Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2017

  1. NÁHLÍK, Tomáš. NÁVRH POSTUPU PRO AUTOMATICKOU ANALÝZURŮSTU MECHŮ (PROPOSAL OF PROCEDURE FOR AUTOMATED MOSSGROWTH ANALYSIS). Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, vol. 5, No 8, p. 143-147. ISSN 1339-3189.
  2. KRYAZHYCH, Olha and Vojtěch STEHEL. Pidchid do minimizaciji pochybok pry kompjuternomu modeljuvanni (Approach to minimize errors in computer modeling). Mathematical machines and systems. Ukrajina: Institute of Mathematical Machines and Systems of the NAS of Ukraine, 2017, No 1, p. 97-105. ISSN 1028-9763.
  3. NÁHLÍK, Tomáš. VYUŽITÍ INFORMAČNÍ ENTROPIE PŘI ANALÝZE VIDEA (ANALYSIS OF VIDEO FILES USING INFORMATION ENTROPY). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 8, p. 137-142. ISSN 1339-3189.
  4. 2013

  5. HANZAL, Petr and Ivana FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Identification of Economic Agglomerations by Means of Accounting Data from ERP Systems of Business Entities. In I. Zelinka et al. Nostradamus 2013: Prediction, Modeling & Analysis, AISC 210. Cham: Springer International Publishing, 2013. p. 385-399, 14 pp. ISBN 978-3-319-00541-6. doi:10.1007/978-3-319-00542-3_39.
  6. ŠIMANDL, Václav and Václav DOBIÁŠ. Výuka digitální bezpečnosti na Vysoké škole technické a ekonomické (Teaching of e-safety and e-security at the Institute of technology and business). In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. p. 147-176. Monografie. ISBN 978-80-244-3571-8.
Display details
Displayed: 22/1/2022 10:39