Informační systém VŠTE
KABOURKOVÁ, Kristina, Dana WALTEROVÁ and Martin MARŠÍK. Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence (Evidence for business individuals compare accounting and tax records). Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, č. 2, p. 7-13. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence
Name in Czech Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence
Name (in English) Evidence for business individuals compare accounting and tax records
Authors KABOURKOVÁ, Kristina (203 Czech Republic, guarantor), Dana WALTEROVÁ (203 Czech Republic) and Martin MARŠÍK (203 Czech Republic).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) účetnictví; daňové evidence; fyzická osoba; peněžní deník
Keywords in English accounting; tax evidence; individual business; cash book
Changed by Changed by: Ing. Kristina Kabourková, učo 4024. Changed: 12/5/2010 12:42.
Abstract
Cílem tohoto článku je porovnat důkazy pro fyzickou osobu, která vede účetnictví včetně daňové evidence. Nejen, že existují rozdíly v množství informací, které tyto systémy poskytují, ale vzhledem k různým způsobům evidence se tam zásadně liší základ pro výpočet daně z příjmu.
Abstract (in English)
This article aims is to compare the evidence for individual businessman, who keeps accounting including tax records. Not only there are differences in numer of information, these systems provide, but due to the different way of evidence there are fundamentally different basis for calculation of income tax.
Displayed: 19/1/2022 05:42