Informační systém VŠTE
BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2010, roč. 4, č. 3, s. 22-26. ISSN 1802-2030.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Opravy fasád, zateplovací systémy a jejich druhotné vady
Název anglicky Repairs of Facades, Thermal Insulation Systems and Their Secondary Defects
Autoři BEDNÁŘOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) a Alena HYNKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Časopis Stavebnictví, Praha, EXPO DATA spol.s r.o. 2010, 1802-2030.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/10:00000207
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky plastová okna; meziokenní vložky; osazovací profily ;parapety; trhliny
Klíčová slova anglicky plastic windows; interwindow block; setting profile; parapets of window; cracks
Štítky KST2, RIV11
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 3. 2011 11:29.
Anotace
Při realizaci zateplovacích systémů si investoři a stavebníci volí některou z těchto technologií: a) komplexní zateplení obvodového pláště b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení U variant b, c dochází téměř vždy ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, vady fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy. K těmto druhotným vadám dochází relativně v krátké době. Při realizaci zateplovacích systémů si investoři a stavebníci volí některou z těchto technologií: a) komplexní zateplení obvodového pláště b) výměnu oken a výměnu meziokenních vložek – částečné zateplení c) výměnu oken s ponecháním meziokenních vložek – iluzorní zateplení U variant b, c dochází téměř vždy ke vzniku druhotných vad – zatékání pod parapety a ke vzniku plísní na parapetech a kolem oken, vady fasádního nátěru s vazbou na materiálovou bázi zvoleného nátěru a na světovou stranu orientace fasádní plochy. K těmto druhotným vadám dochází relativně v krátké době.
Anotace anglicky
Investors and developrs choose at the ececution of padding warm systems some of following technologies: a)complex padding warm of external skin b) the exchange of windows and inter-window blocks - partial padding warm c)windows-exchange with keeping of inter -window blocks-ilusior padding warm The variant b) and c) is almost always accompanied by rise of secondary failures - to dewatering under parapet and by the rise of moulds on the parapets and around of windows, to failure of facade paiting with bond to materials basis of chosen painting and orientation of facade surface. These second failures rise in relativel short time.
Zobrazeno: 27. 9. 2023 04:00