Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Lukáš RIEGER. Determination of Mass of Bitumen in Bitumen Sheets by Extraction. Petroleum and Coal. Bratislava: Slovnaft VURUP a.s, 2021, roč. 63, č. 2, s. 410 - 418, 19 s. ISSN 1337-7027.
 2. 2020

 3. PLACHÝ, Jan a Jana VYSOKÁ. Surface temperature of flat roofs with waterproofing polymer membranes. In Juhásová Šenitková, I. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 11th International Conference Building Defects 2019). 1st ed. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2020. s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/728/1/012006.
 4. PAPOUŠKOVÁ, Květa a Jana VYSOKÁ. Základy kombinatoriky a pravděpodobnosti: Sbírka příkladů pro studenty prezenční a kombinované formy. České Budějovice: Vysoká škola technická, 2020. 77 s. ISBN 978-80-7468-168-4.
 5. VYSOKÁ, Jana a Květa PAPOUŠKOVÁ. Základy matematiky: Sbírka příkladů. České Budějovice: Vysoká škola technická, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7468-169-1.
 6. 2019

 7. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Dimensional stability of reinforced bitumen sheets as a possible source of flat roof defects. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814602014.
 8. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.
 9. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Influence of the quantity of fillers on crucial thermal-technical parameters of bitumen waterproofing sheets. In Dabija A.-M.,Segalini A.,Decky M.,Coisson E.,Yilmaz I.,Drusa M.,Marschalko M.,Rybak J. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-7. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032001.
 10. VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.
 11. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Mutual correlation between softening point and flow resistance at elevated temperature according to bitumen mass in bitumen sheets. In Yilmaz I.,Decky M.,Rybak J.,Dabija A.-M.,Marschalko M.,Coisson E.,Drusa M.,Segalini A. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 471. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/3/032078.
 12. PLACHÝ, Jan a Jana VYSOKÁ. Surface temperature of bitumen sheets in the flat roof structure. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 13. VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6502-6505. ISBN 978-84-09-12031-4.
 14. PLACHÝ, Jan, Roman DEDEK, Jana VYSOKÁ a Jan RANDL. USE OF VERMICULITE BOARDS IN SOUND INSULATION OF PARTITIONS. Akustika. České Budějovice: Studio D akustika s.r.o., 2019, roč. 33, 1.9.2019, s. 94-105. ISSN 1801-9064.
 15. 2018

 16. VYSOKÁ, Jana. From continuous problem do discrete problem. The example of teaching selected parts of mathematics. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. EDULEARN Proceedings. Palma, SPAIN: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 9255-9261. ISBN 978-84-09-02709-5.
 17. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. IMPACT OF SURFACE MODIFICATION ON WATER ABSORPTION OF BITUMEN SHEETS. In neuvedeno. "18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2018". 1. vyd. Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2018. s. 235-241, 8 s. ISSN 1314-2704.
 18. VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.
 19. 2017

 20. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MACROSCOPIC MODELING IN HIGH SCHOOLS. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 8, č. 5, s. 234-244. ISSN 1339-3189.
 21. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLE OF MATHEMATICAL MODELING IN HIGH SCHOOLS. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 1704-1714. ISBN 978-80-227-4650-2.
 22. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Influence of the frontal joint of the bitumen sheet on the final strength of the joint. In Ingrid Juhásová Šenitková, Michal Kraus, Jan Plachý. 9th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2017. 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017. s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-2-7598-9032-3.
 23. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Insufficient dimensional stability of bitumen sheets as a source of flat roof defects. In Ingrid Juhásová Šenitková, Michal Kraus, Jan Plachý. 9th International Scientific Conference BUILDING DEFECTS 2017. 1. vyd. France: MATEC Web of Conferences, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9032-3.
 24. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Jan HORSKÝ a Vítězslav VACEK. Issue of Changes in Adhesion of Bitumen Sheet to Primary Layer over the Course of Time in Multilayer Waterproofing during Shear Testing. In Marian Drusa, Isık Yilmaz, Marian Marschalko, Eva Coisson, Jaroslaw Rybak and Andrea Segalini. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,. 1. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1757-8981.
 25. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. SUGGESTION OF LIMIT VALUE OF FLOW RESISTANCE FOR REINFORCED BITUMEN SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURES IN TERMS OF TYPE OF COATING. In Alexander Malinov. 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017. 1. vyd. Sofia, Bulharsko: STEF92 Technology Ltd., 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-619-7408-13-3.
 26. VYSOKÁ, Jana. VÝPOČET SLOŽENÍ GLYCERINOVÉHO ROZTOKU REKOMBINANTNÍCH PROTEINŮ PRO DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ. Mladá veda. Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo Universum, 2017, roč. 5, č. 4, s. 216-221. ISSN 1339-3189.
 27. 2016

 28. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. ANALYSIS OF ATTITUDE OF STUDENTS TOWARDS MATHEMATICS AND PHYSICS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1126-1138. ISBN 978-80-227-4531-4.
 29. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. PROPOSAL OF LIMIT VALUE OF FLOW RESISTANCE FOR REINFORCED BITUMEN SHEETS AT ELEVATED TEMPERATURES. In 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016. Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. s. 189-194. ISBN 978-619-7105-69-8.
 30. VYSOKÁ, Jana. Using Simple Mathematics in The Sailing Problem. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 237-240. ISSN 0469-6255.
 31. 2015

 32. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Jak studenti vysokých škol vnímají využití matematiky v praktickém životě. In Moderní matematické metody v inženýrství : sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: Jednota slov. matematikov a fyzikov, VSB-TU Ostrava, 2015. s. 110-113. ISBN 978-80-248-3843-4.
 33. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Zdeněk CAHA, Radek VEJMELKA a Vít PETRÁNEK. The Laboratory Verification of the Absorption of Bitumen Waterproofing Sheets in the Dependence on Selected Parameters. In Advanced Materials Research. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 156-161. ISSN 1022-6680.
 34. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA, Vít PETRÁNEK, Tomáš PETŘÍČEK, Lubor KALOUSEK a Petra BEDNÁŘOVÁ. The Statistical Evaluation of Thermal Resistance and Price of Bitumen Waterproofing Sheets. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2014, ICNAAM 2014. 1. vyd. Melville (New York): American Institute of Physics Publising LLC, 2015. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-0-7354-1287-3.
 35. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka cad systémů dle názorů vysokoškolských studentů. Logos polytechnikos. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2015, roč. 6, č. 4, s. 15-25. ISSN 1804-3682.
 36. 2014

 37. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ, Radek VEJMELKA a Zdeněk CAHA. Correlation of water absorption values of bitumen waterproofing sheets obtained according to CSN EN 14223 and CSN 503602. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2014, vol. 16, č. 4, s. 118-122. ISSN 1335-4205.
 38. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
 39. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
 40. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Hodnocení studentů - Využití fyzikálních poznatků. Media4u Magazine. Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2014, roč. 11, č. 2, s. 45-47. ISSN 1214-9187.
 41. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Kombinované studium Matematiky I - sonda do názorů studentů. In Dva dny s didaktikou matematiky 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014. s. 146-151. ISBN 978-80-7290-801-1.
 42. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
 43. PETRÁŠKOVÁ, Blanka, Dana SMETANOVÁ a Jana VYSOKÁ. Výuka CAD systémů dle studentů SPŠ stavební. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 91-96. ISBN 978-80-87952-03-0.
 44. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Vztah studentů k přírodním vědám – matematice a fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 97-104. ISBN 978-80-87952-03-0.
 45. SMETANOVÁ, Dana a Jana VYSOKÁ. Vztah studentů strojírenství k fyzice. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 85-90. ISBN 978-80-87952-03-0.
 46. 2013

 47. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 48. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Modelování dynamiky dopravního proudu. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 2, s. 73-76. ISSN 1801-822X.
 49. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
 50. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 5, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
 51. 2012

 52. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 53. VYSOKÁ, Jana. Sbírka příkladů : diferenciální počet : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 86 s. ISBN 978-80-7468-000-7.
 54. 2011

 55. VYSOKÁ, Jana. Finding Optimal Route. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2011, roč. 40, č. 2, s. 1-7. ISSN 1335-4981.
 56. 2010

 57. VYSOKÁ, Jana. Feasibility of Input-output Model and M-matrices. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 76-83. ISSN 1802-503X.
 58. VYSOKÁ, Jana. Malá jachtařská úloha. In Sborník Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů. Plzeň: Katedra matematiky FAV ZČU, 2010. s. 251-256. ISBN 978-80-86843-31-5.
 59. VYSOKÁ, Jana. M-matrices in Economic Models. Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Nitra: Jednota slov. matematikov a fyzikov, 2010, roč. 39, č. 2, s. 15-22. ISSN 1335-4981.
 60. VYSOKÁ, Jana. Základy matematiky : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 65 s. ISBN 978-80-87278-44-4.
 61. 2009

 62. VYSOKÁ, Jana. Chaos s podporou grafů. In Sborník příspěvků 4. konference. České Budějovice: Katedra matematiky Pedagogické fakulty Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 2009. s. 272-287, 15 s. ISBN 978-80-7394-186-4.
 63. VYSOKÁ, Jana. Symetrické polynomy ve vybraných úlohách. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 203-208. ISSN 1802-503X.
 64. 2008

 65. DEDECIUS, Kamil, Jana KALOVÁ a Jana VYSOKÁ. Využití svobodného matematického softwaru při výuce statistiky. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, Republikánská 28, Plzeň, 2008. 6 s. ISBN 978-80-86843-21-6.
 66. 1997

 67. VYSOKÁ, Jana. Algebra III. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1997. 73 s. ISBN 80-7040-239-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2022 11:53