Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. RECE, Laurentiu, Virgil FLORESCU, Arina MODREA, Victor JEFLEA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Marian BORZAN. Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2020, roč. 8, č. 1, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8010059.

  2018

  1. VYSOKÁ, Jana. From continuous problem do discrete problem. The example of teaching selected parts of mathematics. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. EDULEARN Proceedings. Palma, SPAIN: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 9255-9261. ISBN 978-84-09-02709-5.
  2. SMETANOVÁ, Dana. Uzavřené úlohy s volbou více odpovědí v matematice. Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2018, roč. 15, č. 1, s. 53-56. ISSN 1214-9187.

  2017

  1. SMETANOVÁ, Dana. HOW TO CREATE EXAMPLES FOR MULTIPLE-CHOICE TESTING IN MATHEMATICS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 182-188. ISSN 1339-3189.
  2. SMETANOVÁ, Dana. The Regularization by Constant Functions of Lagrangians Linear in First Derivatives in Field Theory. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1453-1458. ISBN 978-80-227-4650-2.

  2016

  1. SMETANOVÁ, Dana. On Lepagean equivalents and multisymplectic forms. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1004-1009. ISBN 978-80-227-4531-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 11:00