Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 8, č. 5, s. 234-244. ISSN 1339-3189.
  Název česky: PŘÍKLAD MAKROSKOPICKÉHO MODELOVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
  angličtina. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Mathematical modeling; partial differential equation; method of characteristics

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:25.
 2. VARGOVÁ, Michaela. Infinite series in circles. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1645-1658. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Název česky: Nekonečné řady v kružnicích
  RIV/75081431:_____/17:00001193 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Slovensko.
  Vargová, Michaela (703 Slovensko, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: infinite series; convergence; visualisation
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:01.
 3. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Název česky: Limity elektronického testování matematických znalostí
  RIV/75081431:_____/17:00001192 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Slovensko.
  Chládek, Petr (203 Česká republika, garant) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: mathematics; computer-adaptive testing; multiple choice test
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:04.
 4. CHODOROVÁ, Marie, Lenka JUKLOVÁ a Dana SMETANOVÁ. Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2017, roč. 64, č. 3, s. 67-70. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Navigace v příkladech - Užití sférické geometrie
  Název anglicky: Navigation Course in Mathematical Examples - Utilization of the Spherical Geometry
  RIV/75081431:_____/17:00001277 Článek v odborném periodiku. angličtina. Česká republika.
  Chodorová, Marie (203 Česká republika, garant) -- Juklová, Lenka (203 Česká republika) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: naval navigation; spherical geometry; lattitude and longitude; loxodrome

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 13. 8. 2018 10:22.
 5. VARGA, Marek a Michaela VARGOVÁ. POZNÁMKY K INTEGROVANIU NIEKTORÝCH ODMOCNÍN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 212-215. ISSN 1339-3189.
  Název česky: Poznámky k integrování některých odmocnin
  Název anglicky: NOTES ON INTEGRATION OF SELECTED ROOTS
  Obecná matematika. slovenština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Indefinite integral; irrational function; root

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:11.
 6. ŠIMANDL, Václav, Michal ŠERÝ a Václav DOBIÁŠ. Using Semantic differential for Measuring Changes in Understanding Selected Concepts by Respondents. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1398-1408. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Název česky: Využití sémantického diferenciálu pro měření změn v porozumění vybraných konceptů respondentů
  RIV/75081431:_____/17:00001199 Stať ve sborníku. angličtina. Slovensko.
  Šimandl, Václav (203 Česká republika, garant) -- Šerý, Michal (203 Česká republika) -- Dobiáš, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: semantic differential; multidimensional data; cluster analysis; dendrogram; attitudes; keyword; connotative meaning
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 10. 2. 2018 09:34.
 7. 2016

 8. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Mercatorova projekce - průlom v námořní navigaci
  RIV/75081431:_____/16:00000706 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. angličtina. Chorvatsko.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Vargová, Michaela (703 Slovensko, domácí) -- Biba, Vladislav (703 Slovensko, domácí) -- Hinterleitner, Irena (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Mercator’s projection; navigation; mapping; azimuth

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 22. 8. 2016 15:57.
 9. 2015

 10. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK a Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  Název česky: Diferenciální geometrie speciálních zobrazení
  RIV/75081431:_____/15:00000568 Odborná kniha. Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Mikeš, Josef (203 Česká republika, garant) -- Stepanova, Elena (203 Česká republika) -- Vanžurová, Alena (203 Česká republika) -- Sándor, Bácso (348 Maďarsko) -- Berezovski, Vladimir (804 Ukrajina) -- Chepurna, Elena (804 Ukrajina) -- Chodorová, Marie (203 Česká republika) -- Chudá, Hana (203 Česká republika) -- Gavrilchenko, Michail (804 Ukrajina) -- Haddad, Michael (760 Sýrie) -- Hinterleitner, Irena (203 Česká republika) -- Jukl, Marek (203 Česká republika) -- Juklová, Lenka (203 Česká republika) -- Moldobaev, Dzhanybek (417 Kyrgyzstán) -- Peška, Patrik (203 Česká republika) -- Shandra, Igor (643 Rusko) -- Shiha, Mohsen (760 Sýrie) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Stepanov, Sergej (643 Rusko) -- Sobchuk, Vasilij (804 Ukrajina) -- Tsyganok, Irina (643 Rusko)
  Klíčová slova anglicky: differential geometry; topology; manifold; affine connection; metric connection; Riemanian manifold; Kahler manifold; Riemann-Finsler space; transformation; deformation; conformal mapping; geodesic mapping; almost geodesic mapping; F-planar mapping

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 17. 2. 2016 13:34.
 11. SMETANOVÁ, Dana. The second order lagrangians-regularity problem. In 14th Conference on Applied Mathematics, APLIMAT 2015. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2015. s. 690-697. ISBN 978-80-227-4314-3.
  Název česky: Lagrangiány druhého řádu - problém regularity
  RIV/75081431:_____/15:00000476 Stať ve sborníku. Obecná matematika. angličtina. Slovensko.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Dedecker-Hamilton extremals; Hamilton equations; Hamilton extremals; Lagrangian

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 5. 2015 11:35.
 12. 2014

 13. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Název anglicky: Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 3. 2014 10:57.
 14. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
  Název česky: O přístupech k modelování dopravní dynamiky
  Název anglicky: On approaches to modeling traffic dynamics
  Obecná matematika. ruština. Rusko.
  Klíčová slova anglicky: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 7. 5. 2014 13:01.
 15. SMETANOVÁ, Dana. Tvůrčí činnost pedagoga jako nedílná součást vzdělávacího a výukového procesu na vysokých školách. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 133-138. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Název anglicky: On Teacher’s Creative Activity as an Integral Part of the Educational on Learning Process in Higher Education Institutions
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: The Strategic Plan for the Scholarly, Scientific, Research, Development, Innovation, Artistic and Other Creative Activities of Higher Education Institutions
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 3. 2014 11:11.
 16. 2013

 17. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  Název anglicky: Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Lagrangian; principle of extremal action; Euler-Lagrange equations

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 5. 2014 14:33.
 18. CHLÁDEK, Petr. Matematika II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 55 s.
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 10. 2. 2015 14:49.
 19. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 2, s. 73-76. ISSN 1801-822X.
  Název anglicky: Traffic Flow Dynamics Modelling
  RIV/75081431:_____/13:00000335 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Jelínek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vysoká, Jana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: simulation; modelling; traffic systems; differential equations

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 10:17.
 20. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  Název anglicky: On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation; feedback; anonymous questionnaire

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 12. 2013 10:26.
 21. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Prostorové řešení apolloniových úloh pomocí programu Cabri 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. s. 219-227. ISBN 978-80-7394-448-3.
  Název anglicky: Stereometric solution apollonius’s problems with Cabri 3d
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Apollonius’s problems; CABRI 3D; cyklography

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 5. 2014 15:51.
 22. 2012

 23. ŠÍMA, František. Jak řeší žáci a studenti slovní úlohy. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2012 : sborník příspěvků. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 177-185. ISBN 978-80-7290-604-8.
  Název anglicky: As pupils and students solve word problems
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Word problems; evaluation of classification; methods of a word problem solution; evaluation of used methods

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 27. 2. 2013 11:21.
 24. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Motivating students as an integral part of teaching
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation in mathematics; fun tasks; competitiveness; questionnaire

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 11. 2. 2013 15:22.
 25. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 s. ISBN 978-80-7468-000-7.
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 3. 2012 14:44.
 26. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:29.
 27. 2011

 28. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.
  Název anglicky: Hyperbolic Paraboloid Building and Technical Practice in the Light of Geometry
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non- developable straightline areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
 29. KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Vizualizace hyperbolického paraboloidu pomocí programu CABRI 3D. In Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 5. konference. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011. s. 207-209. ISBN 978-80-7394-324-0.
  Název anglicky: Visualization of a Hyperbolic paraboloid using Cabri 3D
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: hyperbolic paraboloid; developable straight-line areas; non-developable straightline; areas; torso line; the first and the second regulus; tangent plane area; axis; vertex; parametric equation of a line; intersection of lines

  Změnila: Bc. Kamila Skubýová, učo 10569. Změněno: 11. 2. 2015 13:38.
 30. 2007

 31. CHLÁDEK, Petr. Topological structures on real sets. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, roč. 15, č. 1, s. 36-39. ISSN 1214-4681.
  Název česky: Topologické struktury na množině reálných čísel.
  Obecná matematika. angličtina.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., učo 10608. Změněno: 14. 6. 2013 14:07.
 32. 2006

 33. CHLÁDEK, Petr. Konstrukce diferenciální rovnice z jejího úplného řešení. Univ. S. Boh. Dept. Math. Rep. Series. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006, roč. 14, č. 1, s. 193-196. ISSN 1214-4681.
  Název anglicky: The construction of differential equation from its solution.
  Obecná matematika. čeština.
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Petr Chládek, Ph.D., učo 10608. Změněno: 14. 6. 2013 14:08.
Zobrazeno: 29. 5. 2023 10:50