Informační systém VŠTE
WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva. In Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 7 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva
Název česky Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva
Název anglicky Social and economic impacts resulting from the impact of aging
Autoři WALTEROVÁ, Dana (203 Česká republika, garant, domácí), Šárka BENDOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Kristina KABOURKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání České Budějovice, Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu, 7 s. 2009.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-07-9
Klíčová slova česky ekonomické dopady; sociální politika; stárnutí populace; omezené finanční zdroje
Klíčová slova anglicky economic impacts; social policy; an aging population; limited financial
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 13:47.
Anotace
Přibývající počet starších lidí představuje v důsledku zvyšujícího se vzdělávání a zlepšujícího se zdraví populace potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj. Politika přípravy na stárnutí by měla reagovat na dvě základní výzvy: integrovat starší osoby do ekonomického a sociálního rozvoje a vytvořit věkově inkluzívní společnost. Důležité je přizpůsobit politiku zaměstnanosti, důchodovou politiku a další politiky a služby probíhajícím sociálním a demografickým změnám.
Anotace anglicky
Increasing number of elderly people is the increasing education and improving the health of the population potential for social and economic development. Politics prepare for aging should respond to two basic challenges: to integrate the elderly into economic and social development and create age-inclusive society. It is important to adjust policy employment, retirement policies and other policies and ongoing social services and demographic changes.
Zobrazeno: 9. 12. 2022 10:10