Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HOLLOWELL, Jane, Zuzana ROWLAND, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVA a Victor DENGOV. Customer loyalty in the sharing economy platforms: How digital personal reputation and feedback systems facilitate interaction and trust between strangers. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 1, s. 13-18. ISSN 2329-4175.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/48121/Customer_loyalty_in_the_sharing_economy_platforms....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.