Jak byly údaje získány.

Konstrukce staveb (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
VŠTE:N_ATE_1 Ateliér I. • 100 %
VŠTE:N_KST_1 Konstrukce staveb I. • 100 %
VŠTE:N_SRK Statické řešení konstrukcí • 100 %
VŠTE:N_UVB Udržitelná výstavba budov • 100 %
VŠTE:N_AMF Aplikovaná matematika a fyzika • 94 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 50 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 11 %
2. semestr
VŠTE:N_GZP Geotechnika, zakládání a podzemní stavitelství • 100 %
VŠTE:N_KST_2 Konstrukce staveb II • 100 %
VŠTE:N_PAR Poruchy a rekonstrukce staveb • 100 %
VŠTE:N_SFB Stavebně fyzikální aspekty budov • 100 %
VŠTE:N_ATE_2 Ateliér II. • 93 %
2. ročník
3. semestr
VŠTE:N_DSZ Diagnostika staveb a zkušebnictví • 94 %
VŠTE:N_BMP BOZP na staveništi a manipulační technika • 88 %
VŠTE:N_DIP Diplomový projekt • 58 %
VŠTE:N_BOZP Navazující studium BOZP • 27 %
VŠTE:N_EXK Navazující studium exkurze • 27 %
VŠTE:N_EXK_K Exkurze • 27 %
VŠTE:N_LEK Legislativa ve stavebnictví • 15 %

Údaje byly předpočítány: 12. 6. 2021 14:44

Všechny obory fakulty