Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2018

  1. ČEJKA, Jiří and Martin TELECKÝ. "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport". Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 4, p. 240-245. ISSN 0469-6255.
  2. 2017

  3. HLATKÁ, Martina. IMPLEMENTACE METODY OPERAČNÍ ANALÝZY V KONTEXTU OPTIMALIZACE OKRUŽNÍCH JÍZD ROZVOZU MATERIÁLU PŘI OMEZUJÍCÍCH PARAMETRECH (IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL ANALYSIS METHOD IN THE CONTEXT OF VEHICLE-ROUTING PROBLEM OPTIMIZATION OF MATERIAL DELIVERY WHEN LIMITING PARAMETERS). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 4, p. 53-58. ISSN 1339-3189.
Display details
Displayed: 28/9/2021 17:48