Full-text search

x   Help
browse graduates | view graduates | list of graduates, list of alumni | lists of graduates, lists of alumni | alumni list, graduate list, graduation list | Graduates | dissertations, doctoral theses | Bachelors | Theses | Thesis/Dissertation | Bachelor's thesis | Bachelor's theses | MA thesis | Master's thesis | Master's theses | MA theses | PhD thesis | PhD theses | graduated | Master, Masters | Bachelor | doctoral students, PhD students | doctoral theses, dissertations | Doctoral theses, Dissertations | Advanced Master's thesis |

851.
Šuranská, Dana maiden name: Moudrá
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Ochrana soukromí zaměstnance

852.
Švamberková, Eva
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Realizace obchodního případu ve vybrané společnosti

853.
Švarcová, Jana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Využití výsledků FA při hodnocení bonity firmy

854.
Švarcová, Martina maiden name: Pincová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu podle zákoníku práce

855.
Švec, Libor
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Zakladatelský projekt zahradnické a chvovatelské potřeby

856.
Švehlová, Michaela
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Vliv ekonomické krize na hospodaření zvoleného subjektu

857.
Švejdová, Lenka maiden name: Podlahová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Daňové a odvodové zatížení podnikatelů v ČR

858.
Švejdová, Lenka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza merchandisingu a nákupní atmosféry vybrané obchodní jednotky

859.
Švejnohová, Jana maiden name: Bartošová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Porovnání způsobů odpisování dlouhodobého majetku a jejich vlivu na výsledek hospodaření

860.
Švepešová, Jitka maiden name: Visingerová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Specifika účtování ve vybraném zemědělském podniku

861.
Švepešová, Šárka
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Směnka v českém právním řádu a její využití při podnikání

862.
Švihovcová, Renata maiden name: Oušková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Firemní kultura zahraniční společnosti na území ČR/ Company Culture in a Chosen Firm in the Czech Republic

863.
Tacheczy Ondrová, Drahomíra maiden name: Horáková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza finanční zátěže státu při výchově dítěte realizované v dětském domově nebo při náhradní rodinné péči

864.
Takáč, Veronika maiden name: Lendacká
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Optimalizace daňového zatížení vybrané firmy

865.
Talafousová, Eliška
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Řízení vztahu se zákazníkem ve vybraném subjektu

866.
Tasová, Andrea
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Kupní smlouva a smlouva o dílo a jejich využití při podnikání

867.
Tasová, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: MSP a jejich zapojení do podnikatelských inkubátorů

868.
Tašner, Martin
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizace dopravně logistických procesů ve firmě KLS ELEKTRO spol. s.r.o.

869.
Tcymbalenko, Viktoriia
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Cestovní ruch)
Bachelor's thesis defence: Analýza vnitřního prostředí ve vybraném podniku.

870.
Teľváková, Anita
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Trainee programy a jejich význam pro profesní růst

871.
Tenkl, Miroslav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti

872.
Terzeová, Michaela maiden name: Tauerová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Optimalizace způsobu financování bydlení na možnostech rodinného rozpočtu

873.
Teřlová, Petra maiden name: Caháková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Motivace zaměstnaců a systém odměňování ve vybrané firmě

874.
Tichotová, Romana maiden name: Vicianová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Soulad mezinárodních účetních standardů veřejné správy s českým účetnictvím obcí, měst a krajů

875.
Tichovová, Michaela
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Motivace a stimulace pracovníků ve vybraném podniku

876.
Tischler, Radek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

877.
Tlapák, Matouš
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Analýza start-upového ekosystému v Ruské federaci v komparaci s Českou republikou

878.
Tlášková, Simona
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku se zaměřením na jeho hodnocení a posuzování efektivity vynaložených nákladů na vzdělávání

879.
Tlustá, Vladislava maiden name: Vojtová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Soulad mezinárodních účetních standardů veřejné správy s českým účetnictvím obcí, měst a krajů

880.
Tobiašova, Blanka maiden name: Pavlů
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Účetnictví)
Bachelor's thesis defence: Analýza systému řízení kvality ve vybrané společnosti

881.
Tomášková, Helena
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Soulad mezinárodních účetních standardů veřejné správy s českým účetnictvím obcí, měst a krajů

882.
Tomášková, Kristýna
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Evidence a účtování zásob ve vybrané společnosti

883.
Tomšovicová, Renata maiden name: Pavelková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Návratnost investic do fotovoltaických panelů rodinných domků

884.
Tomšů, Martina maiden name: Slabá
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Volba konkrétní právní formy podnikání pro vybrané druhy podnikatelských činností.

885.
Tomyshynets Fedorovych, Ruslana
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Cestovní ruch)
Bachelor's thesis defence: Obchody s tradičním ruským zbožím v České republice

886.
Tóthová, Radka maiden name: Zemanová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Finance podniku.)
Bachelor's thesis defence: Finanční plán konkrétního podniku

887.
Tran Thi, Duyen maiden name: Tran
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Jakost jako kritický nástroj úspěšnosti firem v konkurenčním prostředí

888.
Trávníčková, Radka maiden name: Sadílková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Odpovědnost zaměstnavatele za škodu podle zákoníku práce

889.
Trešl, Filip
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Analýza činnosti oddělení přímého prodeje vybraného podniku

890.
Trmotová, Květa maiden name: Jášková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Analýza systému řízení kvality ve vybrané společnosti

891.
Trnavská, Kateřina
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Dodržování zákoníku práce podnikateli v oblasti pracovněprávních vztahů

892.
Trojanowicz, Zdeněk
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Analýza systému hodnocení pracovníků a pracovního výkonu ve vybraném podniku

893.
Třešňáková, Markéta
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Finance podniku.)
Bachelor's thesis defence: Porovnání vývoje mezd ve vybraném podniku v různých časových obdobích

894.
Třísková, Silvie maiden name: Nendzová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management
Bachelor's thesis defence: Pracovní zátěž manažerů ve vybrané firmě

895.
Tuček, Jaroslav
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Cestovní ruch)
Bachelor's thesis defence: Úvěrové financování vozidel v bankovním a nebankovním sektoru

896.
Tučková, Pavlína maiden name: Kolaříková
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Formy hodnocení výkonu pracovníků

897.
Tůma, Marek
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Finance podniku.)
Bachelor's thesis defence: Interní audit QMS ve vybrané společnosti

898.
Tůma, Ondřej
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2021, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Řízení lidských zdrojů)
Bachelor's thesis defence: Tvorba portfolia hedgeového fondu zaměřeného na akcie burzovně obchodovatelných společností

899.
Tůmová, Marcela maiden name: Kvěchová
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Obchodní podnikání)
Bachelor's thesis defence: Uplatnění time managementu na vybranou podnikatelskou jednotku

900.
Turičíková, Lucie
Faculty: Institute of Technology and Business in České Budějovice
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Degree programme: Economics and Management
Field of Study: Business Administration and Management (combination/specialization: Management dopravy a přepravy)
Bachelor's thesis defence: Prezentační a komunikační dovednosti manažera ve vybraném podniku

Search for a graduate and thesis:

Institute of Technology and Business in České Budějovice
 
Faculty
Surname
Year*
Degree
Department under which the thesis has been written
Select at least one of the filters and click on 'Find'.
The surname menu only lists the initial letters of existent surnames.

Programme/field:

B C E L M T X    expand all
* Current legal situation allows us to publicly write about alumni who have graduated since 2006.

Keywords

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate