ethics. Netherlands: Springer Netherlands, 2018, roč. 24, č. 4, s. 1331-1338. ISSN 1353-3452. doi:10.1007/s11948-017-9925-z. URL info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Postponing of the intracellular disintegration step improves efficiency of phytomass processing. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2018, roč. 39, č. 31, s. 173-176. ISSN 0959-6526. info
 • MAROUŠEK, Josef, Vojtěch STEHEL, Marek VOCHOZKA, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Biochar reduces nitrate level in red beet. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH. Germany: Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018, 2018, roč. 25, č. 18, s. 18200-18203. ISSN 1614-7499. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Intracellular disintegration by shockwave pretreatment accelerates "dry fermentation". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Anglie: Taylor & Francis, 2018, roč. 40, č. 6, s. 716-720. ISSN 1556-7230. info
 • STEHEL, Vojtěch, Anna MAROUŠKOVÁ a Ladislav KOLÁŘ. Techno - economic analysis of fermentation residues management places a question mark against current practices. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. Anglie: Taylor & Francis, 2018, roč. 40, č. 6, s. 721-726, 7 s. ISSN 1556-7230. info
 • RUMRILL, Jessica, Vojtěch STEHEL, Pavol ĎURANA a Juraj KOLENČÍK. Does sexual objectification entail institutional power imbalances in organizations? Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 100-106. ISSN 1948-9137. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5. info
 • KRYAZHYCH, Olha a Vojtěch STEHEL. Pidchid do minimizaciji pochybok pry kompjuternomu modeljuvanni. Mathematical machines and systems. Ukrajina: Institute of Mathematical Machines and Systems of the NAS of Ukraine, 2017, č. 1, s. 97-105. ISSN 1028-9763. info
 • KAMPF, Rudolf, Vojtěch STEHEL, Daniel KUČERKA, Ján KMEC, Xiquan LIU, Bihan LI a Wei CUI. Logistics of production processes. 1st edition. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2017. 207 s. ISBN 978-80-7468-115-8. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Daphnia magna demonstrated sufficient sensitivity in techno-economic optimization of lignocellulose bioethanol production. Journal Citation Reports. Německo: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 7, č. 162, s. 1-4. ISSN 2190-572X. doi:10.1007/s13205-017-0839-x. info
 • MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Novel method for cultivating beetroot reduces nitrate content. Journal of Cleaner Production. Anglie: ELSEVIER SCI LTD, 2017, roč. 168, 25. August 2017, s. 60-62. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2017.08.233. info
 • DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, roč. 20, č. 1, s. 41-52. ISSN 1618-9558. doi:10.1007/s10098-017-1451-9. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Anna MAROUŠKOVÁ, Ján MAJERNÍK, Monika KARKOVÁ, Ladislav KOLÁŘ a Jaroslav ŽÁK. Alternatives for the use of solid pyrolysis byproducts for electricity generation. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. USA: Taylor & Francis Group, LLC, 2017, roč. 39, č. 17, s. 1875-1878. ISSN 1556-7230. info
 • STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL VALUE ADDED IN TRANSPORT. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 185-188. ISSN 0469-6255. info
 • VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Vojtěch STEHEL a Pavel ROUSEK. Controlling. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7468-110-3. info
 • STEHEL, Vojtěch, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Using neural networks for determining creditworthiness for the purpose of providing bank loan on the example of construction companies in South Region of Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum. Žilina: EDIS, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 62-73. ISSN 1337-0839. info
 • STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. SMART, SWOT and Gantt Charts within the Management of an Organization. Učenyje zapiski. Petrozavodsk: Petrozavodskij gosudarstvenyj universitet, 2015, Neuveden, č. 3, s. 102-106. ISSN 1998-5053. info
 • STEHEL, Vojtěch a Marek VOCHOZKA. Company Management by Using INFA Method. In 12th International Academic Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 2014. s. 1132-1144. ISBN 978-80-87927-04-5. info
 • VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Finansovoje i učetno-analitičeskoje obecpečenije dejatel’nosti chozjajstvujuščich sub’jektov. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, Neuveden, č. 3, s. 67-74. ISSN 2073-5537. info
 • VÁCHAL, Jan, Marek VOCHOZKA, Hana DOLEŽALOVÁ, Zita DRÁBKOVÁ, Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ, Jan HRON, Lenka HRUŠKOVÁ, Petr KALLISTA, Martina KÖNIGOVÁ, Růžena KRNINSKÁ, Tomáš MACÁK, Ludmila OPEKAROVÁ, Marie OUBRECHTOVÁ, Ladislav ROLÍNEK, Jan SEDLÁK, Marie SLABÁ, Vojtěch STEHEL, Jarmila STRAKOVÁ, Dagmar ŠKODOVÁ PARMOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Ivana TICHÁ, Drahoš VANĚČEK, Jaroslav VRCHOTA a Robert ZEMAN. Podnikové řízení. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 688 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4642-5. info

27. 1. 2019


Životopis: doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. (učo 5309), verze: čeština(1), změněno: 27. 1. 2019 00:47, V. Stehel

Další varianta: angličtina(1)