Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
  Název česky: Počítačem podporované testování matematických znalostí v kombinované formě studia
  RIV/75081431:_____/18:00001771 Stať ve sborníku. angličtina. Španělsko.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Papoušková, Květa (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Computer-adaptive testing; multiple-choice questions; combined form of study.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 18. 6. 2020 12:16.
 2. NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
  URL
  Název česky: Parametrické grafy goniometrických, exponenciálních a logaritmických funkcí jako nástroj pro výuku
  Název anglicky: PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING
  RIV/75081431:_____/18:00001818 Stať ve sborníku. angličtina. Španělsko.
  Náhlík, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) -- Dušek, Zdeněk (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Trigonometric function; exponential function; logarithmic function; visualization; graphs; applications
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 1. 12. 2020 10:31.
 3. 2017

 4. SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
  URL
  Název česky: Afinní lagrangiány v teorii pole 2. řádu
  RIV/75081431:_____/17:00001860 Stať ve sborníku. angličtina. Česká republika.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Lagrangian; Legendre transformation; regularity; Hamilton equations
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 15. 12. 2020 16:43.
 5. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
  Název česky: Limity elektronického testování matematických znalostí
  RIV/75081431:_____/17:00001192 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Slovensko.
  Chládek, Petr (203 Česká republika, garant) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: mathematics; computer-adaptive testing; multiple choice test
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:04.
 6. 2016

 7. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ, Vladislav BIBA a Irena HINTERLEITNER. Mercator’s Projection – a Breakthrough in Maritime Navigation. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 182-184. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Mercatorova projekce - průlom v námořní navigaci
  RIV/75081431:_____/16:00000706 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. angličtina. Chorvatsko.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Vargová, Michaela (703 Slovensko, domácí) -- Biba, Vladislav (703 Slovensko, domácí) -- Hinterleitner, Irena (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Mercator’s projection; navigation; mapping; azimuth

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 22. 8. 2016 15:57.
 8. 2015

 9. MIKEŠ, Josef, Elena STEPANOVA, Alena VANŽUROVÁ, Bácso SÁNDOR, Vladimir BEREZOVSKI, Elena CHEPURNA, Marie CHODOROVÁ, Hana CHUDÁ, Michail GAVRILCHENKO, Michael HADDAD, Irena HINTERLEITNER, Marek JUKL, Lenka JUKLOVÁ, Dzhanybek MOLDOBAEV, Patrik PEŠKA, Igor SHANDRA, Mohsen SHIHA, Dana SMETANOVÁ, Sergej STEPANOV, Vasilij SOBCHUK a Irina TSYGANOK. Differential Geometry of Special Mappings. 1. vyd. Olomouc: Palacky University, Olomouc, 2015. 566 s. Monografie. ISBN 978-80-244-4671-4.
  Název česky: Diferenciální geometrie speciálních zobrazení
  RIV/75081431:_____/15:00000568 Odborná kniha. Obecná matematika. angličtina. Česká republika.
  Mikeš, Josef (203 Česká republika, garant) -- Stepanova, Elena (203 Česká republika) -- Vanžurová, Alena (203 Česká republika) -- Sándor, Bácso (348 Maďarsko) -- Berezovski, Vladimir (804 Ukrajina) -- Chepurna, Elena (804 Ukrajina) -- Chodorová, Marie (203 Česká republika) -- Chudá, Hana (203 Česká republika) -- Gavrilchenko, Michail (804 Ukrajina) -- Haddad, Michael (760 Sýrie) -- Hinterleitner, Irena (203 Česká republika) -- Jukl, Marek (203 Česká republika) -- Juklová, Lenka (203 Česká republika) -- Moldobaev, Dzhanybek (417 Kyrgyzstán) -- Peška, Patrik (203 Česká republika) -- Shandra, Igor (643 Rusko) -- Shiha, Mohsen (760 Sýrie) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Stepanov, Sergej (643 Rusko) -- Sobchuk, Vasilij (804 Ukrajina) -- Tsyganok, Irina (643 Rusko)
  Klíčová slova anglicky: differential geometry; topology; manifold; affine connection; metric connection; Riemanian manifold; Kahler manifold; Riemann-Finsler space; transformation; deformation; conformal mapping; geodesic mapping; almost geodesic mapping; F-planar mapping

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 17. 2. 2016 13:34.
Zobrazeno: 27. 1. 2023 19:47