Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |
Other pages listing the graduates selected:
1: Aguilar, Daniel 51: Huislová, Nikola 101: Martíšek, Ondřej 151: Spěváková, Šárka

1.
Aguilar, Daniel
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh nosné konstrukce dřevěné rozhledny do vybrané lokality

2.
Ajgrman, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

3.
Babka, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Novostavba sportovního areálu ve stupni pro provádění stavby

4.
Baloun, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt bytového domu v rozsahu pro provedení stavby

5.
Barchanski, Dominik
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně

6.
Bartáková, Aneta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Komunitní dům pro seniory

7.
Bartoš, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh budovy s nízkou spotřebou energie s integrovanými prvky zeleně

8.
Bednář, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Využití uhelných směsí a jejich vliv na vlastnosti cementových past.

9.
Benešová, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Finanční a časová příprava stavební zakázky, bytového domu Na Skalce, parcelní čísla 353/10, 353/12, 353/8 k.ú. HUMPOLEC

10.
Bláha, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh polyfunkčního domu s nízkou spotřebou energie na bázi dřeva

11.
Blažková, Petra
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Vyhodnocení variantního řešení základů a spodní stavby budovy s nízkou spotřebou energie

12.
Branišová, Jitka maiden name: Špačková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

13.
Brejchová, Kateřina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Obnova objektů v konkrétní lokalitě

14.
Brousková, Martina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Betonová krytina na šikmé střeše z pohledu tradice a dneška

15.
Brožek, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

16.
Buchalová, Kateřina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh polyfunkčního domu s nízkou spotřebou energie na bázi dřeva

17.
Buchtová, Zuzana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

18.
Burda, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Veřejná zakázka zástavbové studie území s vazbami na širší území

19.
Cábová, Lenka maiden name: Koubová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Zdravotní riziko při užívání plastů v domech pro seniory

20.
Calta, David
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

21.
Cempírek, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Plavecký bazén v Chotěboři

22.
Czaban, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh rekreačního a školícího areálu s wellness zónou

23.
Černá, Nicola
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Vývoj městského obytného domu z hlediska dispozičního a požárně technického řešení

24.
Černý, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

25.
Čmelík, Petr
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt ostrovního domu v podmínkách Šumavy

26.
Dedek, Roman
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Využití vermikulitových desek ve stavebnictví

27.
Dědič, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Studie využitelnosti dané lokality pro výstavbu RD a rozpracování dispozice konkrétního RD.

28.
Dolejší, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Problematika šíření vibrací a strukturálního hluku stavebními konstrukcemi

29.
Doležalová, Pavla
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Identifikační a lokalizační studie brownfieldů

30.
Doubek, Vojtěch
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt objektu občanského vybavení na úrovni dokumentace k provedení stavby

31.
Doucha, Václav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby kina v rozsahu prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a hlukové studie

32.
Dvořák, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Vyhodnocení ekonomické výkonnosti stavební firmy

33.
Dvořák, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh penzionu s wellness včetně optimalizace návrhu zdroje vytápění

34.
Eliášová, Kamila
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

35.
Fara, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

36.
Fejtová, Markéta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

37.
Fošum, Jan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh rekreačního a školícího areálu

38.
Frček, Milan
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby

39.
Fučík, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Došková krytina na šikmé střeše z pohledu tradice a dneška

40.
Hadrbolcová, Kamila
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Kvalita vnitřního prostředí budovy

41.
Hájková, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Územní zástavbová studie vybrané lokality

42.
Hanzlík, Jiří
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Vyhodnocení variantního řešení střešních plášťů budovy s nízkou spotřebou energie

43.
Hanžl, Radim
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Edge Cities – případová studie areálu VŠTE

44.
Havlíková, Monika
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies under way
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Plánování realizace stavební zakázky "rybník Ježkovec"

45.
Heidler, Vojtěch
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Vegetační střechy

46.
Hokr, Michal
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Brownfield a jeho přestavba

47.
Holenda, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh budovy s nízkou spotřebou energií v rozsahu projektu pro povolení stavby.

48.
Hořejší, Tomáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Návrh rekonstrukce objektu občanské vybavenosti

49.
Hrnčíř, Bohumil
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Podsklepený bytový dům 4 nadzemní podlaží cca 22 BJ

50.
Hrubý, Lukáš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Ing.
Degree programme: Civil Engineering
Field of Study: Construction of Buildings
Master's thesis defence: Novostavba objektu občanského vybavení ve vybrané lokalitě na úrovni projektu pro stavební povolení

Other pages listing the graduates selected:
1: Aguilar, Daniel 51: Huislová, Nikola 101: Martíšek, Ondřej 151: Spěváková, Šárka

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate