Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

CEPEL, Martin, Jan DVORSKÝ, Elena GREGOVÁ a Jaromír VRBKA. Business environment quality model in the SME segment. Transformations in Business & Economics. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 1, s. 262-283. ISSN 1648-4460.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/53981/Business_environment_quality_model_in_the_SME_segment.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.