N_BOZP Navazující studium BOZP

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
zima 2020
Rozsah
samostudium. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Dodavatelské pracoviště: Ústav technicko-technologický - Rektor - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
N_BOZP/S01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu opírající se o výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence. Student prokáže znalosti z této oblasti v elektronickém testu, který je možné vypracovat z domova.
Výstupy z učení
ZS 2020 - výuka bude probíhat virtuální formou. Veškeré informace obdrží studenti emailem od vyučujícího předmětu. Student zná veškeré zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevenci.
Osnova
  • 1. BOZP 2. Požární ochrana a prevence
Literatura
  • Doporučená literatura bude zavedena ve studijních materiálech
Organizační formy výuky
přednáška
seminář
cvičení
tutoriál
konzultace
samostudium
Komplexní výukové metody
frontální výuka
skupinová výuka - kompetice
skupinová výuka - kooperace
skupinová výuka - kolaborace
projektová výuka
brainstorming
partnerská výuka
kritické myšlení
samostatná práce – individuální nebo individualizovaná činnost
výuka podporovaná multimediálními technologiemi
Studijní zátěž
AktivitaPočet hodin za semestr
Prezenční formaKombinovaná forma
Příprava na průběžný test55
Příprava na přednášky5 
Příprava na seminář, cvičení, tutoriál55
Příprava na závěrečný test55
samostudium odb. materiálů1020
test22
Účast na přednáškách15 
Účast na semináři/cvičeních/tutoriálu/exkurzi515
Celkem:5252
Metody hodnocení a jejich poměr
test - závěrečný 100 %
Podmínky testu
Absolvovat elektronický test na minimální 70 bodů ze 100.
Informace učitele
Veškeré informace ohledně elektronického testu Vám budou zaslány během prvního týdne v ZS 2020. Výuka probíhá virtuálně.
Další komentáře
Volitelný předmět pro navazující studium - forma samostatné výuky dle materiálů v IS.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2015, zima 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, léto 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.vstecb.cz/predmet/vste/zima2020/N_BOZP