WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ and Kristina KABOURKOVÁ. Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva (Social and economic impacts resulting from the impact of aging). In Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 7 pp. ISBN 978-80-87278-07-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva
Name in Czech Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva
Name (in English) Social and economic impacts resulting from the impact of aging
Authors WALTEROVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Šárka BENDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kristina KABOURKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition České Budějovice, Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu, 7 pp. 2009.
Publisher Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-80-87278-07-9
Keywords (in Czech) ekonomické dopady; sociální politika; stárnutí populace; omezené finanční zdroje
Keywords in English economic impacts; social policy; an aging population; limited financial
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Changed: 21/12/2011 13:47.
Abstract
Přibývající počet starších lidí představuje v důsledku zvyšujícího se vzdělávání a zlepšujícího se zdraví populace potenciál pro sociální a ekonomický rozvoj. Politika přípravy na stárnutí by měla reagovat na dvě základní výzvy: integrovat starší osoby do ekonomického a sociálního rozvoje a vytvořit věkově inkluzívní společnost. Důležité je přizpůsobit politiku zaměstnanosti, důchodovou politiku a další politiky a služby probíhajícím sociálním a demografickým změnám.
Abstract (in English)
Increasing number of elderly people is the increasing education and improving the health of the population potential for social and economic development. Politics prepare for aging should respond to two basic challenges: to integrate the elderly into economic and social development and create age-inclusive society. It is important to adjust policy employment, retirement policies and other policies and ongoing social services and demographic changes.
PrintDisplayed: 27/9/2022 19:10