Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. OPRŠAL, Ivo. DĚTSTVÍ A POČÁTKY DOSPÍVÁNÍ V JAPONSKU - KULTURA A VÝCHOVA (CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 165-181. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): CHILDHOOD AND GROWING UP IN JAPAN – CULTURE AND EDUCATION
  Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: Self awareness; Social Identity; Confucian Education; Cartesian Logic; Conventional Society; Japanese Educational System

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 18/4/2018 08:22.
 2. NÁHLÍK, Tomáš. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM –MATEMATIKA 1 OPAKUJÍCÍ STUDENTI –PODNĚTY ANÁVRHY PRO ZLEPŠENÍ VÝUKY (QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 156-164. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): QUESTIONNAIRE SURVEY-MATHEMATICS 1 REPEATING STUDENTS -COMPLAINTS AND SUGGESTIONS FOR IMPROVINGLECTURES
  Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: feedback; teaching; evaluation; questionnaire; mathematics; survey

  Changed by: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Changed: 18/4/2018 08:25.
 3. ANTOŠ, Karel. EXPERIMENTÁLNÍ PŘÍSTUP PŘI VYUČOVÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY (EXPERIMENTAL APPROACH IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 6-15. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): EXPERIMENTAL APPROACH IN TEACHING HIGH SCHOOL MATHEMATICS
  General mathematics. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: Experimentation; problem; strategy; sequence; natural numbers; hypothesis

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:25.
 4. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 182-188. ISSN 1339-3189.
  Name in Czech: JAK TVOŘIT PŘÍKLADY V MATEMATICE PRO TESTY S VÍCE ODPOVĚĎMI
  Pedagogy and education. English. Slovakia.
  Keywords in English: computer-adaptive testing; multiple-choice; mathematics

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 18/4/2018 08:16.
 5. DOBIÁŠ, Václav. REÁLNÁ NEROVNOST V PŘÍSTUPU K POČÍTAČŮM A JEJÍ VLIV NA SCHOPNOST PRÁCE S POČÍTAČEM U ŽÁKŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE (THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, No 2, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): THE REAL INEQUALITY IN ACCESS TO COMPUTERS AND ITS IMPACT ON THE DIGITAL LITERACY WITH THE PUPILS ENDING THE PRIMARY EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
  Informatics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: digital literacy; socially excluded students

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 14:45.
 6. DOBIÁŠ, Václav. ROZDÍLY V DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI SOCIÁLNÍMI VRSTVAMI ADOLESCENTŮ KONČÍCÍCH ZÁKLADNÍ ŠKOLU (DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 18-26. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): DIFFERENCES IN DIGITAL LITERACY BETWEEN DIFFERENT SOCIAL CLASSES OF ADOLESCENTS ENDING PRIMARY SCHOOL
  Pedagogy and education. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: Digital literacy; social exclusion; adolescent

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 14:43.
 7. DOBIÁŠ, Václav. Vliv jazykových schopností sociálně vyloučených žáků na digitální gramotnost (The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, PhD., 2017, 14. ročník, č. 3, p. 11-15. ISSN 1214-9187.
  Name (in English): The influence of language skills of socially excluded students on the digital literacy
  Informatics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: functional; computer; digital; information and media literacy; transliteracyapplications; tutorial; teaching of mathematics

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 13:49.
 8. KMECOVÁ, Iveta and Dana SMETANOVÁ. Výchova mladých lidí k podnikavosti: podnikatelský potenciál (Education of young people for entrepreneurship: business preconditions). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 9, p. 61-67, 8 pp. ISSN 1339-3189.
  Name (in English): Education of young people for entrepreneurship: business preconditions
  Economics. Czech. Slovakia.
  Keywords in English: Business; business preconditions; entrepreneurship education; test of independence

  Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 17/4/2018 13:41.
 9. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Využití zkušenostního učení při výuce e-bezpečnosti (The use of experiential learning in e-safety lessons). In Ing. Dana Horváthová, PhD., Ing. Jana Jacková, PhD., RNDr. Alžbeta Michalíková, PhD., doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD. DidInfo&DidactIG 2017. 2017. ISBN 978-80-557-1216-1.
  Name (in English): The use of experiential learning in e-safety lessons
  Informatics. Czech.
  Keywords in English: E-safety; Experiential learning; Negative experience; Simulation Phishing
  Type of proceedings: post-proceedings

  Changed by: Hana Dlouhá, učo 19800. Changed: 29/6/2017 14:54.
 10. 2013

 11. WEBEROVÁ, Dagmar. Proces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente. 1. vyd. Zlín: VerBuM, 2013. 180 pp. ISBN 978-80-87500-32-3.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 09:20.
 12. 2012

 13. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Sociálne aspekty kvality služieb ako podmienka konkurencieschopnosti podniku pôsobiacom v oblasti cestnej dopravy. In Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. Žilina: MIDA PRINT, 2012. p. 112-116. ISBN 978-80-971018-0-0.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 10/9/2015 11:34.
 14. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Zuzana LOKŠOVÁ. Socio-economic aspects of city public transport in Žilina. In MIDA PRINT. Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011. 2012. p. 117-120. ISBN 978-80-971018-0-0.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 10/9/2015 11:36.
 15. 2011

 16. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Eva BRUMERČÍKOVÁ. Nové trendy vzdelávania a rozvoja zamestnancov využiteľné v oblasti dopravy. In Horizonty železničnej dopravy 2011 = Horizons of railway transport 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : Terchová, Slovak Republic, September 29th and 30th, 2011. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. p. 139-144. ISBN 978-80-554-0426-4.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 10/9/2015 11:42.
 17. WEBEROVÁ, Dagmar. Selected languqage barriers to intercultural communication in the contextof management studies. Annales universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Anglica I. Krakow, 2011, p. 150-157.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 09:23.
 18. HRUBÁ, Lenka and Gabriela ŠVEJDOVÁ. Vliv pracovních podmínek na výkon zaměstnance (The influence of working conditions at the work output). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, No 1, p. 31-39. ISSN 1802-503X.
  Name (in English): The influence of working conditions at the work output
  RIV/75081431:_____/11:00000237 Article in a journal. Management, administration and clerical work. Czech. Czech Republic.
  Hrubá, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Švejdová, Gabriela (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: ergonomics; system behaviours: human - technology - environment; workers efficiency; ergonomical criteria; legislature of working conditions

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:52.
 19. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Zuzana LOKŠOVÁ. Vplyv ľudských zdrojov na kvalitu prepravných služieb. Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente. 2011, Roč. 7, č.2, p. 58-62. ISSN 1336-7137.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 18/11/2014 13:09.
 20. LIŽBETINOVÁ, Lenka and Margaréta NADÁNYIOVÁ. Využitie nových informačno-komunikačných technológií v marketingovej komunikácii a ich vplyv na zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Rajecké Teplice 4.-5. október 2011. Rajecké Teplice, 2011. p. 4. ISSN 1336-5878.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 10/9/2015 11:48.
 21. 2010

 22. ŠVEJDA, Gabriel and Gabriela ŠVEJDOVÁ. E-learning and IT Instruments in the Traditional Forms of Educatio in the Context of Czech Universities. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2010. p. 321-326. ISBN 978-80-7314-202-5.
  Pedagogy and education. English. Czech Republic.
  Keywords in English: e-learning; IT; education; multimedia; LMS Moodle

  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 22/1/2015 08:50.
 23. 2009

 24. LIŽBETINOVÁ, Lenka. Kvalita vnitropodnikové komunikace. Moderní řízení (elektronický časopis). 2009, roč. 44, č.9, p. 42-43. ISSN 0026-8720.
  Changed by: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Changed: 18/11/2014 13:22.
Displayed: 29/11/2021 09:24