Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 88 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 88 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 75 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 69 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 63 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 25 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 19 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 13 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 85 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 85 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 77 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 77 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 69 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 38 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 72 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 68 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 44 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 44 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 40 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 28 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 28 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 20 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 16 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 12 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 12 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 12 %

Údaje byly předpočítány: 8. 5. 2021 14:43

Všechny obory fakulty