Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. NÁHLÍK, Tomáš. COMPARISON OF CONTRASTING METHOD BASED ON LOCAL CONTRAST MEASUREMENT. Communications Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - Publishing House of University if Zilina, 2017, roč. 19, č. 3, s. 83-87. ISSN 1335-4205.
   Název česky: Porovnání kontrastovacích metod na základě měření lokálního kontrastu v obraze
   RIV/75081431:_____/17:00001439 Článek v odborném periodiku. angličtina. Slovensko.
   Náhlík, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: TEM images; local contrast measurement; image comparison; biological samples; SNR

   Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 14. 10. 2019 09:09.
  2. SMETANOVÁ, Dana. DVA LAGRANGIÁNY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 190-193. ISSN 1339-3189.
   Název anglicky: TWO ELECTROMAGNETIC FIELD LAGRANGIANS
   Obecná matematika. čeština. Slovensko.
   Klíčová slova anglicky: Lagrangian; Euler; Lagrange equations; Hamilton equations; regularity

   Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 18. 4. 2018 08:27.
  3. CHLÁDEK, Petr a Dana SMETANOVÁ. Limits of Electronic Testing of Mathematical Knowledge. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 352-358. ISBN 978-80-227-4650-2.
   Název česky: Limity elektronického testování matematických znalostí
   RIV/75081431:_____/17:00001192 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Slovensko.
   Chládek, Petr (203 Česká republika, garant) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí)
   Klíčová slova anglicky: mathematics; computer-adaptive testing; multiple choice test
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:04.
  4. NÁHLÍK, Tomáš. Measuring and simulation of Point Spread Function as a basic property of an optical device. In 17th international Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017 Conference Proceedings Volume 17 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing Issue 21. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2017, s. 409-416. ISBN 978-619-7408-01-0.
   Název česky: Měření a simulace Point Spread Funkce jako zakládní vlastnosti optického zařízení
   RIV/75081431:_____/17:00001168 Stať ve sborníku. Informatika. angličtina. Bulharsko.
   Náhlík, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: PSF; ENZ; optical transfer function; deconvolution; 3D reconstruction
   Druh sborníku: postkonferenční sborník

   Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 20. 12. 2017 09:15.
Zobrazeno: 21. 6. 2024 16:05