Jak byly údaje získány.

Pozemní stavby - kombinovaná forma (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 98 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 91 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 88 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 75 %
VŠTE:CHS Chemie • 74 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 57 %
VŠTE:FYS Fyzika • 46 %
2. semestr
VŠTE:STG Stavební geodézie • 94 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 84 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 84 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 76 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 73 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 59 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 14 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 12 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 78 %
VŠTE:CHS Chemie • 55 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 54 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 53 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 49 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 45 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 44 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 42 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 41 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 41 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 41 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 40 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 36 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 21 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 17 %
4. semestr
VŠTE:SFA_B Stavební fyzika II. • 80 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 78 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 75 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 75 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 60 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 60 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 60 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 30 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 30 %
VŠTE:CAD_2_V CAD systémy II - volitelný předmět • 20 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 15 %
VŠTE:EXK_T Exkurze • 13 %
3. ročník
5. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 79 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 48 %
VŠTE:CHS Chemie • 48 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 45 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 42 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 39 %
VŠTE:TES_1A Technologie staveb I • 32 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 30 %
VŠTE:MZS Mechanika zemin a zakládání staveb • 30 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 29 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 23 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 23 %
VŠTE:TBU_1 Typologie budov I • 20 %
VŠTE:ATL_1 Ateliér I • 18 %
VŠTE:TZB_1 Technická zařízení budov I • 17 %
VŠTE:POS_2 Pozemní stavitelství II • 15 %
VŠTE:POS_4A Pozemní stavitelství IV • 15 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 12 %
VŠTE:SFY_1A Stavební fyzika I • 11 %
6. semestr
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 66 %
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 59 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 41 %
VŠTE:TES_2A Technologie staveb II • 30 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 29 %
VŠTE:IPB Integrované projektování budov • 27 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 27 %
VŠTE:TZB_2A Technická zařízení budov II • 26 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 24 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 19 %
VŠTE:ATP_2 Anglický jazyk pro techniky II • 16 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 16 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 16 %
VŠTE:TBU_2 Typologie budov II • 16 %
VŠTE:VEN Venkovská výstavba • 14 %
VŠTE:PAP_A Pružnost a pevnost • 13 %
VŠTE:ATL_2 Ateliér II • 11 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 11 %
4. ročník
7. semestr
VŠTE:FYS Fyzika • 69 %
VŠTE:DAR Dějiny architektury • 63 %
VŠTE:CHS Chemie • 63 %
VŠTE:PRI_1 Podnikové řízení I • 60 %
VŠTE:MAT_1 Matematika I • 58 %
VŠTE:PEK_1 Podniková ekonomika I • 55 %
VŠTE:BZK_A Betonové a zděné konstrukce • 22 %
VŠTE:SMC_2A Stavební mechanika II • 17 %
VŠTE:UUP Urbanismus a územní plánování • 17 %
VŠTE:AKT Architektonické kreslení a tvorba • 14 %
VŠTE:RSD_1_V Řízení stavebního díla I. - volitelný předmět • 14 %
VŠTE:AJP_2 Anglický jazyk první II • 12 %
VŠTE:DRK Dřevěné konstrukce • 11 %
8. semestr
VŠTE:POS_1A Pozemní stavitelství I. • 67 %
VŠTE:SMC_1A Stavební mechanika I • 64 %
VŠTE:SHM Stavební hmoty • 44 %
VŠTE:OCK Ocelové konstrukce • 24 %
VŠTE:POS_3B Pozemní stavitelství III • 22 %
VŠTE:EAB Energetický audit budov • 18 %
VŠTE:BDP Budovy a prostředí • 15 %
VŠTE:MAT_2 Matematika II • 15 %
VŠTE:POS_5 Pozemní stavitelství V • 13 %
VŠTE:NPS Nízkoenergetické a pasivní stavby • 11 %
VŠTE:STG Stavební geodézie • 11 %

Údaje byly předpočítány: 11. 9. 2021 14:53

Všechny obory fakulty