Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. NÁHLÍK, Tomáš. NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZURŮSTU MECHŮ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 8, s. 143-147. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: PROPOSAL OF PROCEDURE FOR AUTOMATED MOSSGROWTH ANALYSIS
  Biofyzika. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: mage analysis; moss growth; automatic analysis

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:47.
 2. KRYAZHYCH, Olha a Vojtěch STEHEL. Pidchid do minimizaciji pochybok pry kompjuternomu modeljuvanni. Mathematical machines and systems. Ukrajina: Institute of Mathematical Machines and Systems of the NAS of Ukraine, 2017, č. 1, s. 97-105. ISSN 1028-9763.
  Název česky: Přístup k minimalizaci chyb v počítačovém modelování
  Název anglicky: Approach to minimize errors in computer modeling
  Informatika. angličtina. Ukrajina.
  Klíčová slova anglicky: function; inaccuracy; iteration; polynomials; minimization; parameter

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 16. 6. 2017 10:05.
 3. NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 137-142. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY
  Informatika. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Rényi Entropy; Shannon Entropy; Image analysis; Video-file analysis

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:07.
 4. 2013

 5. HANZAL, Petr a Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. s. 385-399, 14 s. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
  Název česky: Identifikace ekonomických aglomerací pomocí účetních dat ERP systémů podnikatelských subjektů
  RIV/75081431:_____/13:00000342 Stať ve sborníku. Ekonomie. angličtina. Švýcarsko.
  Hanzal, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) -- Faltová Leitmanová, Ivana (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Economic agglomerations; Geostatistical methods; Inverse distance weighted interpolation; Enterprise Resource Planning
  Recenzováno: ano

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 08:51.
 6. ŠIMANDL, Václav a Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické. In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
  Název anglicky: Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business
  RIV/75081431:_____/13:00000353 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Šimandl, Václav (203 Česká republika, garant) -- Dobiáš, Václav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: E-safety; e-security; teaching of ICT; teaching method; activation of students; activating methods

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 28. 4. 2014 10:10.
Zobrazeno: 22. 1. 2022 09:19