Jak byly údaje získány.

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 94 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 89 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 89 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 84 %
VŠTE:CHS Chemie • 77 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 47 %
VŠTE:FYS Fyzika • 46 %
2. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 89 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 84 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 81 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 68 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 68 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 63 %
VŠTE:CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět • 14 %
VŠTE:BIM Management životního cyklu stavby • 11 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 71 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 61 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 59 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 33 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 33 %
VŠTE:FYS Fyzika • 31 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 29 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 29 %
VŠTE:CHS Chemie • 27 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 24 %
VŠTE:EXK Odborná exkurze • 22 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 20 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 20 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 20 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
4. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 57 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 56 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 43 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 41 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 39 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 39 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 36 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 31 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 27 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 20 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 19 %
VŠTE:CAD_1_V CAD systémy I - volitelný předmět • 17 %
VŠTE:SPR_V Stavební právo • 14 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 11 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 11 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 50 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 50 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 41 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 35 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 35 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 35 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 32 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 29 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 29 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 24 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 24 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 24 %
VŠTE:CHS Chemie • 24 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 24 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 21 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 21 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 18 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 18 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 18 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 12 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 12 %
6. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 74 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 62 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 36 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 29 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 28 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 21 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 21 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 20 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 20 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 17 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 16 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 14 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 13 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 13 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 11 %
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 47 %
VŠTE:FYS Fyzika • 47 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 33 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 33 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 33 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 33 %
VŠTE:CHS Chemie • 27 %
VŠTE:OPX Odborná praxe • 27 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 27 %
VŠTE:ATL_3 Ateliér III. • 23 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 20 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 17 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 17 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 13 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 13 %
VŠTE:RSD_1A Řízení stavebního díla I • 13 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 13 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 13 %
8. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 53 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 51 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 51 %
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 28 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 28 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 26 %
VŠTE:BAK_PS Bakalářská práce • 16 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 16 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 14 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 12 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 12 %

Údaje byly předpočítány: 24. 10. 2020 15:33

Všechny obory fakulty