Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. HANZL, Jiří. Parking Information Guidance Systems and Smart Technologies Application Used in Urban Areas and Multi-storey Car Parks. Online. In Stopkova M.,Bartuska L. Transportation Research Procedia. 44th ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2020, p. 361 - 368. ISSN 2352-1457. Available from: https://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2020.02.030.
   Name in Czech: Naváděcí informační systémy parkování a aplikace chytrých technologií využívaných ve městech a vícepodlažních parkovacích domech
   RIV/75081431:_____/20:00001748 Proceedings paper. English. Netherlands.
   Hanzl, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
   Keywords in English: obsazenost parkovacích míst; PGS systém; statické a dynamické navádění vozidel; proměnné dopravní značení; svislé dopravní značení
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Changed: 25/5/2020 13:43.

  2018

  1. HANZL, Jiří and Ladislav BARTUŠKA. Intelligent Transport Systems for Traffic Flow Management on Capacitive Roads. In neuvedeno. 22st International Scientific Conference Transport Means 2018. vol. 2018. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2018, p. 749-752. ISSN 1822-296X.
   Name in Czech: Inteligentní dopravní systémy pro řízení dopravního proudu na kapacitních komunikacích
   RIV/75081431:_____/18:00001309 Proceedings paper. English. Lithuania.
   Hanzl, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Bartuška, Ladislav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: intelligent transport systems; road line traffic control; RDS-TMC technology; telematics devices
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 8/11/2018 09:46.
  2. HANZL, Jiří, Ladislav BARTUŠKA, Josef ŠEDIVÝ, Tomáš KŮS, Martin KŮS and Jiří NOVOTNÝ. Possibilities of Using Tracking Methods for Trains in the Czech Republic. Online. In J. Gašparik, J. Čamaj, J. Mašek and V. Zitrický. MATEC Web of Conferences. Vol. 235. Les Ulis Cedex A, France: EDP Sciences, 2018, p. nestránkováno, 5 pp. ISSN 2261-236X.
   Name in Czech: Možnosti využití způsobů sledování polohy vlaků v České republice
   RIV/75081431:_____/18:00001386 Proceedings paper. English. France.
   Hanzl, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Bartuška, Ladislav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Šedivý, Josef (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kůs, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kůs, Martin (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Novotný, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution)
   Keywords in English: detector; ETCS system; LS system; signal device; signalling systems
   Type of proceedings: post-proceedings

   Changed by: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Changed: 15/1/2019 10:05.
Displayed: 18/6/2024 13:50