x   Help Cloud of public tags
Display:   Sort by:

Clipboard ( 0 )

  • Display records
  • Send citations by email
  • Export citations
  • Empty the clipboard

Search by:

Field categories











Individual fields
OECD field categories







Individual fields
Year of publication











 
Language








Other options
License






 
File version





 

No record has been found.

Display description What is University Repository?

Publication record lists

Latest publication records

Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou
VEJMELKA, Radek
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Obecná matematika
Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie
KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Obecná matematika
Štramberská trúba
KRIEG, Jaroslav and Milan VACKA
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Stavebnictví
Statistika : studijní opora pro kombinované studium
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Ekonomie
Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Ekonomie
Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží
ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Ekonomie
Matematika I : studijní opora pro kombinované studium
CHLÁDEK, Petr
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Obecná matematika
Rozvoj cestovního ruchu v oblasti Novohradska
ŠVEJDOVÁ, Gabriela
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Ekonomie
Projekt II Marketing : studijní opora pro kombinované studium
ŠVEJDOVÁ, Gabriela
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Ekonomie
Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance
HRUBÁ, Lenka and Gabriela ŠVEJDOVÁ
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Field of Study: Řízení, správa a administrativa