Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 85 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 77 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 64 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 62 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 59 %
2. semestr
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 88 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 88 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 78 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 75 %
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 72 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 31 %
VŠTE:N_EXK_K Navazující exkurze • 19 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 76 %
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 64 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 40 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 40 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 40 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 28 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 24 %
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 20 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 20 %
VŠTE:N_BIM Management životního cyklu stavby • 16 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 12 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 15:33

Všechny obory fakulty