Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 83 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 83 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 83 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 83 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 67 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 42 %
3. semestr
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 70 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 60 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 60 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 60 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 50 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 30 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 30 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 20 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 20 %

Údaje byly předpočítány: 4. 12. 2021 14:22

Všechny obory fakulty