Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.
Pracoviště
 • Kancelář rektora, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
Funkce na pracovišti
 • Kancléřka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • PhD. - 2019, Žilinská univerzita v Žilině, obor: Ekonomika a manažment podniku
 • MBA - 2018, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, zaměření: Finanční management
 • Ing. - 2014, Vysoká škola logistiky o.p.s., obor: Logistika
 • Bc. - 2012, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, obor: Ekonomika podniku
Přehled zaměstnání
 • 2018 - dosud, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, kancléřka
 • 2016 - dosud, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování, asistent
 • 2016 - 2018, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělávání
 • 2016 - 2018, Člen Pracovní skupiny Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje pro tvorbu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihočeského kraje (tzv. Pracovní skupiny Vzdělávání)
 • 2015 - dosud, Znalec v oboru Ekonomika, odvětví: ekonomické odvětví různé, specializace: finanční majetek a oceňování podniků
 • 2015 - dosud, I.T.B. Engineering & Production s.r.o., jednatel
 • 2015 - dosud, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Ústav znalectví a oceňování, asistent
 • 2015 - 2016, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ředitel Centra celoživotního vzdělávání
 • 2013 - 2014, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, manažer projektu
 • 2011 - 2015, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
 • 2010 - 2012, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, pomocná vědecká síla
 • 2009 - 2011, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, referent Centra celoživotního vzdělávání
 • 2007 - 2009, Novaservis, a.s., asistentka exportního oddělení
 • 2005 - 2006, HMP - My home page GmbH, Švýcarsko, sekretářka
 • 2004 - 2005, Flanagans Irish Bars, Sarl, Švýcarsko, asistentka manažera
 • 1996 - 2001, Okresní soud v Českých Budějovicích, zapisovatelka trestního oddělení
Pedagogická činnost
 • Oceňování hmotného majetku
Profesní kvalifikace
 • 11/2014 - 01/2015 V-Studio,s.r.o. Kurz Lektor dalšího vdělávání.
  Kurz zakončen zkouškou a získáním profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání (75-001T)
 • 09/2013 - 12/2014 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Kurz Oceňování nemovitostí, rozsah 200 hodin
 • 02/2006 - 05/2006 École Club Migros, Švýcarsko, Kurz německého jazyka.
  Udělen Zertifikat Deuutsch, TELC.
Vybrané publikace
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V.. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 422-429, 8 s. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51. info
 • MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ a Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy, New York, USA: Springer, 2020, roč. 22, březen, s. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w. URL info
 • WATSON, Alexander, Zdeňka MUSOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled smart cities: Big data-driven decision-making processes in the knowledge-based urban economy. Geopolitics, History, and International Relations, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 1, s. 94-100. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12120209. URL info
 • VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Josef MAROUŠEK. The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate. Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 2, s. 167-190. ISSN 1804-171X. URL info
 • ROWLAND, Zuzana a Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F.. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1213-1217, 5 s. ISBN 978-605-82433-8-5. info
 • PORTER, Thomas, Ana-Madalina POTCOVARU, Anna ZAUŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marián GRUPAČ. Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology. Review of Contemporary Philosophy, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 57-63. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920205. URL info
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Assessing of financial health of companies engaged in mining and extraction using methods of complex evaluation of enterprises. In Ashmarina, S., Vochozka, M.. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 321-333, 13 s. ISBN 978-3-030-11753-5. info
 • HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA a Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 13-18. ISSN 2329-4175. info
 • VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the EU and the PRC trade balance. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101031. info
 • ROWLAND, Zuzana, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the Czech Republic and China trade balance. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101023. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. A review of the report on relations between the controlling and controlled party and between the controlled party and parties controlled by the same controlling party. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 321-325. ISSN 1804-7890. info
 • STEHEL, Vojtěch, Zuzana ROWLAND a Jan MAREČEK. Valuation of intangible assets deposit into capital company in case of specific transaction. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 287-291. ISSN 1804-7890. info
 • HECHT, Bart, Katarína VALÁŠKOVÁ, Pavol KRÁL a Zuzana ROWLAND. The digital governance of smart city networks: Information technology-driven economy, citizen-centered big data, and sustainable urban development. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 11, č. 1, s. 128-133. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR111201910. URL info
 • WHITTLE, Therese, Elena GREGOVA, Ivana PODHORSKÁ a Zuzana ROWLAND. Smart manufacturing technologies: Data-driven algorithms in production planning, sustainable value creation, and operational performance improvement. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 52-57. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220193. URL info
 • KASYCH, Alla O., Zuzana ROWLAND a Yaroslava YAKOVENKO. Modern management tools for sustainable development of mining enterprises. In Bondarenko V.,Kovalevska I.,Cawood F.,Hardygora M.,Malova O.,Lysenko R.. E3S Web of Conferences: Ukrainian School of Mining Engineering - 2019. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 17 s. ISSN 2555-0403. doi:10.1051/e3sconf/201912301017. info
 • KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112. info
 • VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890. info
 • ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890. info
 • KASYCH, Alla, Zuzana ROWLAND a Oksana ONYSHCHENKO. Evaluating effectiveness of the business models of electrical and electronic engineering companies: Monitoring methods, experience and characteristics. In IEEE. 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 1. vyd. Danvers, Massachusetts, USA: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 494-497, 4 s. ISBN 978-1-72812-569-5. doi:10.1109/MEES.2019.8896642. info
 • VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Petr ŠULEŘ. The specifics of valuating a business with a limited lifespan. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 339-345. ISSN 1804-7890. info
 • BOURKE, Eilis, Mária KOVÁČOVÁ, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Zuzana ROWLAND. Smart industrial internet of things devices, services, and applications: Ubiquitous sensing and sensory data, predictive analytics algorithms, and cognitive computing technologies. Analysis and Metaphysics, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 18, č. 2019, s. 50-56. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1820197. URL info
 • ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Stanovení tržní hodnoty pozemku za účelem jeho prodeje. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 147-152. ISSN 1339-3189. info
 • KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028. info
 • ASHMARINA, Svetlana, Elena KANDRASHINA, Anna ZOTOVA, Marek VOCHOZKA, Zuzana ROWLAND, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Research on Development Trends and Tendencies of the Higher Education System in Russia and in the World. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 132 s. ISBN 978-80-7468-129-5. info
 • RALSTON, Simone, Tomáš KLIEŠTIK, Zuzana ROWLAND a Jaromír VRBKA. Are pervasive systems of fake news provision sowing confusion? The role of digital media platforms in the production and consumption of factually dubious content. Geopolitics, History, and International Relations, New York, United States: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 30-36. ISSN 1948-9145. info
 • LÃZÃROIU, George, Zuzana ROWLAND a Viera BARTOŠOVÁ. Gendered power disparities, misogynist violence, and women’s oppression: The #metoo movement against workplace sexual harassment. Contemporary Readings in Law and Social Justice, New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 10, č. 2, s. 57-63. ISSN 1948-9137. info
 • VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6. info
 • ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258. info
 • VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Stock price development forecasting using neural networks. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901032. info
 • STEHEL, Vojtěch, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Using neural networks for determining creditworthiness for the purpose of providing bank loan on the example of construction companies in South Region of Czech Republic. Ekonomicko-manažerské spektrum, Žilina: EDIS, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 62-73. ISSN 1337-0839. info
 • ZOTOVA, A. S., V. V. MANTULENKO, N. I. KRASKOVA, A. G. KISLAV a Zuzana ROWLAND. New values as the basis for innovation. International Journal of Economic Perspectives, Turecko: International Economic Society, 2016, roč. 10, č. 3, s. 94-99. ISSN 1307-1637. info
 • ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839. info
 • ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T.. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. s. 1896-1903, 8 s. ISBN 978-80-8154-191-9. info
 • VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. The Evaluation and Prediction of the Viability of Construction Enterprises. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 8, č. 1, s. 60-75. ISSN 1805-9112. info
 • VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Prognozovannja rozvytku budivel’nych kompanij za dopomogoju nejronnych merež na osnovi dannych Čes’koji Respubliky. Matematyčne modeljuvannja v ekonomici, Kijev: Nacional’na akademija nauk Ukrajiny Kijiv, 2015, Neuveden, č. 3, s. 62-76. ISSN 2409-8876. info
 • VOCHOZKA, Marek a Zuzana ROWLAND. Professionally oriented education as a new element in the system of tertiary education in the Czech Republic. In Global co-operation in business education: Pan-European initiative : ECBE’s 18th annual conference. 1. vyd. Vídeň: European Council for Business Education, 2013. s. 86-95, 14 s. ISSN 1534-9373. info

10. 12. 2019


Životopis: Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD. (učo 6614), verze: čeština(1), změněno: 10. 12. 2019 15:36, E. Plochová

Další varianta: angličtina(1)