Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. VANÍČKOVÁ, Radka. New industrial revolution of the fourth generation: comparative changes and challenges in systems in the Czech Republic. In M. Bezpartochnyi. "Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities (Mechanizm organizacyjno-ekonomiczny zarządzania innowacyjnym rozwojem podmiotów gospodarczych)". 1. vyd. Przeworsk, Polsko: Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku), 2019. s. 99 - 123. ISBN 978-83-937354-6-4.
   Název česky: Nová průmyslová revoluce čtvrté generace: komparativní změny a výzvy v systémech v České republice
   RIV/75081431:_____/19:00001556 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Polsko.
   Vaníčková, Radka (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: industrial revolution 4 generation; cultural and creative industries; comparative changes; system challenges

   Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 21. 4. 2020 10:42.

  2018

  1. VÁCHAL, Jan. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN NEW ECONOMIC SYSTEMS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 194 - 211. ISBN 978-9984-891-04-0.
   Název česky: ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V NOVÝCH EKONOMICKÝCH SYSTÉMECH
   RIV/75081431:_____/18:00001279 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Lotyšsko.
   Váchal, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: human resource management; economic systems; services sector; competitive advantages

   Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 9. 2018 08:38.
  2. VÁCHAL, Jan. "Importance of Selected Corporate Functions in Creation of a Corporate Strategy by Business Entities the Czech Republic from the Viewpoint of Their Size Differentiation". In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 3223-3229. ISBN 978-0-9998551-1-9.
   Název česky: Význam vybraných podnikových funkcí při tvorbě podnikové strategie podnikatelskými subjekty v ČR z hlediska diferenciace jejich velikosti
   angličtina. Rakousko.
   Klíčová slova anglicky: effective communication skills; ICT; exploratory factor analysis
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 5. 2019 14:10.
  3. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATIVE CHANGES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. In M. Bezpartochnyi. Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects. 1. vyd. Riga, Lotyšsko: ISMA University, Riga: Landmark SIA, 2018. s. 318-331. ISBN 978-9984-891-04-0.
   Název česky: INOVAČNÍ ZMĚNY VE VZDĚLÁVACÍM PROCESU
   RIV/75081431:_____/18:00001280 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. angličtina. Lotyšsko.
   Vaníčková, Radka (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: innovative changes; educational process; flexible and blended learning; didactic and simulation games; HR Award

   Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 19. 9. 2018 08:41.

  2015

  1. CERNICKY, Lubomír, Alica KALASOVA, Jan KAPUSTA a Radka VANÍČKOVÁ. Possibilities of Using Simulation Software for Assessment Delays in the Traffic and Manufacturing Processes. In Ondrej Stopka. Book Series: Applied Mechanics and Materials (vol. 803): LOGI 2015 – 16th International Scientific Conference. 1. vyd. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 3-8. ISSN 1662-7482.
   Název česky: Možnosti využití simulačního softwaru pro hodnocení zpoždění v dopravních a výrobních procesech
   Název anglicky: Possibilities of Using Simulation Software for Assessment Delays in the Traffic and Manufacturing Processes
   angličtina. Švýcarsko.
   Klíčová slova anglicky: late deliveries; delay time calculations; manufacturing processes; simulation
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 18. 6. 2019 11:13.

  2014

  1. KMECOVÁ, Iveta a Radka VANÍČKOVÁ. Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výučby. In MVVTP 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 46-49. ISBN 978-80-7435-384-0.
   Název česky: Motivace jako rozhodující determinant na zvýšení efektivnosti výuky
   Název anglicky: Motivation as a Crucial Determinant of Increasing the Teaching Effeciency
   Pedagogika a školství. slovenština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: motivation and learning; motivational factors; effeciency of educational process

   Změnila: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA, učo 15363. Změněno: 30. 8. 2014 19:19.
  2. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: UHK Hradec Králové, Nakladatelství Gaudeamus, 2014. s. 6-10. ISSN 1214-0554.

   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 12:58.

  2013

  1. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Analýza vyhodnotenia výsledkov výskumu didaktickej účinnosti učebníc v odbornom vzdelávaní. ACTA Technologica Dubnicae. Dubnica nad Váhom, 2013, roč. 3/2013. ISSN 1338-3965.
   Název anglicky: Analysis evaluating the results from the research of textbooks´ didactic efficiency in technical education

   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 13:18.
  2. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Prieskum učebných štýlov žiakov. Hradec králové: Nakladatelství Gaudeamus Univerzita Hradec králové, 2013. s. 12-14, 306 s. ISBN 978-80-7435-252-2.

   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 12:51.
  3. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Uplatňovanie motivačných metód v školských podmienkach. Dubnica nad Váhom, 2013. s. 276-285. ISBN 978-80-89400-59-1.
   Název anglicky: Applying motivational methods in school conditions

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 13:07.

  2012

  1. KMECOVÁ, Iveta a Ján BAJTOŠ. Motivace jako prostředek na zvýšení kvality vyučovacího procesu. Dubnica nad Váhom, 2012. s. 251-258. ISBN 978-963-7290-95-4.
   Název anglicky: Motivation as the way of increasing the quality of students´learning process

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 12:21.

  2010

  1. KMECOVÁ, Iveta a Anton KOLENO. Skúsenosti so vzdelávaním a prípravou žiakov pre strojárske profesie. Bratislava 2010. Kálnica: VII.Ročník konferencie s medzinárodnou účasťou: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT, Perspektívne technológie, 2010. s. 75-79. ISBN 978-80-970321-1-1.

   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: Ing. Iveta Kmecová, PhD., učo 15372. Změněno: 3. 7. 2014 11:10.
Zobrazeno: 10. 12. 2023 23:36