Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. TIŠLEROVÁ, Kamila. Segmentace kupujících podle vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce. Ekonomické listy. 2015, roč. 6(1), 14-33. ISSN 1804-4166.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 10. 9. 2015 10:09.
 2. 2013

 3. ŠVEC, Roman, Josef NAVRÁTIL, Stanislav MARTINÁT, Jaroslav KNOTEK, Tomáš KUČERA, Zuzana BALOUNOVÁ, White BARAVALLE a Josef RAJCHARD. A model for the identification of areas favourable for the development of tourism: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). Moravian Geographical Reports. Brno: Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013, roč.21, č.1, s. 25-40. ISSN 1210-8812.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 11. 5. 2015 10:35.
 4. SLABÁ, Marie. Analýza klíčových skupin stakeholderů komerčních subjektů v České Republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, roč. 6, č. 2, s. 143-151. ISSN 1805-9112.
  Název anglicky: Analysis of Key Stakeholder Groups of Commer- cial Entities in the Czech Republic
  RIV/75081431:_____/13:00000362 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: stakeholder; stakeholder analysis; stakeholder identiffication; enterprises

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 4. 2014 10:48.
 5. SLABÁ, Marie. Evaluation of selected universities websites. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 251-262. ISBN 978-80-87035-73-3.
  Název česky: Hodnocení webových stran vybraných vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: university; marketing communication; internet; websites evaluation

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 5. 2014 14:48.
 6. MULAČOVÁ, Věra, Petr MULAČ, Petra BEDNÁŘOVÁ, Lukáš KUČERA, Vendula SIMOTOVÁ a Marie SLABÁ. Obchodní podnikání ve 21. století. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 520 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4780-4.
  Název anglicky: Trade Business in the 21st Century
  RIV/75081431:_____/13:00000341 Učebnice. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Mulačová, Věra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Mulač, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Bednářová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Kučera, Lukáš (203 Česká republika, domácí) -- Simotová, Vendula (203 Česká republika, domácí) -- Slabá, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: trade business; retail; wholesale; international trade; consumer behaviour
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 4. 2014 14:17.
 7. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
  Název česky: Teoretické aspekty marketingu vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Marketing; university; marketing mix; marketing mix tools

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 29. 7. 2013 10:14.
 8. SLABÁ, Marie. Vyhodnocení předvýzkumu klíčových skupin stakeholderů vysokých škol. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějoivcích, 2013, Neuveden, č. 1, s. 140-157. ISSN 1802-503X.
  Název anglicky: Evaluation of Pre-Research of Key Stakeholder Groups of Universities
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: stakeholder; stakeholder analysis; Stakeholder Circle Methodology; university; marketing communication

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 24. 10. 2013 14:06.
 9. 2012

 10. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at public universities. In Modern and current trends in the public sector research. 2012. ISBN 978-80-210-5715-9.
  Název česky: Analýza stakeholderů veřejných vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: stakeholder, public university; analysis of stakeholders, basic groups of stakeholders of public universities
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:15.
 11. SLABÁ, Marie. Analysis of stakeholders at Public Universities. In 16th International Conference on Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 269-277. ISBN 978-80-210-5822-4.
  Název česky: Analýza stakeholderů na veřejných vysokých školách
  RIV/75081431:_____/12:00000398 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder; public university; analysis of stakeholders; basic groups of stakeholders of public universities

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 16:31.
 12. SLABÁ, Marie a Kamila ZELINKOVÁ. Kommunikationsmix der Hochschuleinrichtungen. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 117-128. ISBN 978-80-7468-049-6.
  Název česky: Komunikační mix vysokoškolských institucí
  Název anglicky: Communication mix in higher education institutions
  Ekonomie. němčina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing; marketing communication; university; marketing communication mix

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 11. 2014 07:55.
 13. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  Název česky: Marketing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing; marketing mix; communication mix; university

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:28.
 14. STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 31. 1. 2013 14:14.
 15. STUCHLÝ, Jaroslav. Marketingový výzkum : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7468-022-9.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:04.
 16. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
  Název česky: Webové stránky jako efektivní nástroj marketingové komunikace
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Marketing communication; universities; websites; internet

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:32.
 17. TIŠLEROVÁ, Kamila. What are the advantages of Internet shopping as perceived by customers? ACC Journal. 2012, roč. 18 (2), s. 188–195. ISSN 1803-9782.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 10. 9. 2015 10:10.
 18. TIŠLEROVÁ, Kamila. Who Are the Customers Sharing Knowledge in Terms of Internet Shopping? In Cegarra, J. G. (ed.) Proceedings of the 13th European Conference on Knowledge Management. Spain, Academic Publishing: Universidad Politécnica de Cartagena, 2012. s. 1186-91. ISBN 978-1-908272-63-8.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 10. 9. 2015 10:27.
 19. 2011

 20. SLABÁ, Marie. Internet: Effective tool of marketing communication of universities. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 12 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
  Název česky: Internet: Efektivní nástroj marketingové komunikace vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing communication; electronic communication; Internet; university

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:33.
 21. TIŠLEROVÁ, Kamila a Marta ŽAMBOCHOVÁ. Marketing segmentation of students willing to study abroad based on cluster analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology. 2011, roč. 7 (77), s. 795-799. ISSN 2010-376X.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 10. 9. 2015 10:12.
 22. KOZEL, Roman, Lenka MYNÁŘOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 6. 10. 2014 12:14.
 23. 2010

 24. SLABÁ, Marie. Marketing educational institutions - history and current situation in the present chaotic market environment. In Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Thessaloniki: South-East European Research Centre, 2010. s. 296-313. ISBN 978-960-9416-03-0.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Řecko.
  Klíčová slova anglicky: Marketing; marketing communication; educational institution; internet; turbulence

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:34.
 25. SLABÁ, Marie. Stakeholder Circle Methodology. In Míková Irena. Sborník příspěvků z vědecké konference doktorandů, studentů magisterského studia a mladých vědeckých pracovníků pořádané na Fakultě managementu VŠE. 1. vyd. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2010. s. 84-92. ISBN 978-80-245-1750-6.
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder; stakeholder management; stakeholder mapping; stakeholder analysis; Stakeholder Circle; marketing communication

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:35.
Zobrazeno: 17. 8. 2022 02:29